ค้นกระเป๋าด่วน !!! ธนบัตรแบบนี้ 9 ชนิด ราคารับซื้อพุ่งไปที่ หลักล้าน รีบหาดูซิ เผื่อมีที่บ้าน !

ค้นกระเป๋าด่วน !!! ธนบัตรแบบนี้ 9 ชนิด ราคารับซื้อพุ่งไปที่ หลักล้าน รีบหาดูซิ เผื่อมีที่บ้าน !

Publish 2017-02-12 10:59:12

มีรูปแบบเหมือนกับธนบัตรแบบ ๔ แต่เปลี่ยนพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์เป็น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มี ๖ ชนิดราคา ได้แก่ ๕๐ สตางค์ ๑ บาท ๕ บาท ๑๐ บาท ๒๐ บาท และ ๑๐๐ บาท พิมพ์ที่บริษัท โทมัส เดอ ลา รู จำกัด เริ่มทยอยออกใช้เมื่อพุทธศักราช ๒๔๙๑ด้วยเหตุที่ธนบัตรแบบเก้า มีระยะเวลาการนำออกใช้นานกว่า ๒๐ ปี ประชาชนจึงคุ้นเคยกับสีของธนบัตรแต่ละชนิดราคาจนยากที่จะเปลี่ยนแปลงได้ จึงอาจกล่าวได้ว่า สีของธนบัตรแบบเก้า เป็นต้นแบบของการกำหนดสีของธนบัตรในปัจจุบัน?


ประเทศไทย สั่งพิมพ์ธนบัตรชนิดราคา 1000 บาท จาก บโทมัสเดอราลูเพื่อนำออกใช้หมุนเวียนในระบบเศรษกิจและธนบัตรดังกล่าวส่งมาถึงป.ไทยในเดือนก.ย.2495 ธปท.จึงเสนอเรื่องประกาศออกใช้นบัตรดังกล่าวไปยังกระทรวงการคลัง แต่เนื่องจากมีกระแสคัดค้านจากหลายฝ่ายด้วยเกรงว่าจะทำให้เกิดเงินเฟ้อ และพ่อค้าถือโอกาศขึ้นราคาสินค้า อันส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาขน ในที่สุด กระทรวงการคลังจึงมิได้นำธนบัตรแบบนี้ออกใช้

ที่มา:http://siamzap.blogspot.com/2017/02/news328.html

เรียบเรียง:บุญชัย ธนะไพรินทร์


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน