“ในหลวงร.10”ตรัสคณะผู้พิพากษา “อำนวยความยุติธรรม ปชช.จะเป็นสุข กม.ใครศึกษาก็ได้แต่ข้อท้าทายคือใช้ต้องเหมาะ ถูกกาลเทศะเที่ยงตรง #ทรงพระเจริญ

“ในหลวงร.10”ตรัสคณะผู้พิพากษา “อำนวยความยุติธรรม ปชช.จะเป็นสุข กม.ใครศึกษาก็ได้แต่ข้อท้าทายคือใช้ต้องเหมาะ ถูกกาลเทศะเที่ยงตรง" #ทรงพระเจริญ

Publish 2017-02-09 08:08:17

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกานำผู้พิพากษาประจำศาลสำนักงานศาลยุติธรรม จำนวน 85 คน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

 

ในโอกาสนี้ นายอธิคม อินทุภูติ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม , นางปิยะนุช มนูรังสรรค์ เลขาธิการประธานศาลฎีกา และนายสราวุธ เบญจกุล รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชดำรัสแก่คณะผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

 

"คำสัตย์ปฏิญาณที่ได้กล่าวมาสมบูรณ์แบบอยู่แล้ว ครอบคลุมหน้าที่ และจรรยาบรรณของผู้พิพากษา ถ้าเผื่อได้นำคำปฏิญาณนั้นไปพิจารณา ทำความเข้าใจให้ลึกซึ้ง ก็จะเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง เพราะหน้าที่ของเรา อำนวยความยุติธรรม และความเป็นธรรม ตลอดจนความสุขให้แก่ประชาชน อันกฎหมายนั้น ผู้ใดศึกษา ก็ย่อมศึกษาได้ แต่ข้อที่จะท้าทายก็คือนำกฎหมายไปใช้ให้ถูกต้อง เป็นธรรม เหมาะแก่โอกาส เหมาะแก่กาลเทศะ ด้วยความเที่ยงตรง


ก็ขออวยพรให้ท่านมีกำลังใจ กำลังปัญญาที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้กล่าวปฏิญาณไว้ และเพื่อปฏิบัติหน้าที่ไป มีประสบการณ์เพิ่ม ได้เห็นอะไรต่างๆ ทฤษฎีที่ได้เรียน ที่ได้เห็น ก็จะเกิดภาพที่แจ่มชัดในการใช้วิจารณญาณต่างๆในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ก็ขอให้มีความโชคดีและปฏิบัติหน้าที่ได้ทุกประการ"

 

 

 

 

 

เรียบเรียงโดย : ศิริพงศ์ สำนักข่าวทีนิวส์


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน