อาหารที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ไม่ทรงโปรดมาก จนถึงกับโบกพระหัตถ์ให้ย้ายไปจากโต๊ะเครื่องเสวยทุกครั้ง!!!

รู้จริง... รู้แจ้ง... ทุกเรื่องราวพระอริยสงฆ์   http://panyayan.tnews.co.th

อาหารที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ไม่ทรงโปรดมาก จนถึงกับโบกพระหัตถ์ให้ย้ายไปจากโต๊ะเครื่องเสวยทุกครั้ง!!!

อาหารที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ไม่ทรงโปรดมาก จนถึงกับโบกพระหัตถ์ให้ย้ายไปจากโต๊ะเครื่องเสวยทุกครั้ง!!!

ในหนังสือ”ใกล้เบื้องพระยุคลบาท”และ “เย็นศิระเพราะพระบริบาล กับ ลัดดาซุบซิบ” ที่เขียนโดย คุณแถมสิน รัตนพันธ์  ได้มีการเอ่ยถึงพระกระยาหารที่ทรงโปรด หรือ ลักษณะอาหารที่ทรงโปรดเสวย เช่น โปรดเสวยผัดถั่วงอกแบบใส่หมูกับกุ้งน้อยๆ แต่ใส่ถั่วงอกมากหน่อย และแม้กระทั้ง ผลไม้ที่ได้ชื่อว่า”ราชาของผลไม้” คือ ทุเรียน  ทรงโปรดเสวยทุเรียนทุกพันธ์ที่ทาง”ห้องเครื่อง”จะจัดมาให้เสวย โดยจะทรงเสวยแบบฝรั่ง โดยใช้ซ้อม

อาหารที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ไม่ทรงโปรดมาก จนถึงกับโบกพระหัตถ์ให้ย้ายไปจากโต๊ะเครื่องเสวยทุกครั้ง!!!

ติดตามข่าวต่อเนื่องได้จาก : “แต่ละมื้อหาได้เลิศเลอ” เรื่องเล่าจาก “ลัดดาซุบซิบ” เครื่องดื่มที่ทรงโปรดและกระยาหารที่ไม่ยอมเสวย เกร็ดน่ารู้เรื่องพระเครื่องต้น ใน ร.9

http://www.tnews.co.th/contents/219188

อาหารที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ไม่ทรงโปรดมาก จนถึงกับโบกพระหัตถ์ให้ย้ายไปจากโต๊ะเครื่องเสวยทุกครั้ง!!!

แต่ในหนังสือทั้ง ๒ เล่มก็ยังได้เขียนถึงอาหารที่ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ไม่ทรงโปรดเสวยมาก ถึงกับโบกพระหัตถ์ให้ย้ายออกไปโดยมีหัวเรื่องว่า “ในหลวงไม่ทรงโปรดเสวยปลานิล”  โดยมีการอธิบายไว้ว่า เมื่อทุกครั้งที่มีผู้นำปลานิลมาตั้งเครื่องเสวย จะโบกพระหัตถ์ให้ย้ายไปไว้ที่อื่นโดยที่ไม่รับสั่งอะไรเลย จนวันหนึ่งมีผู้กล้าหาญชาญชัยกราบบังคมทูลถามว่า เพราะเหตุใดจึงไม่โปรดเสวยปลานิล ในหลวงรัชกาลที่ ๙ มีพระกระแสรับสั่งกลับมาว่า “ก็เลี้ยงมันมาเหมือนลูก แล้วจะกินได้อย่างไร”

อาหารที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ไม่ทรงโปรดมาก จนถึงกับโบกพระหัตถ์ให้ย้ายไปจากโต๊ะเครื่องเสวยทุกครั้ง!!!

ติดตามข่าวต่อเนื่องได้จาก : ที่สุดในผลไม้ทรงโปรดเสวยของ ในหลวง ร.๙คือ ทุเรียน แต่ราชนัดดาหลานปู่ เสด็จ ร.๕ คนอื่นกลับไม่ชอบ

อาหารที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ไม่ทรงโปรดมาก จนถึงกับโบกพระหัตถ์ให้ย้ายไปจากโต๊ะเครื่องเสวยทุกครั้ง!!!

เรื่องนี้มีตำนาน

ในราวปี พ.ศ. ๒๕๒๔ แรกครั้งพระจักรพรรดิอากิฮิโต ประเทศญี่ปุ่น ยังทรงฐานันดรศักดิ์เป็นพระมกุฎราชกุมาร ได้ส่งปลานิลทางเครื่องบินจำนวน ๑๐๐ ตัวมาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙ ปรากฏว่า เมื่อเดินทางมาถึงเมืองไทย ปลาตายเกือบหมด เหลือรอดอย่างใกล้ตายเพียง ๑๐ ตัว ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงเป็นห่วงเป็นใยปลานิลเหล่านี้ จึงมีพระราชกระแสรับสั่งให้นำไปไว้ในพระที่นั่ง และทรงเลี้ยงอย่างประคบประหงม ให้อาหารด้วยพระองค์เอง จนปลานิลทั้ง ๑๐ ตัวรอดชีวิต ปลานิลทั้ง ๑๐ ตัวได้สนองพระเดชพระคุณแพร่พันธ์ไปอีกมากมายตามพระราชประสงค์ เป็นอาหารคนไทย ๖๒ ล้านคนมาจนถึงทุกวันนี้

สกุลไทย

๑๑พฤศจิกายน ๒๕๒๘

ที่มา หนังสือ “เย็นศิระเพราะพระบริบาล กับลัดดาซุบซิบ หน้า ๙๗ – ๙๙

อาหารที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ไม่ทรงโปรดมาก จนถึงกับโบกพระหัตถ์ให้ย้ายไปจากโต๊ะเครื่องเสวยทุกครั้ง!!! ติดตามเรื่องราดีดี ที่จะสร้างความประทับใจแก่คนไทยมากมาย จนเหมือนได้ใกล้ชิดกับในหลวง รัชกาลที่ ๙ ได้ในหนังสือ “เย็นศิระเพราะพระบริบาล กับลัดดาซุบซิบ เรียบเรียงโดย คุณแถมสิน รัตนพันธ์

สนใจหนังสือสั่งซื้อได้ที่ Line ID: @gppbook

โทรศัพท์. 0 2525 4242 ต่อ 201-202

ข่าวโดย :  กิตติ ทีนิวส์  / สำนักพิมพ์ กรีนปัญญาญาณ/ ทีมข่าวปัญญาญาณ ทีนิวส์