๓ประเด็นที่ต้องชัดเจนและเร็วไว  หลังถอดถอนสมณศักดิ์ พระธัมมชโย!... “ไพศาล พืชมงคล”เสนอมาเพื่อถามหาคนที่จะกล้าจัดการลัทธิอลัชชีให้สิ้น!!!

รู้จริง... รู้แจ้ง... ทุกเรื่องราวพระอริยสงฆ์   http://panyayan.tnews.co.th

๓ประเด็นที่ต้องชัดเจนและเร็วไว  หลังถอดถอนสมณศักดิ์ พระธัมมชโย!... “ไพศาล พืชมงคล”เสนอมาเพื่อถามหาคนที่จะกล้าจัดการลัทธิอลัชชีให้สิ้น!!!

๓ประเด็นที่ต้องชัดเจนและเร็วไว  หลังถอดถอนสมณศักดิ์ พระธัมมชโย!... “ไพศาล พืชมงคล”เสนอมาเพื่อถามหาคนที่จะกล้าจัดการลัทธิอลัชชีให้สิ้น!!!

จากกรณีที่ เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้ติดตามสืบค้นหาตัว พระเทพญาณมหามุนี หรือ พระธัมมชโย เพื่อนำตัวมาดำเนินคดี ที่วัดพระธรรมกาย ตั้งแต่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ จนเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๐ที่ผ่านมา ได้มีเว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้ลงประกาศ ราชกิจจานุเบกษา ฉบับทะเบียนฐานันดร ฯ เล่ม ๑๓๔ ตอน ๘ ข ระบุว่า...มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถอดถอน พระเทพญาณมหามุนี (พระไชยบูลย์ สุทธิผล) ออกจากสมณศักดิ์ ตั้งแต่วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ดังความว่า

๓ประเด็นที่ต้องชัดเจนและเร็วไว  หลังถอดถอนสมณศักดิ์ พระธัมมชโย!... “ไพศาล พืชมงคล”เสนอมาเพื่อถามหาคนที่จะกล้าจัดการลัทธิอลัชชีให้สิ้น!!!

๓ประเด็นที่ต้องชัดเจนและเร็วไว  หลังถอดถอนสมณศักดิ์ พระธัมมชโย!... “ไพศาล พืชมงคล”เสนอมาเพื่อถามหาคนที่จะกล้าจัดการลัทธิอลัชชีให้สิ้น!!!

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

เรื่อง ถอดถอนสมณศักดิ์

ด้วย พระเทพญาณมหามุนี (พระไชยบูลย์ สุทธิผล) วัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

เป็นผู้ถูกกล่าวหาในคดีกระทําความผิดข้อหาร่วมกันฟอกเงิน สมคบกันฟอกเงิน และรับของโจร

ตามที่ศาลอาญาได้อนุมัติหมายจับ ที่ ๙๔๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ และยังถูก

กล่าวหาในคดีอาญาฐานอื่นอีกหลายฐานความผิด ซึ่งอัยการคดีพิเศษ มีความเห็นสั่งฟ้องในบางคดีด้วยแล้ว

แต่พระเทพญาณมหามุนีไม่ยอมมอบตัวตามหมายเรียก และได้หลบหนีคดีดังกล่าว จึงไม่สมควรดํารงอยู่

ในสมณศักดิ์ต่อไป และได้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมต่อไปแล้ว

บัดนี้  ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถอดถอน พระเทพญาณมหามุนี

(พระไชยบูลย์ สุทธิผล) ออกจากสมณศักดิ์ ตั้งแต่วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 ผู้รับสนองพระราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

 

 

ราชกิจจานุเบกษา ฉบับทะเบียนฐานันดร ฯ เล่ม ๑๓๔ ตอน ๘ ข

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/B/008/1.PDF

๓ประเด็นที่ต้องชัดเจนและเร็วไว  หลังถอดถอนสมณศักดิ์ พระธัมมชโย!... “ไพศาล พืชมงคล”เสนอมาเพื่อถามหาคนที่จะกล้าจัดการลัทธิอลัชชีให้สิ้น!!!

ติดตามข่าวเพิ่มเติม :รู้กันยัง!... ทำไมพระวัดพระธรรมกายจึงห่มดอง? ”สิริอัญญา“ ไขข้อสงสัยไว้ให้ (เชิญอ่าน)

๓ประเด็นที่ต้องชัดเจนและเร็วไว  หลังถอดถอนสมณศักดิ์ พระธัมมชโย!... “ไพศาล พืชมงคล”เสนอมาเพื่อถามหาคนที่จะกล้าจัดการลัทธิอลัชชีให้สิ้น!!!

วันนี้ ทางนายไพศาลพืช  มงคล อดีตสมาชิกวุฒิสภาและอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นักกฎหมายอวุโส ได้แสดงความเห็นถามหาผู้ที่จะมาดำเนินการจับสึก พระเทพญาณมหามุนี (พระธัมมชโย) ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว "Paisal Puechmongkol" ระบุว่า...

