บทสรุปจากการทรงงาน“โครงการพระราชดำริเขาเต่า”ทรงบอกและให้อะไรมากมายแก่คนไทย และก่อเกิดนับพันกว่าโครงการถัดมา ลองมาทำความเข้าใจกับบทสรุปกัน

รู้จริง... รู้แจ้ง... ทุกเรื่องราวพระอริยสงฆ์   http://panyayan.tnews.co.th

บทสรุปจากการทรงงาน“โครงการพระราชดำริเขาเต่า”ทรงบอกและให้อะไรมากมายแก่คนไทย และก่อเกิดนับพันกว่าโครงการถัดมา ลองมาทำความเข้าใจกับบทสรุปกัน

บทสรุปจากการทรงงาน“โครงการพระราชดำริเขาเต่า”ทรงบอกและให้อะไรมากมายแก่คนไทย และก่อเกิดนับพันกว่าโครงการถัดมา ลองมาทำความเข้าใจกับบทสรุปกัน

ริ่มจากเมื่อครั้งที่ทรงเสด็จไปเขาเต่า และเกิดรถของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงติดหลุม ในปีพ.ศ. ๒๔๙๖ จนทำให้เกิดพระราชดำริ ริเริ่มโครงในพระราชดำริแห่งแรกในประเทศไทย จนก่อให้เกิดโครงการในพระราชดำริในสถานที่ต่างๆที่ทรงเสด็จออกเยี่ยมประชาชนชาวไทยในเวลาต่อมาอีกนับมากกว่า ๑,๐๐๐  โครงการ ตลอดพระชนม์มายุของพระองค์ นับจากวันแรกที่ในหลวง ร.9 ทรงลงมือเริ่มพัฒนาพื้นที่เขาเต่าทรงผ่านอุปสรรคหลายอย่าง กว่าโครงการจะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาทรงใช้เวลาเป็นสิบปี มาดูกันว่าโครงการเขาเต่านี้ทำให้ท่านได้ค้นพบอะไรบ้าง

บทสรุปจากการทรงงาน“โครงการพระราชดำริเขาเต่า”ทรงบอกและให้อะไรมากมายแก่คนไทย และก่อเกิดนับพันกว่าโครงการถัดมา ลองมาทำความเข้าใจกับบทสรุปกัน
ข่าวเพิมเติมที่ :เล่าเรื่องใกล้เบื้องพระยุคลบาท...เมื่อในหลวงรัชกาลที่๙ ทรงฝึกแบดมินตันกับอดีตแชมเปี้ยนโลก!!!

บทสรุปจากการทรงงาน“โครงการพระราชดำริเขาเต่า”ทรงบอกและให้อะไรมากมายแก่คนไทย และก่อเกิดนับพันกว่าโครงการถัดมา ลองมาทำความเข้าใจกับบทสรุปกัน

1. *Our Loss is Our Gain: ขาดทุนคือกำไร ลองถูกเกิดขึ้นได้จากประสบการณ์การลองผิด*
หลังจากที่โครงการเขาเต่าดำเนินงานแก้ปัญหาพื้นที่ และผ่านอุปสรรคต่างๆ มาแล้ว ในตอนหลังในหลวงทรงตรัสถึงโครงการเขาเต่าว่า “โครงการนี้โก้ว่าเป็นโครงการ แต่ก็โครงการนี้ได้เห็นว่าทั่วประเทศ มีสิ่งที่ทำแล้วบกพร่อง ถ้าบกพร่องจนกระทั่งทำให้ที่ตรงนั้นเจริญขึ้นไม่ได้ แต่ก็เจริญได้พอสมควร ก็เพราะว่ามีคนไปช่วยก็ได้ให้นักเรียนได้เห็นว่าในที่ที่แร้นแค้น มันไม่เจริญขึ้นมาได้อย่างที่ควรจะเกิดเจริญได้ เพราะว่าไปทำอะไรที่ไม่ถูกต้อง ไม่ถูกหลักวิชา...ตัวเขาได้เห็นเองว่าในภูมิประเทศแร้นแค้น มันทำได้ เพิ่มขึ้น เพิ่มความเจริญได้”

2. *ปัญหามีไว้จัดการ*
แม้ว่าโครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่านี้ถึงจะมีอุปสรรคทำให้โครงการไม่บรรลุเป้าหมายที่ทรงตั้งไว้แต่แรก แต่ก็ทำให้ทรงเห็นบทเรียนความสำคัญของการพัฒนาว่าต้องคิดรอบด้านทั้งเรื่องน้ำ ดินและวิธีชีวิตชาวบ้านแต่ไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรเมื่อลงมือทำแล้วก็จะเกิดการพัฒนาในพื้นที่นั้นไม่มากก็น้อยอยู่ดีและแม้โครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่าไม่ได้จะแก้ปัญหาของชาวบ้านได้ทั้งหมด ในหลวงก็ยังทรงพยายามต่อไป ด้วยการสร้างโมเดลการพัฒนาให้ชาวบ้านเขาเต่าได้นำไปปรับใช้โดยทรงซื้อที่ดินส่วนพระองค์จำนวน 90 ไร่ ริมทะเลใกล้ๆเขาเต่าเรียกว่าหาดทรายใหญ่แล้วมอบหมายให้หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี มาพัฒนา

3. *Dream Model: โมเดลการพัฒนาตัวอย่างสำหรับทั่วประเทศ*
ท่านภีและนักวิชาการใช้ความรู้มาทดลองเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ชนิดต่างๆที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ สำรวจดูว่าดินตรงไหนเหมาะเอาไปทำอะไรก็ดำเนินการตามนั้น เช่น ดินเลวมากก็เอาไปปลูกป่า ดินไม่เลวมาก ปลูกสับปะรด ข้าวฟ่าง ตรงที่ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ได้ก็เอาหญ้าอย่างดีมาลง โดยเริ่มเพาะปลูกตอนต้นฤดูฝน เพราะแทบไม่ต้องรดน้ำ จึงให้ชาวบ้านเขาเต่าใช้ที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้ นอกจากนั้นยังมีการวางแผนส่งเสริมอาชีพให้ชาวบ้านโดยการให้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ ทำไข่เค็ม เอาหมูเอาวัวพันธุ์แท้มาขยายพันธุ์ให้เลี้ยง ทำให้หาดทรายใหญ่นี้กลายเป็นต้นแบบในการพัฒนาพื้นที่แห้งแล้งให้แก่ชาวบ้านที่เขาเต่าและที่อื่นๆ

บทสรุปจากการทรงงาน“โครงการพระราชดำริเขาเต่า”ทรงบอกและให้อะไรมากมายแก่คนไทย และก่อเกิดนับพันกว่าโครงการถัดมา ลองมาทำความเข้าใจกับบทสรุปกัน
ข่าวเพิมเติมที่ :สัจจะแห่งธรรมราชา!! พระราโชวาทในหลวง ร.9 ตรัสเช่นใดก็ทรงปฏิบัติเช่นนั้นตลอดพระชนม์ชีพ ...โดย ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์

บทสรุปจากการทรงงาน“โครงการพระราชดำริเขาเต่า”ทรงบอกและให้อะไรมากมายแก่คนไทย และก่อเกิดนับพันกว่าโครงการถัดมา ลองมาทำความเข้าใจกับบทสรุปกัน

ถ้านับได้ว่าจุดเริ่มต้นเล็กๆ ของการพัฒนาโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆ ของในหลวงที่เขาเต่านี่เอง ที่ได้ขยายผลประโยชน์มหาศาลให้ประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารของท่านจนทุกวันนี้
เรียบเรียงจาก
- พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าฯถวายชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิตฯวันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2544
- หนังสือตามเสด็จ จากทะเลสู่ที่สูง 80 ชันษา โดย หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี

ที่มา FB : #สานต่อที่พ่อทำ #ซีรีส์เขาเต่า

บทสรุปจากการทรงงาน“โครงการพระราชดำริเขาเต่า”ทรงบอกและให้อะไรมากมายแก่คนไทย และก่อเกิดนับพันกว่าโครงการถัดมา ลองมาทำความเข้าใจกับบทสรุปกัน

ข่าวเพิมเติมที่ :ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงมีพระราชดำรัสแนะนำไว้ว่า "ถวายดอกไม้พระอย่างไร..ให้ได้ประโยชน์" เพื่อหนทางสู่ความดี
ข่าวโดย :  กิตติ จิตรพรหม ทีนิวส์  / สำนักพิมพ์ กรีนปัญญาญาณ/ ทีมข่าวปัญญาญาณ – ทีนิวส์