“อย่าได้แต่เทิดทูนในหลวงร.9 แต่ให้นำสิ่งที่ท่านสอนมาปฏิบัติให้เห็นผล” ครั้งหนึ่ง“พระเทพฯ”ในฐานะอาจารย์ที่ทรงสอน “รร.นายร้อยจปร.”

“อย่าได้แต่เทิดทูนในหลวงร.9 แต่ให้นำสิ่งที่ท่านสอนมาปฏิบัติให้เห็นผล” ครั้งหนึ่ง“พระเทพฯ”ในฐานะอาจารย์ที่ทรงสอน “รร.นายร้อยจปร.”

Publish 2017-03-24 07:50:44

ยังมีเรื่องราวที่สร้างความปลื้มปีติ ประทับอยู่ในใจเหล่าพสกนิกรไทยอย่างมิสิ้นสุด สำหรับพระราชกรณียกิจด้านต่างๆของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีไม่ว่าพระองค์จะเสด็จฯไป ณ ที่ใด ด้วยเรื่องราวใด ก็ดูเหมือนว่าพระองค์ทรงเปี่ยมไปด้วยพระเมตตายิ่ง อย่างน้อยที่สุดพระองค์มีภาพของลูกของพระมหากษัตริย์ องค์เจ้าฟ้าฯที่มิได้ทรงถือพระองค์เลย และในเรื่องราวหลายๆเหตุการณ์ก็ปรากฏเรื่องราวหนึ่งที่ถูกเล่าผ่านของเฟซบุ๊กWassana Nanuam ซึ่งเป็นเรื่องที่ครั้งหนึ่งพระองค์เสด็จฯไปเป็นพระอาจารย์ทรงสอนที่โรงเรียนนายร้อยจปร.“ลูกศิษย์ สมเด็จพระเทพฯ รุ่นแรก ที่ได้ขึ้นเป็นแม่ทัพภาค เตรียมทหาร18-จปร.29

บิ๊กตี๋ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาค3

เป็น ลูกศิษย์ สมเด็จพระเทพฯ รุ่นแรก ที่ขึ้นเป็น แม่ทัพภาค....เตรียมทหาร18 เพื่อน บิ๊กอาร์ท พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพ4 ที่ก็ขึ้น เป็นแม่ทัพภาค4 พร้อมกัน

แถมแม่ทัพตี๋ กับ แม่ทัพอาร์ท เป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่ เรียนจน มาเป็นนายทหารเด็กๆอยู่บ้านพักในค่ายเอกาทศรถ พิษณุโลก ด้วยกัน

เตรียมทหาร 18 จปร.29 เป็นรุ่นแรก ที่สมเด็จพระเทพฯ ทรงมาเป็นพระอาจารย์ ที่ รร.นายร้อย จปร.

แม่ทัพ ตี๋ เผย สมเด็จพระเทพฯ ทรงสอนว่า อย่าได้แต่เทิดทูน ในหลวง ร.9 แต่ให้นำสิ่งที่ท่านสอน มาปฏิบัติให้เห็นผลและประสิทธิภาพ”


       ก่อนหน้านี้เฟซบุ๊กแฟนเพจ "เรารัก สมเด็จพระเทพ ฯ : Our Beloved Princess Maha Chakri Sirindhorn" ได้โพสต์เรื่องราวพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีต่อนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในฐานะทูลกระหม่อมอาจารย์

โดยข้อความระบุว่า...

"วันนี้ได้รับพระราชทานการทรงสอนจากทูลกระหม่อมอาจารย์

ทูลกระหม่อมอาจารย์ตรัสเมื่อท้ายคาบทรงสอนว่า

ให้ทำหน้าที่ภารกิจของเรา อย่าตกใจ อย่าเสียขวัญ อย่าท้อถอย ใครมีหน้าที่สานต่อให้ดีที่สุด การมัวแต่ร้องไห้นั้นไม่มีประโยชน์ แต่การทำงานถวายพระองค์ท่านให้ดีนี่แหละดีที่สุด ได้เห็นคนลูกเล็กเด็กแดงมา เห็นคนมาเอื้อเฟื้อกัน มีรถรับ-ส่งกันฟรี เท่าที่ตัวเองจะทำได้นี่ก็ดี"

 

 ทูลกระหม่อมอาจารย์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการไม่ละทิ้งการทรงงาน ในแต่ละวันพระองค์ท่านเสด็จไปทรงงานหลายที่ อย่างเช่นในวันนี้ ช่วงเช้าเสด็จพระราชดำเนินมาทรงสอนนักเรียนนายร้อยตรัสว่า

 "วันนี้จะขออนุญาตสอนก่อนและกลับก่อน เนื่องจากต้องไปทอดกฐินและมีพระราชพิธีพระบรมศพครบ ๑๕ วันในช่วงบ่ายและเย็น "

 

ทำให้นักเรียนนายร้อยรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

 

 ทรงพระเจริญ

ลูกไม้นั้นหล่นไม่ไกลต้น

๒๗/๑๐/๕๙

ขอบคุณข้อมูล Thananchai Kanthapongjirapas

ขอบคุณภาพประกอบ.FB_Zomkitt crma photo Gallery"

       ทั้งนี้ พล.อ.หญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเข้ารับราชการเป็นอาจารย์ ในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2523 เป็นอาจารย์ประจำกองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ โดยในช่วงแรกทรงสอนวิชาประวัติศาสตร์ไทย สังคมวิทยา พร้อมปฏิบัติพระราชกรณียกิจในงานบริหาร งานการสอน และงานวิชาการอื่นๆ พระองค์ทรงสอนที่โรงเรียนนายร้อยฯ ครั้งสุดท้าย ในรายวิชาไทยศึกษา ให้กับนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558

 

       สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานเงินเดือนและค่าตอบแทนทั้งหมด ที่ทรงได้รับจากการรับราชการตลอดระยะเวลา 35 ปีจำนวนกว่า 26 ล้านบาท ให้กับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยเข้ามูลนิธิโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เบื้องต้นก่อน จำนวน 7 ล้านบาท และจะทยอยพระราชทานที่เหลืออีกตามลำดับ เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการศึกษาและเพื่อพัฒนาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

 

        อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงเกษียณอายุราชการไปแล้ว แต่ก็ยังคงเสด็จมาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเรื่อยๆ ทั้งในงานพิธีการต่างๆ ของโรงเรียนและเรื่องการศึกษา

 

 

 

 

ขอบคุณ : เฟซบุ๊กแฟนเพจเรารัก สมเด็จพระเทพ ฯ : Our Beloved Princess Maha Chakri Sirindhorn

                เฟซบุ๊ก : Wassana Nanuam


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน