เฮ!!! กกพ.ปรับลดค่าเอฟทีลงหน่วยละ 4 สตางค์ สำหรับงวดม.ค.-เม.ย. 60 ทำให้ค่าไฟฟ้างวดใหม่ประชาชนจะต้องจ่ายเหลือเพียงแค่หน่วยละ 3.38 บาท

เฮ!!! กกพ.ปรับลดค่าเอฟทีลงหน่วยละ 4 สตางค์ สำหรับงวดม.ค.-เม.ย. 60 ทำให้ค่าไฟฟ้างวดใหม่ประชาชนจะต้องจ่ายเหลือเพียงแค่หน่วยละ 3.38 บาท

Publish 2016-12-21 15:11:35

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) หรือเรกูเลเตอร์ ในฐานะโฆษกเรกูเลเตอร์ เปิดเผยว่า กกพ.มีมติปรับลดค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) ลง 4 สตางค์ต่อหน่วย สำหรับงวดใหม่ ม.ค.-เม.ย.60 ทำให้ค่าเอฟทีรวมที่เรียกเก็บของงวดใหม่อยู่ที่ ลบ 37.29 สตางค์ต่อหน่วย จากงวดปัจจุบัน คือ ก.ย.-ธ.ค.59 อยู่ที่ -33.29 สตางค์ต่อหน่วยทำให้ค่าไฟฟ้างวดใหม่ประชาชนจะต้องจ่ายอยู่ที่ 3.3829 บาทต่อหน่วย โดยเอฟทีที่ลดลงจะถือเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน โดยปัจจัยที่ทำให้สามารถลดเอฟทีงวดนี้ได้มาจากการที่โรงไฟฟ้าหลายแห่งจากทั้งเอกชนและต่างประเทศหยุดซ่อมบำรุงนอกแผนจึงได้รับค่าปรับจากค่าความพร้อมจ่ายจากโรงไฟฟ้ามาช่วยลดค่าเอฟที แม้แนวโน้มความต้องการใช้ไฟฟ้าและราคาก๊าซธรรมชาติจะเพิ่มขึ้นก็ตาม


สำหรับการคำนวณค่าเอฟทีสำหรับงวดใหม่พบว่าจริงๆแล้วสามารถลดได้ถึง 7.80 สตางค์ต่อหน่วย คิดเป็นวงเงิน 14,000 ล้านบาท แต่กกพ.มีมติลดให้ 4 สตางค์ต่อหน่วย ที่เหลืออีก 3.8 สตางค์ต่อหน่วยจะนำไปใช้สำหรับงวดถัดไปคือ พ.ค.-ส.ค.60 ที่คาดว่าต้นทุนเชื้อเพลิงจะเพิ่มขึ้นจากก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน รวมทั้งน้ำมันเตาที่จะสำรองเพื่อใช้ช่วงที่แหล่งก๊าซธรรมชาติยาดานาในประเทศพม่าหยุดซ่อม

 

เรียบเรียง : BOONCHAI


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน