ครบรอบ 120ปี "วันสถาปนากิจการรถไฟไทย" ชมภาพ!! วินาทีประวัติศาสตร์ การมีรถไฟหลวงแห่งแรกในสยาม จากพระมหากรุณาธิคุณ "พระปิยมหาราช"

ติดตามเรื่องราวดีๆ อีกมากมายได้ที่ http://www.tnews.co.th

           ความสนใจในกิจการรถไฟในประเทศไทยเริ่มขึ้นในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ใน พ.ศ. 2398 คณะราชทูตจากสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย สมเด็จพระราชินีแห่งประเทศอังกฤษ ได้นำเครื่องราชบรรณาการ และพระราชสาส์นมาถวาย พร้อมทั้งนำสนธิสัญญาฉบับแก้ไขใหม่มาแลกเปลี่ยนกับรัฐบาลไทย ส่วนหนึ่งของเครื่องราชบรรณาการที่นำมาถวายในครั้งนั้น เป็นรถไฟจำลองซึ่งย่อส่วนจากของจริง ประกอบด้วยรถจักรไอน้ำ และรถพ่วงครบขบวน สามารถแล่นบนรางด้วยแรงไอน้ำทำนองเดียว กับรถใหญ่ที่ใช้อยู่ในเกาะอังกฤษ ปรากฏว่า เป็นที่สนพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และได้ทรงมีพระราชดำริที่จะสถาปนากิจการรถไฟขึ้นในประเทศไทย

ครบรอบ 120ปี "วันสถาปนากิจการรถไฟไทย" ชมภาพ!! วินาทีประวัติศาสตร์ การมีรถไฟหลวงแห่งแรกในสยาม จากพระมหากรุณาธิคุณ "พระปิยมหาราช"

(เครื่องราชบรรณาการ รถไฟจำลองย่อส่วนจากของจริง)

ครบรอบ 120ปี "วันสถาปนากิจการรถไฟไทย" ชมภาพ!! วินาทีประวัติศาสตร์ การมีรถไฟหลวงแห่งแรกในสยาม จากพระมหากรุณาธิคุณ "พระปิยมหาราช"

             ต่อมาในปีรัตนโกสินทรศก 105 ตรงกับปี พ.ศ. 2429 ซึ่งเป็นรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น กิจการรถไฟได้ถือกำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อรัฐบาลได้อนุมัติสัมปทาน แก่บริษัทชาวเดนมาร์กให้สร้างทางรถไฟจากกรุงเทพฯถึงสมุทรปราการ ระยะทาง 21 กิโลเมตร 

ครบรอบ 120ปี "วันสถาปนากิจการรถไฟไทย" ชมภาพ!! วินาทีประวัติศาสตร์ การมีรถไฟหลวงแห่งแรกในสยาม จากพระมหากรุณาธิคุณ "พระปิยมหาราช"

(ภาพที่ระลึก รัชกาลที่ 5 ทรงโปรดเกล้าฯให้จัดตั้งกิจการรถไฟขึ้นในปี พ.ศ. 2429)

 

             หลังจากนั้น ในเดือนตุลาคม  พ.ศ. 2433 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตั้งกรมรถไฟหลวงขึ้นสังกัดกระทรวงโยธาธิการ 

           ครั้นเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2439 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินมายังสถานีรถไฟหลวงกรุงเทพ เพื่อประกอบพิธีเปิดการเดินรถไฟระหว่างสถานีกรุงเทพ – สถานีกรุงเก่า (อยุธยา) ระยะทาง 71 กิโลเมตร   ซึ่งทางรถไฟส่วนแรกที่เปิดเดินนั้น เป็นส่วนหนึ่งของทางรถไฟหลวงสายกรุงเทพ - นครราชสีมา

ทางการจึงได้ถือเอาวันนี้เป็น ”วันสถาปนากิจการรถไฟ”

ครบรอบ 120ปี "วันสถาปนากิจการรถไฟไทย" ชมภาพ!! วินาทีประวัติศาสตร์ การมีรถไฟหลวงแห่งแรกในสยาม จากพระมหากรุณาธิคุณ "พระปิยมหาราช"

ครบรอบ 120ปี "วันสถาปนากิจการรถไฟไทย" ชมภาพ!! วินาทีประวัติศาสตร์ การมีรถไฟหลวงแห่งแรกในสยาม จากพระมหากรุณาธิคุณ "พระปิยมหาราช"