 หลังจากมีพระราชโองการโปรดเกล้าถอดถอนสมณศักดิ์ ธัมมชโยแล้วต่อไปนี้ ยังเหลือธุระ ของคณะสงฆ์ และรัฐบาลคือ

1 เรื่องการสึกหรือให้พ้นจากสมณเพศ ก็เป็นอำนาจ ของเจ้าคณะ ไม่ว่าเจ้าคณะตำบล เจ้าคณะอำเภอหรือเจ้าคณะจังหวัดหรือเจ้าคณะภาคหรือเจ้าคณะหนก็สามารถสึกได้ทั้งสิ้น

ต่างกับก่อนหน้านี้ ถ้าหากยังดำรงสมณศักดิ์อยู่ ผู้ที่จะสึกได้ก็มีเจ้าคณะหนกับเจ้าคณะภาคเท่านั้น

การสั่งและกำกับการให้สุด เป็นอำนาจหน้าที่โดยตรงของเจ้าคณะหนกลาง ที่รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงและโดยเฉพาะ

หรือในกรณีเจ้าพนักงานจับกุมธัมมชโยได้ก็มีอำนาจสึกหรือให้สละสมณเพศเสียได้

2 เรื่องเร่งด่วนมากอีกเรื่องหนึ่งคือ

การแต่งตั้งเจ้าอาวาส เพราะตอนนี้ไม่มีเจ้าอาวาสมานานแล้ว มีแต่ผู้รักษาการเจ้าอาวาสซึ่งตั้งไว้ในต่างประเทศ จึงต้องรีบตั้งเจ้าอาวาสโดยเร็วที่สุดและอำนาจในการตั้งเจ้าอาวาสเป็นอำนาจของเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี

ก็ขออาราธนาพระเดชพระคุณรีบแต่งตั้งพระดีเป็นเจ้าอาวาสโดยเร็ว

เพื่อให้เจ้าอาวาสได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวัดหรือคณะมัคทายกวัดแล้วบริหารจัดการวัดให้เป็นไปตามกฎหมาย

ขับไล่พวกอลัชชีผีเปรตออกไปจากวัดป้องกันไม่ให้ เหล่าพาลต่างๆเข้ามาก่อความวุ่นวายภายในวัด

แล้วสำรวจบริหารจัดการทรัพย์สินของวัดให้เป็นไปตามกฎหมายและเจตนารมณ์ของสาธุชนทั้งหลายต่อไป

ผู้ที่ต้องรับผิดชอบสั่งการและกำกับในเรื่องนี้ ก็คือเจ้าคณะหนกลางอีกนั่นแหละ

3 การตรวจค้นจับกุมผู้ต้องหาหรือจำเลยที่หนีหมายศาล ซึ่งที่ผ่านมาทำไม่ได้ เพราะมีการตั้งรัฐอิสระตั้งป้อมค่ายระดมมวลชนมาขัดขวางการปฏิบัติของเจ้าพนักงาน

จนต้องมีคำสั่งตามมาตรา เพราะมีการตั้งรัฐอิสระตั้งป้อมค่ายระดมมวลชนมาขัดขวางการปฏิบัติของเจ้าพนักงานจนต้องมีคำสั่งตามมาตรา๔๔มากว่า 20 วันแล้วก็ยังไม่สามารถบังคับการตามหมายของศาลได้

เป็นกรณีร้ายแรงและเป็นปัญหาความมั่นคงของประเทศชาติ

ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้มีอำนาจที่จะต้องเร่งดำเนินการ ให้อำนาจอธิปไตยทั้งหลายของชาติสามารถดำเนินการได้

และเพื่อการนี้ใครที่รู้ตัวว่าเคยอุปถัมภ์ค้ำชูธัมมชโยก็ดีหรือเคยรับประโยชน์ใดๆก็ดีควรจะสำนึกตัวว่า ต้องทำอย่างไรแล้วรีบทำอย่างนั้นเสียอย่าให้เป็นอุปสรรคหรือขัดขวาง การบังคับตามหมายของศาลอีกเลย

ขอให้เห็นแก่แผ่นดินเห็นแก่ราษฎรบ้างเกิด

และจากนี้ไปคงต้องดูทางคณะสงฆ์ และคอยจับตาเจ้าคณะว่าทำหน้าที่ไหม พร้อมทั้งติดตามรองเจ้าคณะจังหวัดบางแห่งรับเงินระดมโล้นมาชุมนุม เพราะถ้าจับกระแสเงินได้ว่ามีต้นทางและมีที่ไปจากไหนก็ต้องสึกสถานเดียว

๓ประเด็นที่ต้องชัดเจนและเร็วไว  หลังถอดถอนสมณศักดิ์ พระธัมมชโย!... “ไพศาล พืชมงคล”เสนอมาเพื่อถามหาคนที่จะกล้าจัดการลัทธิอลัชชีให้สิ้น!!!

ที่มา : http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/B/008/1.PDF  และ FB "Paisal Puechmongkol"

ติดตามข่าวเพิ่มเติม ด้เวลาสังคยานา! ดี้ นิติพงษ์...เทิดในหลวง ร.10 ทรงเด็ดเดี่ยว ปฏิบัติพระราชภารกิจแทนทูลกระหม่อมพ่อปราม!อย่าถากถาง "ขย่ม" หัวใจใคร!

ข่าวโดย :  กิตติ ทีนิวส์  / สำนักพิมพ์ กรีนปัญญาญาณ/ ทีมข่าวปัญญาญาณ ทีนิวส์