งานเข้ากันเป็นแถว!“สตง.”แจ้ง“สรรพากร”เก็บภาษี60นักการเมือง“ยุคอภิสิทธิ์-ยิ่งลักษณ์”พบรมต.พ้นตำแหน่งเงินงอกพันล้านแฉมี“นายกฯ”เงินเพิ่ม500ล้าน

งานเข้ากันเป็นแถว!“สตง.”แจ้ง“สรรพากร”เก็บภาษี60นักการเมือง“ยุคอภิสิทธิ์-ยิ่งลักษณ์”พบรมต.พ้นตำแหน่งเงินงอกพันล้านแฉมี“นายกฯ”เงินเพิ่ม500ล้าน

Publish 2017-03-16 20:28:16

จากกรณีรัฐบาลโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้สั่งให้กรมสรรพากรเข้าไปตามเก็บภาษีนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีจากการขายหุ้นแอมเพิลริชจำนวน1.6หมื่นล้านบาท โดยนายกรัฐมนตรีบอกว่าได้ยึดตามที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสตง. เสนอความคิดเห็นมาว่าสามารถทำได้ยังไม่หมดอายุความในวันที่ 31 มีนาคม 2560นี้       ล่าสุดวันนี้ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ออกมาเปิดเผยด้วยว่า นอกจากที่ สตง.จะแจ้งให้กรมสรรพากรเรียกเก็บจากนายทักษิณ ชินวัตร ที่ขายหุ้นชินคอร์ปแต่ไม่เสียภาษีให้ถูกต้องกว่า12,000 ล้านบาทแล้ว สตง.ยังได้แจ้งกรมสรรพากรให้เรียกเก็บภาษีจากนักการเมือง 60คน ในรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่เสียภาษีไม่ถูกต้องด้วย

 

       “ สตง.ตรวจสอบพบว่านักการเมือง60คน มีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเมื่อพ้นตำแหน่งรัฐมนตรี บางรายเพิ่มขึ้นนับพันล้านบาท บางรายซึ่งเป็นระดับนายกรัฐมนตรีมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นเกือบ500ล้านบาท ซึ่งทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามประมวลรัษฎากรมาตรา39 อยู่ในบังคับต้องเสียภาษี แต่เมื่อ สตง.ตรวจแบบภ.ง.ด.แล้ว นักการเมืองส่วนใหญ่จะแจ้งรายการเสียภาษีเฉพาะเงินเดือนเท่านั้น ไม่ได้นำทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นมาเสียภาษี จึงเป็นการเสียภาษีที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนและถือเป็นการหลีกเลี่ยงภาษีตามประมวลรัษฎากร มาตรา 37ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน7ป ”


       นอกจากนี้ผู้ว่าฯ สตง.ยังเปิดเผยอีกว่า แม้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. จะเห็นว่านักการเมือง60คน มิได้ร่ำรวยผิดปกติก็เป็นเรื่องของการพิจารณาตามกฎหมายป.ป.ช.เป็นคนละส่วนกับการเสียภาษีซึ่งเป็นเรื่องกฎหมายภาษีอากรที่มีวัตถุประสงค์ให้จัดเก็บภาษีจากทรัพย์สินหรือเงินได้ที่เพิ่มขึ้น ไม่ว่าทรัพย์สินหรือเงินได้นั้นจะได้มาอย่างไร จะได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ต้องเสียภาษี

 

       “ สตง.จะออกหนังสือแจ้งกำชับกรมสรรพากรอีกครั้งให้ดำเนินการจัดเก็บภาษีจากนักการเมืองทั้ง 60 คน และจะแจ้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้เข้ามาดูแลให้กรมสรรพากรปฏิบัติหน้าที่จัดเก็บภาษีให้ถูกต้องครบถ้วน เหมือนกับที่เคยขอให้เข้าดูแลการจัดเก็บภาษีจากนายทักษิณจนกรมสรรพากรยอมเก็บตามที่เป็นข่าวไปแล้ว ” ผู้ว่าฯสตง. กล่าว

 

 

 

 

 ขอบคุณ : สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org

 


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน