ปรบมือรัวๆ!!! สปท.ปรุงยาแรง! เสนอแก้ไขกฏหมาย นักการเมืองทุจริตเกิน 1 พันล้าน ประหารอย่างเดียว!!!

Publish 2017-01-09 14:08:23


9ม.ค.-เมื่อเวลา 10.00 น.ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ(สปท.) มีร.อ.ทินพันธุ์ นาคาตะ ประธานสปท.เป็นประธานการประชุม ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานสปท.ขอให้สมาชิกสปท.ยืนไว้อาลัยให้ พ.ต. อาณันย์ วัชโรทัย สมาชิกสปท. ที่เสียชีวิต หลังเข้ารับการรักษาตัวอาการโรคหัวใจ ปอด และตับ โดยระหว่างที่เตรียมจะเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนถ่ายตับ ได้เกิดอาการแทรกซ้อน ทำให้เสียชีวิตอย่างกะทันหัน ในวัย 59 ปีจากนั้นที่ประชุมได้พิจารณารายงานเรื่อง“การควบคุมและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ”ของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง โดยนายวันชัย สอนศิริ ประธานคณะอนุกรรมาธิการควบคุมและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่ารายงานฉบับนี้ มีสาระสำคัญ อาทิ การปฏิรูปการควบคุมและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ เช่น การอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง สามารถเอาผิดรัฐบาลได้อย่างเป็นรูปธรรมไม่ใช่เป็นเวทีพูดเพื่อหวังผลทางการเมืองหากใครนำข้อมูลเท็จมาอภิปราย ต้องมีบทลงโทษการกำหนดคุณสมบัติองค์กรอิสระต่างๆ ต้องมีที่มาชัดเจน และมีความหลากหลาย ไม่ให้ถูกมองว่า มีที่มาจากคนไม่กี่กลุ่มรวมทั้งการให้กรรมการองค์กรอิสระต้องยื่นและเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินต่อสาธารณชน เพื่อความโปร่งใส ขณะเดียวกันยังเสนอบทลงโทษคดีทุจริต หากเป็นคดีที่สร้างความเสียหายมูลค่า 100-1,000 ล้านบาท ให้มีโทษจำคุกตลอดชีวิต และคดีที่สร้างความเสียหาย ตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ให้มีโทษประหารตลอดชีวิต โดยไม่มีรอลงอาญา หรือลดหย่อนโทษผู้สื่อข่าวรายงานว่าสมาชิกสปท.ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับรายงานการควบคุมและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐให้เข้มแข้งยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามในส่วนข้อเสนอบทลงโทษประหารชีวิตผู้กระทำผิดในคดีทุจริตที่สร้างความเสียหายตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไปนั้นมีสมาชิกบางส่วนอภิปรายท้วงติง อาทิ นาย กษิต ภิรมย์ ,นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ เนื่องจากเห็นว่าไม่ใช่แนวทางแก้ปัญหาการทุจริตที่แท้จริงและเป็นบทลงโทษที่ไม่เป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติ ทั้งนี้นายเสรี สุวรรณภานนนท์ ประธานสปท.การเมือง ชี้แจงว่า ข้อเสนอบทลงโทษประหารชีวิตในคดีทุจริตนั้น สปท.การเมืองไม่ได้เสนออะไรที่ผิดเพี้ยน หรือปฏิบัติไม่ได้ แต่เป็นการกำหนดโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18 ที่มีการกำหนดอัตราโทษทั้งคุมขัง ยึดทรัพย์ จำคุกตลอดชีวิต และประหารชีวิต ในคดีการทุจริต การที่สปท.การเมืองเสนอบทลงโทษรุนแรง เพื่อให้ผู้ที่คิดจะกระทำผิดเกิดความยับยั้งชั่งใจ ถ้าไม่เขียนก็ไม่มีใครกลัว เชื่อว่าเป็นมาตรการเหมาะสมที่จะป้องกันการคอร์รัปชั่นได้ เพราะโทษแค่จำคุกตลอดชีวิตใช้ไม่ได้ต้องใช้ยาแรง เพื่อให้เกิดการปฏิรูปการตรวจสอบอำนาจรัฐที่มีประสิทธิภาพหลังจากที่สมาชิกสปท.อภิปรายให้ความเห็นครบทุกคนแล้ว ที่ประชุมสปท.มีมติเห็นชอบรายงานดังกล่าวด้วยคะแนน 155 ต่อ 0 งดออกเสียง 7 ให้นำรายงานฉบับนี้ส่งให้ครม.สนช. กรธ. และองค์กรอิสระนำไปพิจารณาต่อไป

 

 

เรียบเรียง ARROFUT


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

บุญชัย ธนะไพรินทร์