น่าอัศจรรย์... แม้ระยะทางหรือเวลาก็มิอาจขวางกันการเสด็จไปทำกิจที่สมเด็จญาณฯ ทรงรับนิมนต์ ไว้ได้ !!!

รู้จริง... รู้แจ้ง... ทุกเรื่องราวพระอริยสงฆ์   http://panyayan.tnews.co.th

น่าอัศจรรย์... แม้ระยะทางหรือเวลาก็มิอาจขวางกันการเสด็จไปทำกิจที่สมเด็จญาณฯ ทรงรับนิมนต์ ไว้ได้ !!!

น่าอัศจรรย์... แม้ระยะทางหรือเวลาก็มิอาจขวางกันการเสด็จไปทำกิจที่สมเด็จญาณฯ ทรงรับนิมนต์ ไว้ได้ !!!

เมื่อประมาณปี ๒๕๑๙ ครั้งยังไม่ได้ดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช มีผู้ศรัทธาแถวมีนบุรีท่านหนึ่งได้กราบอาราธนานิมนต์เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวรไปทำบุญที่บ้านซึ่งอยู่แถวเขตมีนบุรี ซึ่งห่างไกลจากวัดบวรนิเวศวิหารหลายสิบกิโลเมตร ซึ่งตามปกติแล้ว หากรถไม่ติด ในสมัยนั้นก็น่าจะใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ ๔๕-๖๐ นาทีเป็นอย่างน้อย
โดยผู้ศรัทธาท่านนั้น กราบอาราธนานิมนต์สมเด็จฯท่านไว้ที่ ๑๑ นาฬิกาตรง

น่าอัศจรรย์... แม้ระยะทางหรือเวลาก็มิอาจขวางกันการเสด็จไปทำกิจที่สมเด็จญาณฯ ทรงรับนิมนต์ ไว้ได้ !!!
ติดตามข่าวเพิ่มเติมที่ : ด้วยอภิญญาบารมีที่ทรงมีของสมเด็จญาณสังวร แม้ศิษย์ไม่เอ่ยขอ...ก็ได้คำตอบเสมือนดุจเอ่ยวาจา!!!

น่าอัศจรรย์... แม้ระยะทางหรือเวลาก็มิอาจขวางกันการเสด็จไปทำกิจที่สมเด็จญาณฯ ทรงรับนิมนต์ ไว้ได้ !!!

พอถึงวัน สมเด็จพระญาณสังวรท่านติดภารกิจหลายประการ จนเวลาล่วงใกล้ ๑๐ นาฬิกาแล้ว พระภาระก็ยังไม่เสร็จสิ้น จนผู้ที่ถวายงานและทราบหมายกำหนดการที่มีนบุรีดังกล่าว ได้กราบเรียนว่า  เวลาจะไป ไม่ทันที่นิมนต์แล้ว  สมเด็จฯ จะยังคงเสด็จไปอยู่อีกหรือไม่..??? ซึ่งสมเด็จพระญาณสังวรก็ทรงยืนยันว่า จะเสด็จไปตามนิมนต์ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
จนเมื่อภารกิจที่วัดบวรนิเวศวิหารทั้งปวงลุล่วง และทรงขึ้นรถยนต์ที่มีผู้ใหญ่แห่งวงการฟุตบอลท่านหนึ่งขับถวายออกจากวัด เวลาก็กว่า "๑๐.๓๐ น." แล้ว ซึ่งหากคำนวนตามเวลาเดินทางที่ต้องใช้เวลา ๔๕ นาทีถึง ๑ ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย ก็นับได้ว่า ไม่มีทางเป็นไปได้ที่จะไปทันงานตามเวลาด้วยประการทั้งปวง

น่าอัศจรรย์... แม้ระยะทางหรือเวลาก็มิอาจขวางกันการเสด็จไปทำกิจที่สมเด็จญาณฯ ทรงรับนิมนต์ ไว้ได้ !!!
เพิ่มเติมข่าวได้ที่ : “ของดีของแม่” ที่สมเด็จพระญาณสังวรฯ ทรงใช้แทนความรักจากแม่

น่าอัศจรรย์... แม้ระยะทางหรือเวลาก็มิอาจขวางกันการเสด็จไปทำกิจที่สมเด็จญาณฯ ทรงรับนิมนต์ ไว้ได้ !!!

และสิ่งที่น่าอัศจรรย์ที่บังเกิดขึ้นในทันใดนั่นเอง
หนึ่งในผู้ตามเสด็จในครั้งนั้นได้เล่าให้ฟังว่า เมื่อรถได้เคลื่อนออกไปไม่เท่าไร  ก็มีความรู้สึก"วูบๆๆๆ"ไปชั่วระยะหนึ่ง  และมิพลันช้า พริบตาเดียว รถยนต์ที่ประทับก็ได้ไปถึงสถานที่นิมนต์ที่มีนบุรีโดยฉับพลันทันใดอย่างน่าอัศจรรย์ที่สุด.!?!?
เข็มนาฬิกาบ่งบอกชัดเจนว่า เวลาที่รถยนต์ที่สมเด็จพระญาณสังวรทรงประทับไปถึงมีนบุรีนั้น เป็นเวลาประมาณ ๑๐.๕๐ น. ก่อนเวลา ๑๑ นาฬิกาที่อาราธนาไว้ถึง ๑๐ นาทีเต็มๆ ใช้เวลาเดินทางจากวัดบวรนิเวศวิหารถึงบ้านที่นิมนต์ที่มีนบุรีภายในเวลา  "๒๐ นาที" เท่านั้น..!!!!!!!
ซึ่งไม่มีทางเป็นไปได้เลย สำหรับ "กรณีปกติ" หากมิได้ทรงใช้ "อิทธิวิธี" ในการ "ย่นระยะทาง" ทั้งคนทั้งรถให้ไปถึงที่หมายก่อนเวลาเห็นปานนั้นได้   ยอดเยี่ยมและประเสริฐเลิศในทุกๆทางอย่างที่สุดแล้ว สำหรับ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชแห่งสยามประเทศของพวกเราท่านทั้งหลายพระองค์นี้
ที่มา :www.sereechai.com

น่าอัศจรรย์... แม้ระยะทางหรือเวลาก็มิอาจขวางกันการเสด็จไปทำกิจที่สมเด็จญาณฯ ทรงรับนิมนต์ ไว้ได้ !!!

ติดตามข่าวเพิ่มเติมได้ที่ : สมเด็จพระญาณสังวร ฯ อริยสงฆ์ผู้เป็น "พระป่า" ที่อยู่ในเมือง ผู้มากด้วยเมตตาบารมี

ข่าวโดย :  กิตติ จิตรพรหม ทีนิวส์  / สำนักพิมพ์ กรีนปัญญาญาณ/ ทีมข่าวปัญญาญาณ – ทีนิวส์