“คิดถึงพ่อ”21มกรา 100วันพ่อจากไป ทรงมองพวกเราอยู่” เปลว สีเงิน ชวนสวดมนต์ข้ามปียึดมั่นคำสอน-รอยต่อเช้าปีใหม่ ถวายพระพร“ในหลวงร.10”

“คิดถึงพ่อ”21มกรา 100วันพ่อจากไป ทรงมองพวกเราอยู่” เปลว สีเงิน ชวนสวดมนต์ข้ามปียึดมั่นคำสอน-รอยต่อเช้าปีใหม่ ถวายพระพร“ในหลวงร.10”

Publish 2016-12-23 07:54:42

ไปถวายสักการะกันแล้วหรือยัง?

 

 

       อีก ๙ วัน ก็สิ้นปี ๒๕๕๙...........และจากวันสิ้นปี นับไปอีก ๒๑ วัน ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ ก็จะครบ ๑๐๐ วัน ที่พ่อของเรา "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ" เสด็จสวรรคต ตั้งแต่ ๑๓ ตุลา.เป็นต้นมา พบหน้าคนรู้จักมักคุ้น คำถามหนึ่งที่มีต่อผมคือ"ไปถวายสักการะพระบรมศพแล้วหรือยัง?" ผมก็ตอบทุกครั้งว่า "ยัง....ให้โอกาสคนจากที่ไกลๆ ก่อน"

 

       ความจริงก็เช่นนั้น เพราะทุกวัน ผมต้องตรวจตราข่าวสาร ด้วยอยากรู้ว่า...คนน้อยลงหรือยัง พี่น้องต่างจังหวัดมาถวายสักการะพ่อกันถ้วนทั่วหรือยัง? ถ้าน้อย และถ้วนทั่วกันพอสมควรแล้ว ก็จะถึงคิวคนใกล้ คือคนในเมืองและคนชานเมืองบ้าง โดยไม่ต้องไปตัดโอกาสคนถิ่นไกล หลายคนที่ไปมาแล้ว บอกกับผมตรงกันว่า เข้าไปกราบพ่อในพระบรมมหาราชวังแล้ว เหมือนได้รับแสงแห่งพระเมตตาบารมีพ่อ เป็นธาตุทิพย์ ปกป้อง-คุ้มครอง ชีวิต-จิตใจ "ชุ่มเย็น"........ประกอบกิจการงานที่ชอบ-ที่ควร ก็ราบรื่นอย่างประหลาด! ถึงใครไม่บอก ผมก็เชื่อ

 

       พูดเฉพาะรายบุคคลไปไย พูดให้เห็นจริงถ้วนทั่วในความเป็น "ลูกของพ่อ" ทั้งแผ่นดิน อันประจักษ์อยู่กับใจทุกคนแล้วไปเลยก็ได้๗๐ ปี ใต้พระมหาบารมีพ่อ พูดอนุโลมได้ว่า เกือบหนึ่งศตวรรษ หรือเท่าชั่วชีวิตคนคนหนึ่ง ใน ๑๐๐ ปี ที่ผ่าน.........ไม่น้อยกว่า ๒-๓ ช่วง ถ้าไม่ได้พ่อในความเป็น "องค์แห่งขัตติยราช" ทรงเป็น "หลักแผ่นดิน" ให้ทั้งรัฐ-ราษฎร์ที่ "ถอดใจ" ขณะนั้น ได้ยึดเกาะ ช่วงบ้านเมืองสู่สถานการณ์วิกฤติถึงขั้นเจียนอยู่-เจียนไป ป่านนี้ ไม่ต้องพูดถึงเรื่องราบรื่น-ร่มเย็น เพราะ "ประเทศไทย" ก็จะไม่มีเหลือให้บุคคลประเภท "เนรคุณนิยม" คิดแปลงเป็นทุนถึงปัจจุบันนี้!

       หลายคนดูจะคล้อยตามผม คือให้โอกาสพี่น้องต่างจังหวัดที่มาไกลๆ ก่อน ยังไม่ไปแย่งคิวเขา แต่ผมก็แนะอย่างที่ผมคิดทำ ทุกอย่าง "เริ่มที่ใจ" สำเร็จ-ไม่สำเร็จ "เพราะใจ" ด้วยใจมั่นต่อพ่อ.....ตอนไหนก็ได้ แต่งกายให้เรียบร้อย ประคองใจให้สะอาด อย่าซัดส่าย-ว่อกแว่ก ปากคอก็ควรทำความสะอาดก่อน ไปคุกเข่าหรือพับเพียบริมกำแพงพระบรมมหาราชวัง หรือตรงหน้าประตู สุดแต่เหมาะควรตรงไหน เวลาไหน อธิษฐานใจ..........ด้วยกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต ขอน้อมถวายเป็นพระราชกุศลให้พ่อ ขอกราบด้วยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพ่อ ลูกขอถวายคำสัตย์ จะประพฤติตนเป็นคนดีของแผ่นดิน จะรู้รักสามัคคี จะดำรงวิถีชีวิตให้เป็นไปตามคำพ่อสอน เท่านี้แหละ...........ไม่ต้องขอ อย่าไปอธิษฐานขอโน่น-นี่จากพ่ออีก เราไปถวายสักการะเป็นกตเวทีต่อพ่อ

