กลัวอะไรนักหนา??!!..."ปึ้ง"ขอรัฐบาลชะลอ"พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์"ไว้ก่อน บอกจะรีบกันไปไหน...พูดแบบนี้สงสัยกลัวอะไรอยู่แน่ๆ??!!(รายละเอียด)

กลัวอะไรนักหนา??!!..."ปึ้ง"ขอรัฐบาลชะลอ"พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์"ไว้ก่อน บอกจะรีบกันไปไหน...พูดแบบนี้สงสัยกลัวอะไรอยู่แน่ๆ??!!(รายละเอียด)

วันนี้ 16 ธ.ค. 59 นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล อดีตรมว.ต่างประเทศ ได้กล่าวถึงเรื่อง พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ว่า ในฐานะที่ตนเคยยกร่าง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาก่อน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านไอทีหรือในยุคดิจิตอลนั้นมันเป็นไปอย่างรวดเร็วมากๆและมีความหลากหลาย คนที่คิดจะยกร่างกฎหมายคอมพิวเตอร์จะต้องมีวิสัยทัศน์และควรตามทันกับพัฒนาการด้าน ซอฟท์แวร์และแอพพลิเคชั่นให้ทัน และต้องเปิดใจกว้างที่จะต้องยอมรับในหลักการแห่งสิทธิมนุษยชนและเคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน และคำนึงถึงการใช้แอพพลิเคชั่นของผู้ใช้จากทั่วโลกด้วยเพราะทุกวันนี้เราอาศัยอยู่ในโลกที่ไร้พรมแดน เป็นโลกที่เปิดกว้าง

กลัวอะไรนักหนา??!!..."ปึ้ง"ขอรัฐบาลชะลอ"พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์"ไว้ก่อน บอกจะรีบกันไปไหน...พูดแบบนี้สงสัยกลัวอะไรอยู่แน่ๆ??!!(รายละเอียด)

ตนจึงอยากขอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช. ) รับฟังข้อเรียกร้องข้อเสนอของประชาชน ให้สนช. ได้ทบทวน พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ในครั้งนี้เอาไว้ก่อนด้วย และไม่ควรรีบเร่งที่จะต้องผ่านกฎหมายฉบับนี้ไปให้ได้ และการเปิดรับฟังข้อท้วงติงและชี้แจงประเด็นที่ประชาชนมีข้อกังขา ข้อสงสัยให้เกิดความกระจ่างชัดเจนก่อน ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่อย่างใด และสนช. จะจัดให้มีการทำประชาพิจารณ์ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดี ไม่ควรใช้วิธีการเช่นเดียวกันกับการผ่านร่างพ.ร.บ.  ประกอบรัฐธรรมนูญ หรือพ.ร.บ. อื่นๆ ที่นั่งพิจารณาทำๆ กันไปโดยไม่มีฝ่ายค้าน 3 วาระรวดวันเดียวจบ จนเป็นความเคยชิน ควรให้ประชาชนที่เข้าชื่อกันได้มีส่วนร่วม และได้มีโอกาสเสนอแนวคิดหรือมุมมองของผู้ใช้คอมพิวเตอร์ที่เข้าใจในเนื้อหาสาระของตัวบทกฎหมายได้ดีกว่าและเป็นผู้ที่จะได้รับผลจากกฎหมายที่สนช. ยกร่างกันขึ้นมาโดยตรง และก็ควรเชิญตัวแทนกลุ่มประชาชนมาร่วมเป็นกรรมาธิการพิจารณายกร่างกฎหมายฉบับนี้ด้วย ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ 

กลัวอะไรนักหนา??!!..."ปึ้ง"ขอรัฐบาลชะลอ"พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์"ไว้ก่อน บอกจะรีบกันไปไหน...พูดแบบนี้สงสัยกลัวอะไรอยู่แน่ๆ??!!(รายละเอียด)

อยากขอให้รัฐบาล คณะรักษาความสงบแห่งชาติ สั่งให้สนช. ชะลอพ.ร.บ. ฉบับนี้เอาไว้ก่อนก็จะเป็นทางออกที่ดีที่สุด เพื่อให้กฎหมายเป็นที่ยอมรับได้ของประชาชนในอนาคต ไม่เห็นว่าจะต้องรีบเร่งกันไปถึงไหน ต้องรู้จักฟังคนอื่นเขาเอาไว้บ้าง อย่าคิดว่าพวกตนเองมาจากรัฐฏาธิปัตย์ คิดจะทำอะไรก็ได้ นี่ถ้าเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชน และถ้าสภาฯจะออกกฎหมายใดขึ้นมาและประชาชนเข้าชื่อคัดค้านกฎหมายกว่า 3 แสนคน ก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากๆ ยิ่งกว่าเหมือนจิ้งจกทักเสียอีก  นายสุรงพงษ์ กล่าว
กลัวอะไรนักหนา??!!..."ปึ้ง"ขอรัฐบาลชะลอ"พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์"ไว้ก่อน บอกจะรีบกันไปไหน...พูดแบบนี้สงสัยกลัวอะไรอยู่แน่ๆ??!!(รายละเอียด)
โดย จิรศักดิ์ สำนักข่าวทีนิวส์
Cr.naewna