หลวงปู่เทสก์ได้ยืนยัน "วิธีแก้สมาธิ...ที่หลวงปู่มั่นท่านสอนทางแก้การนั่งสมาธิ จนจิตดับไม่รู้สึกตัวของหลวงปู่ขาวไว้เช่นไร"

รู้จริง... รู้แจ้ง... ทุกเรื่องราวพระอริยสงฆ์ http://panyayan.tnews.co.th

หลวงปู่เทสก์ได้ยืนยัน”วิธีแก้สมาธิ...ที่หลวงปู่มั่นท่านสอนทางแก้การนั่งสมาธิ จนจิตดับไม่รู้สึกตัวของหลวงปู่ขาวไว้เช่นไร”

หลวงปู่เทสก์ได้ยืนยัน "วิธีแก้สมาธิ...ที่หลวงปู่มั่นท่านสอนทางแก้การนั่งสมาธิ จนจิตดับไม่รู้สึกตัวของหลวงปู่ขาวไว้เช่นไร"
 

การนั่งสมาธิแล้วจิตดิ่งลึกลงไปอยู่นานหลายชั่วโมง โดยที่ไม่รู้ว่าจิตอยู่ที่ไหน เพราะว่าจิตดับหมด ไม่ได้ยินเสียงอะไรทั้งสิ้น จิตเป็นสมาธิหลวงปู่เทสก์บอกเอาไว้ว่า อาการเช่นนี้เรียก นิพพานพรหม จิตดับจนกระทั่งไม่ได้ยินเสียง ไม่รับรู้อะไรจากภายนอก จิตลงไปสู่ส่วนลึกที่สุดเป็นอัปปนาฌาน เรียกว่าพรหมลูกฟักเป็นพรหมชั้นสูง ถ้าไม่แก้ไขผู้นั้นจะคิดว่าตนได้พบพระนิพพาน จะไปไหนไม่รอด ซึ่งเคยเกิดกับหลวงปู่ขาว

หลวงปู่เทสก์ได้ยืนยัน "วิธีแก้สมาธิ...ที่หลวงปู่มั่นท่านสอนทางแก้การนั่งสมาธิ จนจิตดับไม่รู้สึกตัวของหลวงปู่ขาวไว้เช่นไร"

หลวงปู่เทสก์ได้ยืนยัน "วิธีแก้สมาธิ...ที่หลวงปู่มั่นท่านสอนทางแก้การนั่งสมาธิ จนจิตดับไม่รู้สึกตัวของหลวงปู่ขาวไว้เช่นไร"

หลวงปู่เทสก์เล่าต่อว่า หลวงปู่ขาว อนาลโย เมื่อติดตามไปอยู่กับหลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถระ ทางภาคเหมือ และพักอยู่สำนักสงฆ์อรัญญวิเวก (วัดอรัญญวิเวก บ้านปง ปัจจุบัน) ได้นั่งสมาธิตั้งแต่ 6 โมงเย็นไปจนถึง 6 โมงเช้าวันรุ่งขึ้น น้ำค้างจับร่างหลวงปู่ขาวจนเปียกชุ่มท่านจึงรู้สึกตัวออกจากสมาธิ แต่ก็ไม่สามารถทราบว่าจิตไปอยู่ที่ไหน จึงได้ไปถามหลวงปู่มั่น

หลวงปู่เทสก์ได้ยืนยัน "วิธีแก้สมาธิ...ที่หลวงปู่มั่นท่านสอนทางแก้การนั่งสมาธิ จนจิตดับไม่รู้สึกตัวของหลวงปู่ขาวไว้เช่นไร"

หลวงปู่เทสก์ได้ยืนยัน "วิธีแก้สมาธิ...ที่หลวงปู่มั่นท่านสอนทางแก้การนั่งสมาธิ จนจิตดับไม่รู้สึกตัวของหลวงปู่ขาวไว้เช่นไร"

หลวงปู่มั่นท่านได้ตอบหลวงปู่ขาวเพียงนิดเดียวคือ ให้หลวงปู่ขาวตั้งต้นใหม่ติดตามดูจิตตั้งแต่เริ่มต้นเข้าสมาธิ ใช้สติปัญญาตามดูจิตให้ดีว่า วางอารมณ์อะไรจึงดับเสียงไปหมด ให้ดูว่าจิตไปอยู่ที่ไหนต้องตามให้รู้

หลวงปู่เทสก์ได้ยืนยัน "วิธีแก้สมาธิ...ที่หลวงปู่มั่นท่านสอนทางแก้การนั่งสมาธิ จนจิตดับไม่รู้สึกตัวของหลวงปู่ขาวไว้เช่นไร"

ที่มา : ลานธรรมจักร http://www.dhammajak.net/

ข่าวโดย : กิตติทีนิวส์  / สำนักพิมพ์ กรีนปัญญาญาณ/ ทีมข่าวปัญญาญาณ – ทีนิวส์