ราชรถที่ใช้ในพระราชพิธีเชิญพระโกศพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทำไมถึงต้องเป็น”ราชรถปืนใหญ่”

รู้จริง... รู้แจ้ง... ทุกเรื่องราวพระอริยสงฆ์   http://panyayan.tnews.co.th

ราชรถที่ใช้ในพระราชพิธีเชิญพระโกศพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทำไมถึงต้องเป็น”ราชรถปืนใหญ่”
ราชรถที่ใช้ในพระราชพิธีเชิญพระโกศพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทำไมถึงต้องเป็น”ราชรถปืนใหญ่” “ราชรถปืนใหญ่” เป็นราชรถที่เชิญพระโกศพระบรมศพ หรือพระศพของพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศ์ ที่ทรงรับราชการทหารเมื่อครั้งดำรงพระชนม์ชีพ แทนพระยานมาศสามลำคานตามธรรมเนียมเดิมจากพระบรมมหาราชวังหรือวังของพระบรมวงศ์พระองค์นั้น ๆ สู่พระเมรุมาศหรือพระเมรุ และแห่อุตราวัฏรอบพระเมรุมาศ ๓ รอบ ซึ่งเป็นธรรมเนียมใหม่เกิดขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพจอมพล พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๙ เป็นครั้งแรก และครั้งหลังสุดในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๓
ติดตามข่าวเพิมเติม ที่ : รอยยิ้มของพ่อ!! เสร็จแล้วพระวิษณุเทพ ถอดเค้าโครงจากพระพักตร์และรอยพระสรวลของในหลวง ร.9 ประดับพระเมรุมาศ #ยิ่งดูยิ่งคิดถึง

ราชรถที่ใช้ในพระราชพิธีเชิญพระโกศพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทำไมถึงต้องเป็น”ราชรถปืนใหญ่”

กรมสรรพาวุธทหารบก จัดพิธีบวงสรวงการสร้างราชรถปืนใหญ่ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ กองโรงงานซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์สายสรรพาวุธ ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก ภายในค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในการนี้ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ได้เข้าไปปฏิบัติหน้าที่บันทึกเหตุการณ์ สำหรับจัดทำหนังสือจดหมายเหตุงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ด้วย

ราชรถที่ใช้ในพระราชพิธีเชิญพระโกศพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทำไมถึงต้องเป็น”ราชรถปืนใหญ่”
ติดตามข่าวเพิมเติม ที่ :ยิ่งดูยิ่งใจหาย..ชมเครื่องกระดาษ(กงเต๊ก) จำลองเป็นรูปพระตำหนักเปี่ยมสุขและของใช้ส่วนพระองค์ ของในหลวงรัชกาลที่๙ อันแสนงดงาม ในพิธีบำเพ็ญกุศล

ราชรถที่ใช้ในพระราชพิธีเชิญพระโกศพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทำไมถึงต้องเป็น”ราชรถปืนใหญ่”

ภาพแบบราชรถปืนใหญ่ ที่ใช้เชิญพระโกศพระบรมศพเวียนรอบพระเมรุมาศ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ออกแบบเขียนแบบโดย นายชนะโยธิน อุปลักษณ์ สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร)
ที่มาของข้อมูลและภาพจาก : FB : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
หนังสือคำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ราชรถที่ใช้ในพระราชพิธีเชิญพระโกศพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทำไมถึงต้องเป็น”ราชรถปืนใหญ่”
ติดตามข่าวเพิมเติม ที่ :ทุ่มเททำ ด้วยใจรักและภักดี!! ชมความประนีตบรรจงของแบบจำลองพระเมรุมาศ...เจ้าหน้าที่กรมศิลป์ฯ เผย "นี่คือที่สุดในชีวิตของผมแล้ว"
ข่าวโดย :  กิตติ จิตรพรหม ทีนิวส์  / สำนักพิมพ์ กรีนปัญญาญาณ/ ทีมข่าวปัญญาญาณ – ทีนิวส์