ป้าช้าง ผู้ชื่นชอบเพลง "เกลียดห้องเบอร์ ๕"ในรายการวิทยุ ๙๙.๑๐ MHz ที่แท้คือใคร รู้แล้วจะซึ้ง!!!

รู้จริง... รู้แจ้ง... ทุกเรื่องราวพระอริยสงฆ์   http://panyayan.tnews.co.th

ป้าช้าง ผู้ชื่นชอบเพลง "เกลียดห้องเบอร์ ๕"ในรายการวิทยุ ๙๙.๑๐ MHz ที่แท้คือใคร รู้แล้วจะซึ้ง!!!

ป้าช้าง ผู้ชื่นชอบเพลง "เกลียดห้องเบอร์ ๕"ในรายการวิทยุ ๙๙.๑๐ MHz ที่แท้คือใคร รู้แล้วจะซึ้ง!!!

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เคยทรงโทรเข้าไปขอเพลงที่สถานีวิทยุ วส. ๙๑๒ นทพ.นธ. ๙๙.๑๐ MHz. ในรายการ “ลูกทุ่งพัฒนา” เป็นประจำ โดยใช้ชื่อว่า “ป้าช้าง”

ป้าช้าง ผู้ชื่นชอบเพลง "เกลียดห้องเบอร์ ๕"ในรายการวิทยุ ๙๙.๑๐ MHz ที่แท้คือใคร รู้แล้วจะซึ้ง!!!

ติดตามข่าวเพิ่มเติมที่ : พระราชอารมณ์ขัน ของสมเด็จพระเทพฯในเรื่อง กล้วย...กล้วย...เล่าโดย”ดี้”นิติพงษ์!!!

ป้าช้าง ผู้ชื่นชอบเพลง "เกลียดห้องเบอร์ ๕"ในรายการวิทยุ ๙๙.๑๐ MHz ที่แท้คือใคร รู้แล้วจะซึ้ง!!!

เพลงหนึ่งที่ “ป้าช้าง” ขอบ่อยก็คือเพลง “เกลียดห้องเบอร์ ๕”
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระองค์ท่านทรงโปรดเพลง “เกลียดห้องเบอร์ ๕”  แล้วเมื่อท่านได้เสด็จฯ ไปที่จังหวัดลพบุรี ท่านก็ได้ให้ “พลตรี ชัยฤทธิ์” เข้าเฝ้าฯ และทรงถามเรื่องเพลง “เกลียดห้องเบอร์ ๕” ว่ามีที่ไปที่มาอย่างไร
แล้ววันนั้นเอง ท่านได้เสด็จฯ ไปที่โรงแรมไทเป ซึ่งเป็นที่เกิดเหตุของเพลงนี้ ที่ห้องเบอร์ ๒๐๕

ป้าช้าง ผู้ชื่นชอบเพลง "เกลียดห้องเบอร์ ๕"ในรายการวิทยุ ๙๙.๑๐ MHz ที่แท้คือใคร รู้แล้วจะซึ้ง!!!

ติดตามข่าวเพิ่มเติมที่ : “ข้าพเจ้าเป็นนักเรียนหมายเลข ๑ เป็นหัวหน้าชั้น..." เมื่อในหลวง ร.๙ ทรงเปิดสอนการเล่นเครื่องเป่าพระราชทานแก่สมเด็จพระเทพฯ และผู้ตามเสด็จ

ป้าช้าง ผู้ชื่นชอบเพลง "เกลียดห้องเบอร์ ๕"ในรายการวิทยุ ๙๙.๑๐ MHz ที่แท้คือใคร รู้แล้วจะซึ้ง!!!

พระองค์ท่านยังเข้าไปประทับนั่งที่เตียงในห้องด้วย และถามเจ้าของโรงแรมว่า
“เขาปีนขึ้นตรงไหนไปดู?” ... “เขาทำยังไง?”
และทราบจากเจ้าของโรงแรมว่า  พระองค์ท่านเสด็จฯ มาอย่างไม่เป็นทางการ มาตามรอยเพลง “เกลียดห้องเบอร์ ๕”  ทางโรงแรมทราบล่วงหน้าแค่ ๒ ชั่วโมง
เจ้าของโรงแรมเล่าว่า พระองค์ท่านทรงโปรดและชอบฟังเพลง “เกลียดห้องเบอร์ ๕” มาก ถึงขนาดมาดูให้แจ่มแจ้งถึงสถานที่จริงที่เอาไปเขียนเป็นเพลง

ป้าช้าง ผู้ชื่นชอบเพลง "เกลียดห้องเบอร์ ๕"ในรายการวิทยุ ๙๙.๑๐ MHz ที่แท้คือใคร รู้แล้วจะซึ้ง!!!

ติดตามข่าวเพิ่มเติมที่ : "ทาจิมะภูพาน" อีกหนึ่งตัวแทนจากสายใยสายสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์และประเทศที่ไทยและญี่ปุ่นมีต่อกัน

ที่มา : พี่น้อย Tripope Hengpoonthana
จากหนังสือเรื่อง ร้อยเรียงเรื่องประทับใจ ใน สมเด็จพระเทพฯ www.welovethaiking.com
ข่าวโดย :  กิตติ ทีนิวส์  / สำนักพิมพ์ กรีนปัญญาญาณ/ ทีมข่าวปัญญาญาณ – ทีนิวส์