 

       พ่อให้พวกเรามาตลอดพระชนม์ชีพแล้ว ถึงตอนนี้แล้ว เรายังคิดจะเอาจากพ่อไม่สุด-ไม่สิ้น อีกหรือ? ควร-ไม่ควร คิดกันดูละกัน แต่ผมว่า "ไม่ควร" นะ! พ่อให้พวกเรามามากแล้ว ถึงคราวที่เราควรให้พ่อบ้าง ไม่ต้องข้าวของทองเงิน ไม่ต้องลงทุน-ลงแรงอะไร แค่ "ถวายใจ" ด้วยคำสัตย์..........."ลูกจะเป็นคนดี ลูกจะเดินตามทางที่พ่อสอน" เท่านั้น พ่อที่เสด็จประทับ ณ สรวงสวรรค์ และทรงจ้องมองพวกเราอยู่ ก็จะทรงปลื้มพระทัยแล้ว
       นึกขึ้นได้.........เมื่อพูดถึง "เดินตามทางพ่อสอน" หลายคนเข้าใจ แต่เมื่อจะเริ่ม ไม่รู้จะเริ่มตรงไหน พ่อสอนไว้มากมาย แต่จำกันไม่ได้ ว่าพ่อสอนอะไรไว้บ้าง? วานซืน "ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์" ผู้จัดการ สสส.สวัสดีปีใหม่ผมด้วยหนังสือ "คำพ่อสอน" เป็นหนังสือประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเกี่ยวกับความสุขในการดำเนินชีวิต ดีเหลือเกิน กระชับ-สั้น-ง่าย ต่อการอ่านเพื่อนำไปใช้ในชีวิตจริง

 

       และเขาตั้งอก-ตั้งใจ พิถีพิถัน จัดทำรูปเล่ม คู่ควรกับเนื้อหายิ่ง มีกล่องใส่สวยงามดูล้ำค่า ใครมาเห็น ก็หยิบบ้าง แย่งบ้าง ได้มา ๓ เล่ม แบ่งต่อกันไป เก็บไว้เผื่อใช้งาน ๑ เล่ม ใครอยากได้ ไปขอที่ ดร.สุปรีดา สสส.ละกัน มีเหลืออยู่หรือเปล่าตอนนี้ ผมไม่แน่ใจนะ!

 

       มีอีกเจ้า "คุณพรนิต วิรยศิริ" แห่งพรนิติฟีล์มแอนด์วีดีโอ ส่งหนังสือ "พระราชดำรัส พระบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" มาให้ เป็นหนังสือรวบรวมพระราชดำรัสพ่อหลวงของเรา เนื่องในพระราชพิธี รวมถึงพระราชดำรัสที่มีต่อคณะและบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้า

 

       ภาพพ่อของเราทรงงาน ทรงย่ำป่า-ลุยโคลน ประกอบพระราชดำรัสกระชับ-เหมาะเจาะทั้งเล่ม และอีกเล่ม "๙ เรียนรู้ตามคำพ่อสอน" เล่มนี้ ขอแนะนำเลย เด็กอ่านดี-ผู้ใหญ่อ่านได้ เพราะเขานำคำสอนพ่อประกอบการ์ตูนเป็นเรื่องราว ทั้ง ๙ หมวดคำสอน คือหมวดความเพียร, ความพอดี, ความรู้ตน, คนเราจะต้องรับและจะต้องให้, อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ, พูดจริง-ทำจริง, หนังสือเป็นออมสิน, ความซื่อสัตย์ และการเอาชนะใจตน

       เป็นการ์ตูน ๔ สี ภาษาไทย-อังกฤษ แยกหมวดคำศัพท์ให้อีกตะหาก เล่มนี้อยากให้กระจายไปทั่วโรงเรียน ห้องสมุด และชุมชนจริงๆ ทั้ง ๒ เล่ม...........เล่มแรก จัดทำโดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เล่มหลัง จัดทำโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

       หนังสือเหล่านี้ ล้วนเป็น "คำสอนพ่อ-คำพ่อสอน" ทั้งสิ้น ผมบอกแหล่งให้แล้ว ไปขวนขวายหากันเอาเอง เขาแจก...ไม่มีขาย! ขอย้ำ โดยเฉพาะเล่ม "๙ เรียนรู้ตามคำพ่อสอน" ตั้งแต่เด็กอนุบาล ยันคุณปู่-คุณย่า-คุณตา-คุณยาย ควรหามาอ่าน ไอเดียใช้การ์ตูนเป็นสื่อนำ เจ๋งมาก เห็นแล้วต้อง "แย่งอ่าน" สถานเดียว!

 

       แต่ขอย้ำกันลืมนิด...........วันที่ ๑ มกรา ๖๐ งดเข้าถวายสักการะพระบรมศพ ๑ วัน! และตั้งแต่ ๐๗.๓๐-๑๗.๐๐ น. ของวันที่ ๑ มกราคม เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พศ.๒๕๖๐ "สำนักพระราชวัง" เปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพร "สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร" ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

 

       เพื่อความสมบูรณ์-ครบถ้วน เอางี้ซี ผมขอแนะ ช่วงรอยต่อปี ๕๙-๖๐ ก็ไปร่วม "สวดมนต์ข้ามปี" ในคืนที่ ๓๑ ธันวา ที่ท้องสนามหลวง แล้วเช้า ใส่บาตรปีใหม่เสร็จ ก็ไปลงนามถวายพระพรในหลวง รัชกาลที่ ๑๐ ที่ศาลาสหทัยสมาคม เป็น "มงคลเชื่อมต่อมงคล" สุขกาย-สุขใจ ไปตลอดปี ๒๕๖๐!


       ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ ก็จะ "ครบ ๑๐๐ วัน" เป็นวัน "ออกทุกข์" ทางกาย แต่ทางใจนั้น ยาก...และยากมาก ที่พสกนิกรคนไหน ครบร้อยวันปุ๊บ ใจเลิกทุกข์ปั๊บ! อาจมีบางคนไม่เข้าใจ ต้องไว้ทุกข์ทำไม ต้องแต่งดำทำไม? ผมเคยฟังที่ท่านเจ้าคุณประยุทธ์ "สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์" พูด ท่านบอกว่า ประเพณี คือการรักษาสาระ รูปแบบ คือการรักษาเนื้อ

 

        การไว้ทุกข์เป็นประเพณีอย่างหนึ่ง ดังนั้น ที่เราไว้ทุกข์ ก็คือการคงไว้ซึ่งสาระ ส่วนการสวมชุดดำหรือดำขาว นั่นเป็นรูปแบบ เห็นปุ๊บ ก็รู้ว่า นี่เป็นประเพณีสังคมไทย รูปแบบนี้แหละคือเนื้อหา บางสังคม เขาไม่ไว้ทุกข์ จะแต่งแดง-เขียว-เหลือง อะไรก็ได้ นั่นก็เป็นประเพณีและรูปแบบของเขา

 

       สรุปว่า แต่ละสังคมชาติ ต้องมี "ประเพณีและรูปแบบ" เป็นเครื่องหมายอารยเอกลักษณ์สังคมชน ไม่เกี่ยวกับ "ค่ำครึ-ทันสมัย" ตรงกันข้าม ใครมีทัศนคติปฏิปักษ์ต่อรูปแบบ-ประเพณี ส่อถึงคนนั้นเป็นพวกอนารยชน คือพวกสัตว์มนุษย์ ประเภท "ไร้ราก"

       ตอนนี้ ที่สนามหลวง เริ่มตอกหมุดสร้างพระเมรุมาศแล้ว สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ" นั้น คร่าวๆ เท่าที่ผมสดับตรับฟัง กำหนดในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคม ๒๕๖๐

 

       นั่นหมายถึงว่า การจัดสร้าง "พระเมรุมาศ" จะต้องแล้วเสร็จประมาณเดือนกันยายน เมื่อดูตารางเวลาแล้ว มีสิ่งหนึ่งอยากบอกการเลือกตั้งตามโรดแมป ที่เคยกำหนดคร่าวๆ ไว้ปลายปี ๒๕๖๐ ด้วยเหตุผลตามตารางเวลาดังกล่าว

 

มีความน่าจะเป็น........

 

ต้องไปต้นปี ๒๕๖๑ โน่นแหละ ถ้าจะมี (เลือกตั้ง)!

 

 

 

 

เรียบเรียงโดย : ศิริพงศ์ สำนักข่าวทีนิวส์

ขอบคุณข้อมูล : เปลว สีเงิน นสพ.ไทยโพสต์ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ศิริพงษ์ หนูแก้ว