ชัดด้วยผลโพล !!! คนส่วนใหญ่สนใจเรื่องเก็บภาษีหุ้นชินมากที่สุด มองมีผลกระทบต่อรัฐบาล แถมยังไม่แน่ใจรัฐจะแก้ปัญหาได้

Publish 2017-04-02 09:43:25

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง“เหตุการณ์บ้านเมือง”ที่มีผลกระทบต่อรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ โดยสถานการณ์ทางการเมือง ณ วันนี้ มีข่าวหลายประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาชน โดยเฉพาะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นข่าวเรียกเก็บภาษีหุ้นชินคอร์ป กสท.สั่งปิดวอยซ์ทีวี 7 วัน คืนเลือกตั้งท้องถิ่น และข่าวหม่อมอุ๋ยแฉเรื่องตั้งบรรษัทน้ำมัน เรียกได้ว่าเป็นประเด็นร้อนที่ล้วนส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น และการทำงานของรัฐบาลภายใต้การนำของพล.อ.ประยุทธ์ ทั้งสิ้น เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนต่อเหตุการณ์ บ้านเมืองที่มีผลกระทบต่อรัฐบาล และจากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,134 คน ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 1 เมษายน2560 สรุปผลได้ ดังนี้เมื่อถามว่าข่าวหรือเหตุการณ์ที่ประชาชนสนใจติดตามมากที่สุด คือ
          อันดับ 1เก็บภาษีหุ้นชินคอร์ป 17,629 ล้านบาท 71.43%
          เพราะ เป็นเงินจำนวนมาก อยากรู้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมว่าจะจัดการเงินภาษีอย่างไร รัฐบาลจะเรียกเก็บได้จริงหรือไม่ ทางทักษิณจะแก้ปัญหาอย่างไร เหมือนเป็นการทำงานสองมาตรฐาน ฯลฯ
          อันดับ 2กสท.สั่งปิดวอยซ์ทีวี 7 วัน 69.84%
          เพราะ เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเมือง สะท้อนให้เห็นว่าสื่อยังขาดเสรีภาพในการทำงาน อยากฟังเหตุผลทั้ง 2 ฝ่าย อยากรู้สาเหตุในการสั่งปิด ฯลฯ
          อันดับ 3หม่อมอุ๋ย” แฉ 6 อดีตบิ๊กทหาร ดันตั้งบรรษัทน้ำมัน 68.25%
          เพราะ เป็นข่าวใหญ่ที่มีนายทหารระดับสูงเข้ามาพัวพัน อยากรู้ข้อเท็จจริง กลัวว่าจะเกิดการทุจริตคอรัปชั่น เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง ฯลฯ
          อันดับ 4“บิ๊กป้อม” แย้ม อยากคืนเลือกตั้งท้องถิ่นก่อน54.40%
          เพราะ การเลือกตั้งท้องถิ่นเป็นฐานเสียงสำคัญของพรรคการเมืองต่างๆ เป็นความคืบหน้าของการจัดการเลือกตั้ง อยากรู้ว่าจะมีรูปแบบการจัดการเลือกตั้งอย่างไร ฯลฯ
          เมื่อถามว่าข่าวหรือเหตุการณ์ที่ประชาชนคิดว่ามีผลกระทบต่อการบริหารประเทศของรัฐบาลมากที่สุด คือ
          อันดับ 1เก็บภาษีหุ้นชินคอร์ป 17,629 ล้านบาท 81.75%
          เพราะ กลายเป็นประเด็นทางการเมือง อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทำให้ถูกมองว่ารัฐบาลใช้อำนาจในการจัดการกับฝ่ายตรงข้าม ฯลฯ
          อันดับ 2หม่อมอุ๋ย” แฉ 6 อดีตบิ๊กทหาร ดันตั้งบรรษัทน้ำมัน 76.98%
          เพราะ เป็นข่าวที่มาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ อาจมีการทุจริตคอรัปชั่น มีเรื่องผลประโยชน์ของประเทศชาติ มาเกี่ยวข้อง กระทบต่อภาพลักษณ์ของรัฐบาล ฯลฯ
          อันดับ 3กสท.สั่งปิดวอยซ์ทีวี 7 วัน 61.38%
          เพราะ ถูกมองว่าเป็นการใช้อำนาจเกินกว่าเหตุ เผด็จการ ปิดกั้นเสรีภาพและการทำงานของสื่อ มีสมาพันธ์สื่อฯ ออกมาประณาม ฯลฯ
          อันดับ 4“บิ๊กป้อม” แย้ม อยากคืนเลือกตั้งท้องถิ่นก่อน58.47%
          เพราะ รัฐบาลอาจต้องการแก้ปัญหาฐานเสียงระดับท้องถิ่น เป็นฐานอำนาจทางการเมือง เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้มีอำนาจและมีอิทธิพล ฯลฯ
          เมื่อถามว่า ประชาชนคิดว่ารัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จะแก้ปัญหาเหตุการณ์ต่างๆต่อไปนี้ได้หรือไม่ได้
          เรื่องเก็บภาษีหุ้นชินคอร์ป 17,629 ล้านบาท
          อันดับ 1ไม่แน่ใจ44.18%
          เพราะ ไม่ทราบรายละเอียดข้อเท็จจริง ยังสามารถอุทรณ์ได้ มีหลายกระแสเห็นว่าเป็นการกลั่นแกล้ง ไม่ยุติธรรม ฯลฯ
          อันดับ 2แก้ได้28.04%
          เพราะ สามารถออกหมายเรียกเก็บภาษีได้ทันระยะเวลาสิ้นสุดคดีความ เป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนทางกฎหมาย ให้สรรพากรเป็นผู้ดำเนินการ ฯลฯ
          อันดับ 3แก้ไม่ได้27.78%
          เพราะ เป็นเงินจำนวนมาก ไม่น่าจะจัดเก็บภาษีได้ กรณีที่ผ่านมาก็ไม่สามารถเรียกเก็บภาษีย้อนหลังได้ อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ฯลฯ
          เรื่อง "หม่อมอุ๋ย” แฉ 6 อดีตบิ๊กทหาร ดันตั้งบรรษัทน้ำมัน
          อันดับ 1ไม่แน่ใจ39.95%
          เพราะ ยังไม่รู้รายละเอียดเชิงลึก ยังไม่มีร่าง พ.ร.บ. ที่ออกมาชัดเจน ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของที่ประชุม ฯลฯ
          อันดับ 2แก้ได้ 34.39%
          เพราะ รัฐบาลสามารถใช้อำนาจสั่งการ จัดการกับผู้ที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง ให้มีการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ชะลอเรื่องนี้ออกไปก่อน ฯลฯ
          อันดับ 3แก้ไม่ได้25.66%
          เพราะ เป็นข่าวที่กระทบต่อภาพลักษณ์ของรัฐบาล แสดงให้เห็นว่ามีเรื่องของอำนาจและผลประโยชน์ ทับซ้อน อาจมีการวางแผนการดำเนินงานไว้แล้ว ฯลฯ


