เจ้าฟ้าในดวงใจ! รวมเกร็ดน่ารักส่วนพระองค์ที่น้อยคนจะรู้ เจ้าหญิงผู้ไม่โปรดเครื่องประดับ ไม่ห่วงพระสิริโฉม และทรงอารมณ์ขัน #หาอ่านยาก

ติดตามเรื่องราวดีๆ ได้ที่ http://www.tnews.co.th

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2557 ผู้ใช้ Facebook ชื่อ " Navyblue Abhakara " ได้โพสต์บนเฟสบุ๊คส่วนตัวเกี่ยวกับเรื่องราวส่วนพระองค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่หาอ่านยากซึ่งน้อยคนจะได้รับรู้ โดยมีเนื้อหาระบุไว้ว่า

เจ้าฟ้าในดวงใจ! รวมเกร็ดน่ารักส่วนพระองค์ที่น้อยคนจะรู้ เจ้าหญิงผู้ไม่โปรดเครื่องประดับ ไม่ห่วงพระสิริโฉม และทรงอารมณ์ขัน #หาอ่านยาก

 

 "ขออภัยมือใหม่" (สมเด็จพระเทพฯ)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงมีพระนามเล่นออกพระนามในหมู่ชาววังว่า ทูลกระหม่อมฟ้าหญิงน้อย และยังมีอีกพระนามเล่นที่ทรงรับจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ว่า "สลาตัน" (ลม) ด้วยทรงมีพระอุปนิสัยทะมัดทะแมง คล่องแคล่ว พูดประสาชาวบ้านก็เรียกได้ว่าเป็นเด็กที่ซุกซน ไม่ใคร่ทรงรักสวยรักงามเหมือนเด็กผู้หญิงทั่วไป พระองค์จะไม่โปรดเครื่องประดับประเภทพระธำมรงค์ทั้งพระหัตถ์และพระกร แถมยังโปรดหนังยางรัดของมากกว่าด้วย โดยเมื่อทรงอยู่ในพระอิริยาบถส่วนพระองค์ ก็จะทรงนําหนังยางมารัดไว้ตามนิ้วพระหัตถ์และข้อพระหัตถ์แทน เพื่อสะดวกในการใช้สอยที่สําคัญกว่าเรื่องของความสวยงา

เจ้าฟ้าในดวงใจ! รวมเกร็ดน่ารักส่วนพระองค์ที่น้อยคนจะรู้ เจ้าหญิงผู้ไม่โปรดเครื่องประดับ ไม่ห่วงพระสิริโฉม และทรงอารมณ์ขัน #หาอ่านยาก
นอกจากงานพระราชพิธีและงานที่จะต้องเสด็จพระราชดําเนินอย่างเป็นทางการแล้ว ก็จะทรงฉลองพระองค์ในชุดลําลองแบบง่ายๆ พล.ต.อ.วสิษฐ์ เดชกุญชร เล่าว่า ครั้งหนึ่งได้สังเกตเห็นสมเด็จพระเทพฯ ทรงฉลองพระบาทผ้าใบ ข้างละยี่ห้อเหมือนคนรีบร้อนจึงใส่ผิด พล.ต.อ.วสิษฐ์ จึงได้กระซิบแจ้งให้พระพี่เลี้ยงเพื่อกราบทูลให้ทรงทราบ สมเด็จพระเทพฯ ทรงแย้มสรวลแล้วพระราชดําเนินต่อไปอย่างไม่เคอะเขินอันใด นี่ก็แสดงว่าทรงฉลองพระองค์อย่างมิได้พิถีพิถันและหาได้ใส่พระทัยกับเครื่องประดับภายนอกแต่อย่างใด กระทั่งพระมาลา (หมวก) ก็ไม่โปรด ไม่ว่าฝนจะตกหรือแดดจะออก จึงทําให้พระองค์ทรงเป็นเจ้าหญิงที่มีผิวพรรณผิดแผกเจ้าหญิงทั่วไป ทว่าหงส์ก็ยังคงเป็นหงส์เหมราชทรงศักดิ์สง่างาม

เจ้าฟ้าในดวงใจ! รวมเกร็ดน่ารักส่วนพระองค์ที่น้อยคนจะรู้ เจ้าหญิงผู้ไม่โปรดเครื่องประดับ ไม่ห่วงพระสิริโฉม และทรงอารมณ์ขัน #หาอ่านยาก

 

เจ้าฟ้าในดวงใจ! รวมเกร็ดน่ารักส่วนพระองค์ที่น้อยคนจะรู้ เจ้าหญิงผู้ไม่โปรดเครื่องประดับ ไม่ห่วงพระสิริโฉม และทรงอารมณ์ขัน #หาอ่านยาก

เจ้าฟ้าในดวงใจ! รวมเกร็ดน่ารักส่วนพระองค์ที่น้อยคนจะรู้ เจ้าหญิงผู้ไม่โปรดเครื่องประดับ ไม่ห่วงพระสิริโฉม และทรงอารมณ์ขัน #หาอ่านยาก

 

นอกจากนี้ก็ยังโปรดม้ามากกว่าที่จะโปรดกระต่ายหรือแมว โดยเฉพาะม้ามีชื่อเรียกว่า "คุณหนู" ม้าแคระสูงแค่เอว เมื่อทรงแปรพระราชฐานคุณหนูจะได้รับอภิสิทธิ์ให้มาส่งเสด็จทุกครั้ง ต่อมาหลังจากสิ้นสุดฟุตบอลโลก พ.ศ. ๒๕๒๙ ซึ่งเป็นกีฬาที่โปรด พระองค์ทอดพระเนตรจนถึงเวลา ๒ ยามทุกคืน ทรงพอพระทัยมากที่อาเจนตินาได้แชมป์ จึงได้พระราชทานชื่อ "ดีเอโก้ มาราโดนา" นักกีฬาคนโปรดให้เป็นชื่อใหม่ของคุณหนูแทน ทุกครั้งที่เสด็จกลับจากเยือนต่างประเทศ เมื่อถึงวังสวนจิตรลดาฯ สิ่งแรกที่ทรงถือเป็นพระภารกิจคือไปเยี่ยมม้าแคระและพระราชทานนํ้าตาลให้ เจ้าม้าแสนรู้ก็ชอบหยอกพระองค์ท่านโดยการงับข้อพระกรเบาๆทุกครั้ง

พระอัจฉริยภาพในสมเด็จฯเจ้าฟ้าหญิงของชาวไทยพระองค์นี้ แทบจะไม่ต้องพรรณนา ด้วยเคยมีผู้รวบรวมประกาศนียบัตรต่างๆที่พระองค์ทรงได้รับมานั้นมีจํานวนมากถึง ๓๐ ใบ มีปริญญารัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ เป็นต้น ในจํานวนวุฒิบัตรทั้งสิ้นนี้ มีที่ทรงสําเร็จการศึกษาด้วยพระองค์เองอยู่ ๔ ใบ มีการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นต้น นอกนั้นอีก ๒๖ ใบ ล้วนแล้วแต่เป็นปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ทั้งสิ้น
เจ้าฟ้าในดวงใจ! รวมเกร็ดน่ารักส่วนพระองค์ที่น้อยคนจะรู้ เจ้าหญิงผู้ไม่โปรดเครื่องประดับ ไม่ห่วงพระสิริโฉม และทรงอารมณ์ขัน #หาอ่านยาก

เจ้าฟ้าในดวงใจ! รวมเกร็ดน่ารักส่วนพระองค์ที่น้อยคนจะรู้ เจ้าหญิงผู้ไม่โปรดเครื่องประดับ ไม่ห่วงพระสิริโฉม และทรงอารมณ์ขัน #หาอ่านยาก

 

สมเด็จพระเทพฯ ทรงมีพระนามเดิมว่า "สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลโสภาคย์" โดยพระนามดังกล่าว สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ วัดบวรฯ เป็นผู้ทูลเกล้าฯถวายพระนาม พร้อมทั้งประทานคำปลให้ว่า "นางแก้ว" อันหมายถึงหญิงผู้ประเสริฐ ออกพระนามสั้นๆว่า "สิรินธร" ซึ่งเป็นพระนามที่นำมาจากสร้อยพระนามของสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร พระราชปิตุจฉา (ป้า) ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สำหรับสร้อยพระนามว่า "กิติวัฒนาดุลโสภาคย์" นั้น ประกอบขึ้นจากพระนามาภิไธยของสมเด็จพระบรมราชบุพการี ๓ พระองค์ คือ "กิติ" มาจากพระนามาภิไธย ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ (แม่) "วัฒนา" มาจากสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาฯ (ย่าทวด) และ "อดุล" มาจากสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมฯ (ปู่)

