เปิดทาง บิ๊กตู่ กำจัดคนชั่ว!! Super Poll ชี้คนส่วนใหญ่หนุนใช้ม. 44 ขจัดคอร์รัปชั่น หวั่นปมสินบนกระทบภาพลักษณ์ประเทศ

เปิดทาง "บิ๊กตู่" กำจัดคนชั่ว!! Super Poll ชี้คนส่วนใหญ่หนุนใช้ม. 44 ขจัดคอร์รัปชั่น หวั่นปมสินบนกระทบภาพลักษณ์ประเทศ

Publish 2017-01-29 14:58:01

นายนพดล กรรณิกา ประธานชมรมขับเคลื่อนวิชาการเพื่อวิจัยความสุขชุมชน และ ผอ.สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดผลสำรวจ เรื่อง "ความกังวลของคนคอการเมืองต่อข่าวรับสินบนของอดีตเจ้าหน้าที่รัฐ" พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ หรือ 60.6% ทราบข่าวกรณีบริษัทเอกชนข้ามชาติจ่ายสินบนอดีตเจ้าหน้าที่รัฐ ในการจัดซื้อเครื่องยนต์เครื่องบินโบอิ้ง ช่วงปี พ.ศ. 2548 ในขณะที่ 39.4% ไม่ทราบข่าวนอกจากนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ 84.6% มีความกังวัลต่อความกังวลต่อผลกระทบของข่าวรับสินบนต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทย มีเพียง 15.4% ไม่กังวล และที่น่าพิจารณา คือ ส่วนใหญ่ 76.2% ระบุควรใช้ มาตรา 44 ขจัดปัญหาทุจริต คอรัปชั่นให้หมดสิ้น ในขณะที่ 23.8% ระบุไม่ควรใช้


อนึ่ง ผลสำรวจดังกล่าว มาจากกรณีศึกษาจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในทุกสาขาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 1,256ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 23 –28 มกราคม 2560

 

เรียบเรียง บุญชัย


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน