วุฒิสภาสหรัฐฯ ผ่านมติเทิดพระเกียรติและแสดงความรำลึก "ในหลวง" รัชกาลที่ 9

Publish 2017-03-19 07:59:20


เมื่อวันที่ 18 มี.ค. 60 เว็บไซต์ของสภาคองเกรส สหรัฐฯ สมัยประชุมที่ 115 ได้เผยแพร่มติของวุฒิสภาซึ่งเสนอเข้าสู่การพิจารณา เมื่อวันที่ 10 ม.ค. ที่ผ่านมา โดยนายออร์ริน แฮตช์ วุฒิสมาชิกรัฐยูทาห์ จากพรรครีพับลิกัน ในฐานะประธานชั่วคราวของวุฒิสภา จากนั้นมติได้ผ่านการพิจารณาและลงมติเป็นเอกฉันท์ โดยคณะกรรมาธิการด้านวิเทศสัมพันธ์ของวุฒิสภา และผ่านการอนุมัติอย่างเป็นทางการจากวุฒิสภาแบบเต็มคณะเป็นขั้นตอนสุดท้าย โดยไม่มีการแก้ไขเนื้อความ ให้ประกาศ ณ วันที่ 15 มี.ค. 60 ว่าด้วยการเทิดพระเกียรติและแสดงความรำลึกแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งทรงเป็นมิตรใกล้ชิดอย่างยิ่งของสหรัฐฯ และทรงงานอย่างหนักเพื่อพสกนิกรในประเทศ ตลอดรัชสมัย 70 ปีแห่งการครองราชย์ ถือเป็นตัวอย่างของพระมหากษัตริย์ที่โลกยกย่อง

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2489 และทรงฉลองการครองราชย์ ในฐานะประมุขของไทยครบ 70 ปีเมื่อปี 2559 และขณะสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นประมุขแห่งรัฐที่อยู่ในตำแหน่งยาวนานที่สุดในโลก ทั้งยังทรงเป็นกษัตริย์ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทย

ที่ผ่านมา พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพสกนิกรชาวไทย และเพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน ทั้งยังทรงเป็นบุคคลแบบอย่างและทรงเปี่ยมด้วยคุณธรรม โดยยึดถือประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง จึงทรงเป็นที่เคารพรักของชาวไทยและพสกนิกรทั่วทั้งโลก
นอกจากนี้ ยังทรงเข้าถึงประชาชนที่ยากจนและด้อยโอกาสที่สุดของประเทศ โดยไม่คำนึงถึงฐานะ ชาติพันธุ์ ศาสนา ทั้งยังทรงรับฟังปัญหาและสนับสนุนให้พสกนิกรเหล่านี้สู้กับปัญหาเมื่อปี 2549 องค์การสหประชาชาติ(ยูเอ็น)ได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลการพัฒนามนุษย์แห่งสหประชาชาติแด่พระองค์ เพื่อยกย่องในฐานะกษัตริย์นักพัฒนา 
 

 

จากพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนามนุษย์ที่สำคัญของพระองค์พระองค์ทรงเป็นที่ยอมรับในประชาคมโลกในด้านทรัพย์สินทางปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ และในปี 2552 องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลผู้นำโลกแด่พระองค์ ทั้งยังทรงเป็นผู้ธำรงไว้ ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของไทยตลอดช่วงเวลาหลายสิบปีแห่งความวุ่นวายของยุคสงครามเย็นเนื่องจากนี้ พระองค์ทรงเป็นมิตรที่ได้รับการไว้วางใจของสหรัฐ ในการเสริมสร้างการเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนที่แข็งแกร่งและมั่นคงระหว่างสหรัฐและไทยพระองค์ทรงตรัสเปิดประชุมการอภิปรายร่วมของรัฐสภาสหรัฐ เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2503 ซึ่งระหว่างนั้น พระองค์ตรัสถึงการยืนหยัดมิตรภาพและไมตรีที่แข็งแกร่งระหว่างสหรัฐและไทยทั้งนี้ สหรัฐและไทย ยังคงเป็นพันธมิตรด้านความมั่นคงที่เหนียวแน่น ตามที่ได้ลงนามในสนธิสัญญาป้องกันร่วมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ที่รู้จักในชื่อ สนธิสัญญามะนิลา 2497) และได้ขยายความร่วมมือภายหลังภายใต้แถลงการณ์ร่วมถนัด-รัสก์ ปี 2505


ตลอดหลายสิบปีมานี้ ไทย ได้จัดการซ้อมรบประจำปี คอบร้า โกลด์ ซึ่งเป็นการซ้อมรบครั้งใหญ่ที่สุดในเอเชีย เพื่อเพิ่มความร่วมมือด้านการรักษาความมั่นคงระดับภูมิภาคและไทย ยังอนุญาตให้กองทัพสหรัฐ ใช้ฐานทัพอากาศอู่ตะเภา ในการประสานความร่วมมือด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศด้านอดีตประธานาธิบดีจอร์ช ดับเบิลยู บุช ของสหรัฐ ประกาศให้ไทยเป็นพันธมิตรรายใหญ่นอกกลุ่มองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (นาโต้) 

เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2546 ความร่วมมือที่ใกล้ชิดและการเสียสละร่วมกัน จากการเผชิญหน้าภัยต่างๆ ร่วมกัน ทำให้สหรัฐและไทยใกล้ชิดขึ้น และก่อให้เกิดพื้นฐานที่มั่นคงในการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ให้ประโยชน์ต่อกัน เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 2559 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จสวรรคต สิริพระชนมพรรษา 88 ปี และได้ทรงเหลือไว้ซึ่งคุณงามความดีแก่ประเทศไทยสืบไป เหตุวุฒิสภาจึงมีมติ
 (1) เชิดชูพระจริยวัตร ความเป็นผู้นำ และการครองสิริราชสมบัติตลอด 70 ปีที่น่าจดจดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชของไทย

(2) แสดงความเห็นอกเห็นใจอย่างสุดซึ้งต่อพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และต่อประชาชนชาวไทย จากการสูญเสียครั้งใหญ่นี้

(3) เฉลิมฉลองความเป็นพันธมิตรและมิตรภาพระหว่างไทยและสหรัฐ เพื่อสะท้อนถึงผลประโยชน์ร่วม ตลอดประวัติศาสตร์ทางการทูตยาวนาน 183 ปี และความเป็นหุ้นส่วนในหลายได้ ที่ส่งผลดีต่อสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

(4) น้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงสืบราชบัลลังก์ 

และ (5) สร้างรากฐานการเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งต่อกัน ที่พัฒนาเรื่อยมาตลอดรัชสมัยพระราชบิดาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยมุ่งหวังที่จะหยั่งลึกไมตรีที่แน่นแฟ้นระหว่างไทยและสหรัฐ


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

อติ บุญเสริม

ติดตามข่าวอื่นๆ