เรื่องกสท.สั่งปิดวอยซ์ทีวี 7 วัน
          อันดับ 1แก้ได้48.94%
          เพราะ รัฐบาลมีการรับฟังความคิดเห็นของสื่อ เปิดโอกาสให้แก้ไข ทางวอยซ์ทีวีได้กระทำผิดจริง เป็นการลงโทษตามกฎระเบียบ ไม่น่าจะก่อให้เกิดปัญหาบานปลาย ฯลฯ
          อันดับ 2ไม่แน่ใจ28.57%
          เพราะ ที่ผ่านมาเคยถูกสั่งปิด ร้องเรียน และก็ยังออกอากาศอยู่ ไม่รู้ว่ารัฐบาลจะดำเนินการแก้ไขอย่างไร ฯลฯ
          อันดับ 3แก้ไม่ได้22.49%
          เพราะ เป็นการละเมิดสิทธิและการทำงานของสื่อ กระทบต่อภาพลักษณ์ด้านเสรีภาพ สื่อมักจะนำเสนอเนื้อหาด้านการเมืองอย่างเข้มข้น กระทบต่อการทำงานของรัฐบาล ฯลฯ
          เรื่อง“บิ๊กป้อม” แย้ม อยากคืนเลือกตั้งท้องถิ่นก่อน
          อันดับ 1ไม่แน่ใจ43.65%
          เพราะ ยังไม่มีความชัดเจนในการดำเนินงาน ยังไม่มีความคืบหน้า เป็นเพียงกระแสข่าว ฯลฯ
          อันดับ 2แก้ได้34.66%
          เพราะ รัฐบาลมีอำนาจ สามารถจัดการได้ มีความตั้งใจแก้ปัญหา เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประชาธิปไตย ฯลฯ
          อันดับ 3แก้ไม่ได้21.69%
          เพราะ การเมืองระดับท้องถิ่นเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพล อาจกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ เป็นฐานเสียงสำคัญของพรรคการเมือง ฯลฯติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

บุญชัย ธนะไพรินทร์

ติดตามข่าวอื่นๆ