ในหลวงร.10 พระมหากษัตริย์ของปชช. ขอทรงปฎิบัติหน้าที่ร่วมกันกับปชช.เต็มกำลัง เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในหลวงร.9

ในหลวงร.10 พระมหากษัตริย์ของปชช. "ขอทรงปฎิบัติหน้าที่ร่วมกันกับปชช.เต็มกำลัง เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในหลวงร.9"

Publish 2017-01-01 14:13:59

 

 

เริ่มต้นเข้าสู่ปีพุทธศักราชใหม่ 2560แล้ว ด้วยสิ่งอันเป็นมงคลยิ่งกับเมื่อคืนที่ผ่านมา ที่มีพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูรพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ เป็นปีแรกในรัชกาล และพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร.10 ตรัสตอนหนึ่งว่า จะขอทรงปฎิบัติหน้าที่ร่วมกันกับประชาชนชาวไทยโดยเต็มกำลัง ความสามารถ เพื่อสืบสานพระราชปณิธานตามแนวพระบรมราโชบายที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานไว้ เพื่อให้งานทุกอย่างนั้นสำเร็จผล เป็นความดีความเจริญแก่ส่วนรวม และ ประเทศชาติ และยังเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช อีกด้วย
 

 

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกสำหรับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เพราะนับตั้งแต่วันแรก มาจนบัดนี้ ทุกครั้งพระองค์ท่านทรงแสดงให้เราคนไทยได้ประจักษ์เสมอมา ว่าพระองค์จักขอเป็นส่วนหนึ่งกับประชาชนคนไทยทุกคน จะเห็นได้ นับตั้งแต่วันที่คนไทยทั้งประเทศต้องขาดศูนย์รวมจิตใจ ในวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร.9 แต่ก็ปรากฎความตอนหนึ่งในการแถลงข่าวของนายกรัฐมนตรีพล.อ ประยุทธ์ จันทร์โอชาว่า ตนได้มีโอกาสเข้าเฝ้า พระองค์ท่าน พระองค์ท่านได้ทรงรับสั่งไว้ว่า ท่านทรงรับพระราชทานเป็นองค์รัชทายาทอยู่แล้วในปัจจุบัน แต่ท่านจะทรงขอเวลาแสดงความเสียใจร่วมกับประชาชนทั้งประเทศไปก่อนในระยะเวลานี้


นับแต่วันนั้น จวบจนวันนี้ พระองค์ท่านได้ทรงแสดงให้คนไทยได้เห็นเสมอมาว่า เรายังมีพระองค์ที่จะเป็นเสาหลักที่ค้ำยันจิตใจให้กับเราคนไทยทั้งประเทศต่อไป นับเป็นพระมหากษัตริย์ของประชาชนโดยแท้ เพราะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพระองค์ท่าน ได้แสดงให้เห็นแล้วว่า พระองค์คือส่วนหนึ่งในความรู้สึกของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง ณ.ปีพุทธศักราชใหม่นี้ จะเป็นปีที่เราคนไทยทุกคนจะได้ถวายความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 ในอันที่จะร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานของในหลวง ร.9 ให้ประเทศได้เดินไปข้างหน้าด้วยความเจริญ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนสืบไป

 

 

 

 

เรียบเรียงโดย กำพลาภร สำนักข่าวทีนิวส์

ขอบคุณ แฟนข่าวทีนิวส์กับบุญระดมติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

กำพลาภร พุฒิพุทธ