ที่สุดของพระคาถา!!! "บทสวดมหาจักรพรรดิ" การภาวนาจิตเพื่อป้องกันภัยและสร้างมหาโชคมหาลาภ!!!

ที่สุดของพระคาถา!!! "บทสวดมหาจักรพรรดิ" การภาวนาจิตเพื่อป้องกันภัยและสร้างมหาโชคมหาลาภ!!!

ที่สุดของพระคาถา!!! "บทสวดมหาจักรพรรดิ" การภาวนาจิตเพื่อป้องกันภัยและสร้างมหาโชคมหาลาภ!!!

 

บทสวดมหาจักรพรรดิ

มหาบุญมหาลาภ


นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ

(กราบ 3 ครั้ง) 
(สวดตามกำลังวัน อาทิตย์ 6 จันทร์ 15 อังคาร 8 พุธ 17 
พฤหัส 19 ศุกร์ 21 เสาร์ 10 )

นะโมพุทธายะ พระพุทธะ ไตรรัตนะญาณ 
มณีนพรัตน์ สีสะหัสสะ สุธรรมา 
พุทโธ ธัมโม สังโฆ ยะธาพุทโมนะ 
พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา 
อัคคีทานัง วะรังคันธัง สีวลี จะมหาเถรัง 
อะหังวันทามิ ทูระโต อะหังวันทามิ ธาตุโย 
อะหังวันทามิ สัพพะโส 
พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ

โดยย่อกล่าวคือ

 

บท นี้เป็นการสวดไหว้พระพุทธเจ้าทั่วทั้งพระนิพพานตลอดจนถึงพระธรรมเจ้าและพระ โพธิสัตว์เจ้า พระอริยสงฆ์สาวกทั้งมวลไหว้พระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์รวมถึงน้อมนำกำลังของเทพ พรหมพระอริยะเจ้าทั้งหลาย

 

การสวดครั้งหนึงเป็นการดึงกำลังของพระเจ้า จักรพรรดิทุกๆพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมาร่วมถึงกำลังของพระมหา โพธิสัตว์เจ้ามารวมอารธนาเข้าที่กายและใจและรวมกำลังของพระโพธิญานโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายตั้งแต่อดีต ถึง ปัจจุบัน และอนาคต

 

การสวดครั้งหนึงมีอานิสงค์แผ่ไปทั่วจักวาลสามแดนโลกธาตุสามารถแผ่บญไปทั่วทุก สรรพสัตว์ตลอดจนเทวดาประจำตัวเราญาติมิตรเพื่อนฝูงครอบครัวเจ้ากรรมนายเวร และหากนำบทสวดนี้ไปสวดในนรกหรือแผ่ไปไฟนรกจะดับชั่วขณะ

 

บทนี้เป็นการสร้างกำแพงแก้วคุ้มกันตัวร่วมถึงการอารธนาบารมีครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรม พระสงฆ์อัญเชิญเข้าตัวเพื่อป้องกันภัยและสร้างมหาโชคมหาลาภ
 

อานิสงค์ แก่ผู้สวดมีทั่งมหาบุญมหาลาภเนื่องจากมีการกล่าวถึงพระสีวลีร่วมถึงบทนี้มี พลังงานอย่างยิ่งในการเจริญพระกรรมฐานหากนำไปสวดบริกรรมก่อนหรือระหว่างนั่ง ภาวนากรรมฐาน...จะทำให้การภาวนามีพุทธานุภาพมาคลุมและคุมการปฎิบัติของเรา คลุมกายและจิตเราเป็นวิมานทิพย์(ครอบวิมานให้ตัวเองหรือสวดอธิษฐานครอบคน อื่นก็ได้)

 

หากสวดบทนี้สามารถอฐิษฐานเรื่องราวใดๆมี่ติดข้องใจได้ให้ ผ่านพ้นไปอย่างทะลุปรุโปร่ง กล่าวโดยสรุปได้ว่าคาถาจักรพรรดินี้ จากการเรียบเรียงถ้อยคำโดยหลวงปู่ดู่ท่าน ก่อให้เกิด จักรพรรดิ กำลังจักรพรรดิขึ้นด้วยในบทสวด พระคาถาครอบจักรวาล

 

บทสวดมนต์นี่เป็นบทสวดที่ดี ถ้าใครไม่สบายใจ หรือ เจอสิ่งต่างๆที่ไม่ดี ก็ให้นึกถึงหลวงปู่ดู่ แล้วท่องบทสวดมนต์นี้

 

เรียบเรียงโดย :  ศิรินทิพย์  ยุติกะ สำนักข่าวทีนิวส์
ขอบคุณแหล่งข้อมูลจาก : นายธรรมะ และ http://www.bp.or.th/webboard/index.php?topic=22238