วรรคทองในพระเทพฯ!!! สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานข้อคิดเป็นลายพระหัตถ์ "คิดเอาเองว่าหน้าที่คืออะไร" ...น้อมรับใส่เกล้าใส่กระหม่อม #ทรงพระเจริญ!!

Publish 2017-03-29 09:42:54เมื่อวันที่ 17 มี.ค. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทอดพระเนตรนิทรรศการในงานจุฬาฯ วิชาการ ครั้งที่ 15 เป็นวันที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง 100 ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์และนิสิตออกสู่สังคม ภายใต้แนวคิด “จุฬาฯ เอ็กซ์โป – จุฬา 100 ปี นวัตกรรม คิดทำ เพื่อสังคม”

 ล่าสุด (23 มีนาคม 60) ทางเพขลเฟซบุ๊ก เรารัก สมเด็จพระเทพ ฯ : Our Beloved Princess Maha Chakri Sirindhorn ได้โพสต์ภาพซึ่งถ่ายไว้ในงานดังกล่าว พร้อมข้อความบรรยายไว้ว่า ....

"ทำตามหน้าที่ไป และคิดเอาเองว่าหน้าที่คืออะไร".........น้อมรับใส่เกล้าใส่กระหม่อมพระพุทธเจ้าค่ะ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

  

ขอบคุณภาพ...งานจุฬาวิชาการ

เครดิต: เฟซบุ๊กเพจ เรารัก สมเด็จพระเทพ ฯ  : Our Beloved Princess Maha Chakri Sirindhorn

 เรียบเรียงโดย

ไญยิกา เนื่องจำนงค์