“วันนี้เรามี3สถาบันหลักครบแล้วขอช่วยรักษา”นี่คือปรองดองแท้จริง บิ๊กตู่กร้าวคนโกงต้องไม่มีที่ยืน รบ.ใหม่ต้องสานต่อยุทธศาสตร์ชาติเพราะเป็นกม.?

“วันนี้เรามี3สถาบันหลักครบแล้วขอช่วยรักษา”นี่คือปรองดองแท้จริง บิ๊กตู่กร้าวคนโกงต้องไม่มีที่ยืน รบ.ใหม่ต้องสานต่อยุทธศาสตร์ชาติเพราะเป็นกม.?

Publish 2017-02-15 11:46:41

 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา “Opportunity Thailand” พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “โอกาสกับประเทศไทย 4.0” ตอนหนึ่งว่า  “ ตนยืนยันเป็นไปในทิศทางที่เรากำหนดการปฏิรูปประเทศไว้แล้ว ประเทศไทยต้องมีการปฏิรูป 5 ปีแรกต้องเกิดขึ้นทุกอย่างใน 20 ปีข้างหน้า เพราะฉะนั้นทุกคนมีส่วนร่วมในประวัติศาสตร์ประเทศไทยวันนี้ด้วย ขอให้มั่นใจทุกอย่างจะยังคงเป็นอย่างนี้ตลอดไป 20 ปีข้างหน้า ตนยืนยันเมื่อเราเริ่มแล้วต้องทำต่อให้ได้ วันหน้าไม่ว่าจะใครหรือรัฐบาลไหนมา จะทำต่อให้ได้เพราะมันเป็นกฎหมายในการที่จะทำวันนี้ จึงอยากให้เกิดการผลักดันอย่างต่อเนื่องในทุกรัฐบาลต่อไป

 

       ตลอด 2 ปีที่ผ่านมารัฐบาลพยายามแก้ไขระเบียบข้อกฎหมายต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติราชการ เร่งความพร้อมในทุกๆด้าน เพื่อให้การขับเคลื่อนเร็วขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยที่ผ่านมาได้ใช้อำนาจคสช.อาศัยอำนาจตามมาตรา 44 ออกคำสั่งเพื่อทำให้เกิดขึ้นได้ก่อน ไม่อย่างนั้นช้าเกินไป เพื่อปรับปรุงการบริการภาครัฐให้มีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น นำการประเมินต่างๆมาดู และแก้ทุกเรื่อง ซึ่งภาครัฐต้องเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาเชื่อมการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และลดขั้นตอนโดยเร็ว โดยเฉพาะภาคธุรกิจตจะต้องได้รับความรวดเร็วในการประกอบธุรกิจ ถ้ามีปัญหาให้แจ้งตนและรัฐมนตรีได้เลยว่า ติดขัดตรงไหนทั้งหมด ตนยืนยันทุกอย่างจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันในการปฏิรูป 20 ปี ข้างหน้า ทุกคนจะอยู่ร่วมในประวัติศาสตร์ เรามียุทธศาสตร์ชาติ 20  ปีระหว่างปี 60-79 (คลิ๊กอ่าน : เปิดแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี(พ.ศ. 2560 – 2579) 

มีร้อยกว่าวาระการปฏิรูป และทุกอย่างจะเป็นอย่างนี้ 20 ปี ไม่ว่ารัฐบาลไหนมาจะทำต่อให้ได้ และตรงนี้ถือเป็นกฎหมาย การทำงานของรัฐ ผมยืนยันว่า ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม ตนจะเดินหน้าเรื่องความโปร่งใส เป็นธรรม กำจัดการทุจริตคอรัปชัน จะต้องไม่มีที่ยืนอีกต่อไป ทั้งภาคราชการ และธุรกิจ จะต้องไม่มีการทุจริตคอรัปชันโดยเด็ดขาด และจะต้องถูกดำเนินคดีทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

 

       ขอให้เดินหน้าในเรื่องสำคัญ 3 เรื่องที่ควบคู่ 4.0 คือ การปฏิรูประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง วันนี้จะปรองดองแล้ว ไม่ต้องไปหาอย่างอื่น ทำให้สงบเรียบร้อย มีคนมีพูดคุยหารือกัน จัดทำอะไรใหม่ๆขึ้นมาในประเทศไทย ต้องทำได้ และสิ่งสำคัญประการหนึ่งเวลานี้ คือเรามีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ครบถ้วนสมบูรณ์ มีเสถียรภาพ นั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว ขอให้รักษาเสถียรภาพนี้ต่อไป นี้คือการปรองดองที่สำคัญกว่าอย่างอื่น ที่เหลือคือความร่วมมือในการเดินหน้าต่อไป ไม่ให้มีปัญหาในอนาคต คงไม่มีอยู่แล้ว


       ดังนั้น เพื่อการทำงานที่ยั่งยืน ตนจึงได้ตั้งคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป) เพื่อให้เกิดเป็นความจริง เป็นรูปธรรม เกิดจริง ทั้งกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง ( คลิ๊กอ่าน : 11หัวข้อ การหารือ เตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง กับพรรคการเมือง ) เรียกง่ายๆว่า ป.ย.ป.อย่าไปสับสน ทุกวันถามอยู่เรื่องเดียวในเรื่องปรองดอง ซึ่งยุทธศาสตร์ เศรษฐกิจ นี้แหละคือความเป็นธรรมความตายของประเทศ สำคัญกว่าอย่างอื่น ดังนั้น ต้องให้ความสำคัญเดินไปพร้อมกันทั้งหมด ให้เกิดความชัดเจน โดยมี 4 คณะกรรมการในป.ย.ป.เร่งทำทุกอย่าง เอาเรื่องทั้งหมดที่พูดไปเอาไปทำโดยเร็ว

 

       พร้อมตั้งสำนักงานสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี (พีเอ็มดียู) ขับเคลื่อนในเรื่องใหม่ๆไปเดินหน้าให้ได้ มีปัญหาตรงไหนก็จะขับเคลื่อนให้ได้ ที่การทำงานตรงนี้มีภาคเอกชนร่วมด้วย ที่ไม่ใช่มีตน ทหาร ข้าราชการอย่างเดียว ควบคู่การบริหารราชการแผ่นดินตามปกติในแท่งเดิม ที่จากครม.ข้าราชการ แล้วไปสู่ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น และเร่งรับฟังความคิดเห็นจากทุกคนขับเคลื่อนไปให้ได้ ให้ 5 ปีแรกสำเร็จให้ได้ ” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าว

 

 

 

 

เรียบเรียงโดย : ศิริพงศ์ สำนักข่าวทีนิวส์


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน