“หมูขึ้นบนเขียง แล้วไม่ยอมลง ถ้าไม่ถูกสับให้แหลกเสียก่อน”ธรรมะเด็ดๆจากหลวงตามหาบัว ที่สาธุชนฟังแล้วต้องทึ่ง

รู้จริง... รู้แจ้ง... ทุกเรื่องราวพระอริยสงฆ์   http://panyayan.tnews.co.th

“หมูขึ้นบนเขียง แล้วไม่ยอมลง ถ้าไม่ถูกสับให้แหลกเสียก่อน”ธรรมะเด็ดๆจากหลวงตามหาบัว ที่สาธุชนฟังแล้วต้องทึ่ง

“หมูขึ้นบนเขียง แล้วไม่ยอมลง ถ้าไม่ถูกสับให้แหลกเสียก่อน”ธรรมะเด็ดๆจากหลวงตามหาบัว ที่สาธุชนฟังแล้วต้องทึ่ง
"ผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อก้าวถึงขั้น “ปัญญา”แล้ว อยู่ที่ไหนก็ฟังธรรมอยู่ตลอดเวลามีอะไรมาสัมผัสก็พิจารณาเป็น “ธรรม” ทั้งสิ้น" ดังเช่นเรื่องราวในวมัยพุทธกาลที่หลวงตาได้ยกให้ดูดังนี้

“หมูขึ้นบนเขียง แล้วไม่ยอมลง ถ้าไม่ถูกสับให้แหลกเสียก่อน”ธรรมะเด็ดๆจากหลวงตามหาบัว ที่สาธุชนฟังแล้วต้องทึ่ง
อ่านข่าวเพิ่มเติมที่ : สาธุเลย..หลวงตามหาบัวสอน วิธีทำบุญ ..."บุญ"แบบนี้คือบุญอันสูงสุดที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญ !
 

“หมูขึ้นบนเขียง แล้วไม่ยอมลง ถ้าไม่ถูกสับให้แหลกเสียก่อน”ธรรมะเด็ดๆจากหลวงตามหาบัว ที่สาธุชนฟังแล้วต้องทึ่ง

พระอัญญัตรภิกขุ ท่านกำลังสงสัยธรรมขั้นละเลียด จะไปทูลถามพระพุทธเจ้า พอไปถึงใต้ถุนพระคันธกุฎี พอดีฝนตก ก็เลยยืนอยู่ที่ใต้ถุนนั้น สังเกตดูน้ำฝนที่ตกมาจากชายคา มากระทบน้ำที่พื้น แล้วเกิดตั้งเป็นต่อมเป็นฟองขึ้นมา ฟองน้ำตั้งขึ้นมาเท่าไร มันก็ดับไปแตกไป ท่านก็พิจารณาเทียบเคียงกับสิ่งภายใน คือ “สังขาร” ความคิดปรุง เพราะขั้นนี้จิตจะพิจารณาเรื่อง “สังขาร”และ “สัญญา” ความปรุงและความสำคัญต่างๆ ของใจมากกว่าอย่างอื่น
ในเวลาน้ำตกลงมากระทบกัน นอกจากมีความกระเพื่อมแล้ว ก็ตั้งเป็นต่อมขึ้นมาเป็นฟองขึ้นมา แล้วดับไป ๆ ท่านก็พิจารณาเทียบเคียงเข้าไปภายใน คือความคิดปรุงของจิต คิดดีคิดชั่ว มีความเกิดความดับเป็นคู่เคียงกันไปเป็นลำดับๆ เสร็จแล้วก็กลายลงมาเป็นน้ำตามเดิม สังขารนี้เมื่อคิดปรุงเสร็จแล้วก็ลงไปที่จิตตามเดิม ท่านเลยบรรลุธรรมขั้นสูงสุดในสถานที่นั้นเอง พอบรรลุธรรมแล้วฝนก็หยุด ท่านก็กลับไปกุฎี! ไม่ไปทูลถามพระพุทธเจ้าอีกเลย เพราะหมดข้อสงสัยแล้ว นั่น!
ธรรมของจริง เมื่อเข้าถึงจิตดวงใดแล้ว จิตดวงนั้นย่อมหายสงสัยทันที แม้แต่จะไปทูลถามพระพุทธเจ้าอยู่แล้วก็ไม่ทูลถาม เพราะหายสงสัยแล้ว หากจะไปทูลถามท่านๆ ก็จะรับสั่งอย่างที่เข้าใจแล้วนั่นแหละ ก็เลยหมดปัญหา กลับไปกุฎีตามเดิม นี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่ง

“หมูขึ้นบนเขียง แล้วไม่ยอมลง ถ้าไม่ถูกสับให้แหลกเสียก่อน”ธรรมะเด็ดๆจากหลวงตามหาบัว ที่สาธุชนฟังแล้วต้องทึ่ง
อ่านข่าวเพิ่มเติมที่ : มนุษย์จำพวกใดที่สามารถบรรลุธรรมขั้นสูงได้ “หลวงตามหาบัว” ได้บอกแยกจำพวกให้เห็นไว้ชัดเจนมาดูกัน?
 

“หมูขึ้นบนเขียง แล้วไม่ยอมลง ถ้าไม่ถูกสับให้แหลกเสียก่อน”ธรรมะเด็ดๆจากหลวงตามหาบัว ที่สาธุชนฟังแล้วต้องทึ่ง ผู้ปฏิบัติธรรมเมื่อก้าวถึงขั้น “ปัญญา”แล้ว อยู่ที่ไหนก็ฟังธรรมอยู่ตลอดเวลา มีอะไรมาสัมผัสก็พิจารณาเป็น “ธรรม” ทั้งสิ้น เพราะสิ่งที่มาสัมผัสเป็นเครื่องเตือนสติ ให้ระลึกรู้ ปัญญาก็วิ่งตามทันที ๆ โดยอัตโนมัติ พิจารณาอย่างรวดเร็ว ไม่ต้องถูกบังคับเหมือนขั้นเริ่มแรก ซึ่งเป็นขั้น “หมูขึ้นบนเขียง แล้วไม่ยอมลง ถ้าไม่ถูกสับให้แหลกเสียก่อน” จิตขั้นนี้ อะไรมากระทบย่อมรู้เท่าทัน พิจารณาเป็นอรรถเป็นธรรมทั้งสิ้น
อ่านข่าวเพิ่มเติมที่ :เทคนิคการทำทานให้ได้บุญเต็มร้อย โดยหลวงตามหาบัว!!!

“หมูขึ้นบนเขียง แล้วไม่ยอมลง ถ้าไม่ถูกสับให้แหลกเสียก่อน”ธรรมะเด็ดๆจากหลวงตามหาบัว ที่สาธุชนฟังแล้วต้องทึ่ง หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
เทศน์โปรดคุณเพาพงา วรรธนะกุล ณ วัดป่าบ้านตาด
เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๙
"ขันธ์ห้า(ชุดหัดตาย)"
ที่มา FB พุทธมหาเจดีย์หลวงตามหาบัวญาณสมฺปนฺโน ภูผาแดงฯ
ข่าวโดย :  กิตติ จิตรพรหม ทีนิวส์  / สำนักพิมพ์ กรีนปัญญาญาณ/ ทีมข่าวปัญญาญาณ – ทีนิวส์