และเนื่องจากทรงเคยศึกษาปริญญาตรี คณะนักอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รหัส อ๕๐๐๙ เลขประจําตัว ๖๑๗๐๐ เกียรตินิยมอันดับ ๑) และอักษรศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิชาบาลีสันสกฤต) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงทรงมีงานอดิเรกอย่างหนึ่งคืองานทรงพระอักษร และถือเป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งของบรรดานักเขียน คือนิยมใช้นามแฝงแทนนามจริง ซึ่งสมเด็จพระเทพฯ ก็ทรงมีพระนามแฝงหรือนามปากกา ที่บรรดานักอ่านคุ้นเคยอีกนามหนึ่งว่า "แว่นแก้ว"
เจ้าฟ้าในดวงใจ! รวมเกร็ดน่ารักส่วนพระองค์ที่น้อยคนจะรู้ เจ้าหญิงผู้ไม่โปรดเครื่องประดับ ไม่ห่วงพระสิริโฉม และทรงอารมณ์ขัน #หาอ่านยาก

 

เจ้าฟ้าในดวงใจ! รวมเกร็ดน่ารักส่วนพระองค์ที่น้อยคนจะรู้ เจ้าหญิงผู้ไม่โปรดเครื่องประดับ ไม่ห่วงพระสิริโฉม และทรงอารมณ์ขัน #หาอ่านยาก

 

 

นอกจากงานทรงพระอักษรแล้ว สมเด็จพระเทพฯ ก็ทรงมีงานอดิเรกเฉกเช่นพระราชบิดา คืองานการเขียนภาพ ภาพฝีพระหัตถ์สําคัญของพระองค์มี อาทิ ภาพพุทธรักษาริมบ่อในวังตอนคํ่า เป็นต้น เล่ากันว่า ระหว่างที่กําลังทรงศึกษาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาจารึกภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งหนึ่ง มีผู้สังเกตเห็นพระองค์ประทับยืนอยู่เป็นเวลานานกว่า ๔ ชั่วโมง จึงเข้าไปสืบดูอยู่ใกล้ๆ จึงได้ทราบว่าเจ้าฟ้าหญิงของเราทรงกําลังบรรจงเขียนภาพด้วยความอุตสาหะ นับว่าทรงมีความรักในงานวาดภาพเป็นอย่างยิ่ง เช่นเดียวกับโปรดการทรงดนตรี และทําอาหาร แต่ที่โปรดมากที่สุดคือการทรงงานเพื่อพสกนิกร

แม้สมเด็จพระเทพฯ จะทรงได้รับการยกย่องว่าเป็นเจ้าหญิงที่ทรงพระอัจฉริยภาพมากที่สุดในยุคปัจจุบัน แต่ก็มีพระภารกิจบางอย่างที่ทรงทําไม่ค่อยจะสู้ดีนัก คือการทรงรถยนต์ จนถึงกับต้องติดสติ๊กเกอร์ว่า "ขออภัยมือใหม่" นิตยสารสกุลไทย ฉบับวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๓ แสดงไว้ว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เริ่มทรงหัดขับรถยนต์ หลังเข้ารับพระราชทานปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีกลุ่มพระสหายร่วมรุ่นอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้ถวายการสอน แต่ก็ไม่วายฉงนกันว่ากางตําราอะไรมาสอน เพราะนับจนถึงวันนี้ พระองค์ท่านก็ยังคงทรงขับรถได้แค่เดินหน้า แต่ขับถอยหลังเป็นต้องมีชน จนต้องให้มหาดเล็กช่วยถอยให้อยู่เป็นประจํา
 

โดยรถยนต์ที่โปรดก็จะมี BMW ๓๑๘ สีแดงเข้มบรอนซ์ ,Honda Civic สีขาว ,Volvo ๘๕๐ ปี ๑๙๙๕ Sport Wagon สีขาว และรถยนต์ Nissan Leaf สีแดง ทะเบียน ด ๒๕๓๔ ที่ทรงใส่ตุ๊กตาตัวเล็กตัวน้อยไว้เต็มคัน แล้วยังมีพระอารมณ์ขันติดป้ายสติ๊กเกอร์ "ขออภัยมือใหม่" ไว้เด่นชัดที่กระจกหลัง แต่ก็ทรงมีใบขับขี่รถยนต์อย่างถูกต้อง แม้จะทรงขับอยู่ในสวนจิตรลดาฯ ก็ทรงเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัด คราวหนึ่งเคยรับสั่งว่า "บางครั้ง อยากขับซิ่งบ้าง แต่ไม่อาจทําได้" ลองสังเกตดูผู้ดีมีความรู้ล้วนถือกฎระเบียบเป็นสําคัญ แต่ไพร่ไร้การศึกษามีกฎแล้วชอบแหกแปลกๆดี

 

ที่มา :  Facebook  " Navyblue Abhakara "