ด่วน !!! ทัพภาค 3 ส่งทหารนับร้อยพร้อมอาวุธครบมือ-สุนัขสงคราม เข้าตรวจค้นสนามกีฬาอบจ.พิจิตร หลังเป็นที่ซ่องสุม !!!

ด่วน !!! ทัพภาค 3 ส่งทหารนับร้อยพร้อมอาวุธครบมือ-สุนัขสงคราม เข้าตรวจค้นสนามกีฬาอบจ.พิจิตร หลังเป็นที่ซ่องสุม !!!

Publish 2017-03-03 12:19:08

วันนี้(3 มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กำลังทหารจากกองทัพภาคที่ 3 และอีกหลายหน่วยงาน สนธิกำลังกว่า 200 นาย พร้อมอาวุธครบมือ นำสุนัขสงครามที่มีความสามารถในการค้นหายาเสพติด เข้าปิดล้อมสนามกีฬาจังหวัดพิจิตร ซึ่งอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา จนถึงขณะนี้ หลังจากได้รับการร้องเรียน รวมถึงมีข้อมูลจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ว่า มีการใช้สถานที่ราชการที่บริเวณอาคารเพลสเซ็นเตอร์เป็นคลับเฮ้าส์ส่วนตัว มั่วสุมดื่มสุรา และเป็นที่หลับนอนของชายหญิงทั้งนี้ สตง.เคยมีหนังสือด่วนมาก ที่ ตผ 0053/003 ลงวันที่ 10 ม.ค. 60 ส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร แจ้งให้ตรวจสอบการใช้อาคาร Press Center ของนายชาติชาย เจียมศรีพงษ์ นายก อบจ.พิจิตร ระบุว่า สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 11 (จังหวัดนครสวรรค์) ได้รับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาว่า นายชาติชายประพฤติมิชอบ มีพฤติการณ์ในการนำเงินงบประมาณของแผ่นดินที่ได้มาจากภาษีของประชาชนไปก่อสร้างและต่อเติมอาคารศูนย์บริการสื่อมวลชน แต่กลับนำสถานที่ดังกล่าวไปใช้เป็นคลับเฮาส์ในการพบปะสังสรรค์


สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 11 (จังหวัดนครสวรรค์) ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นแล้วพบว่า Press Center ดังกล่าวติดป้ายว่า ชาติชายเซ็นเตอร์ มีการประดับและตกแต่งสถานที่โดยรอบอาคารเหมือนเป็นบ้าน หรือที่พักผ่อนส่วนบุคคล ภายในห้องปฏิบัติงานมีอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว รวมทั้งมีโซดาผสมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่จำนวนหนึ่ง
       
       สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 11 (จังหวัดนครสวรรค์) พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่ผู้บริหารท้องถิ่นได้ทำการตกแต่งสถานที่ราชการ และใช้สถานที่ราชการดังกล่าวเหมือนกับสถานที่พักผ่อนส่วนตัว ในลักษณะมิได้เป็นศูนย์บริการสื่อมวลชน จึงมีข้อครหาและข้อร้องเรียนว่าผู้บริหารท้องถิ่นเบียดบังสถานที่ราชการไปใช้ในลักษณะมั่วสุมส่วนตัว เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
       
       จึงเห็นควรให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายทางราชการ หากพบพฤติการณ์ว่ากระทำความผิดตามข้อร้องเรียนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ตามระเบียบที่ทางราชการกำหนด
       
       ทั้งนี้ ให้แจ้งผลการดำเนินการดังกล่าวให้สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 11 (จังหวัดนครสวรรค์) ทราบภายใน 30 วัน เพื่อประกอบการตรวจสอบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน 2542 ต่อไป

เรียบเรียง บุญชัย ธนะไพรินทร์


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน