“ผมบอกวินัยท่านผิดข้อหนึ่ง” ปริศนาธรรม จากความผิดพลาดเล็กน้อย ที่อาจส่งผลไปตลอดชีวิต หากคิดวางเฉย จาก พระต่างถิ่นที่มอบแก่หลวงปู่ชา!!!

รู้จริง... รู้แจ้ง... ทุกเรื่องราวพระอริยสงฆ์ http://panyayan.tnews.co.th

“ผมบอกวินัยท่านผิดข้อหนึ่ง” ปริศนาธรรม จากความผิดพลาดเล็กน้อย ที่อาจส่งผลไปตลอดชีวิต หากคิดวางเฉย จาก พระต่างถิ่นที่มอบแก่หลวงปู่ชา!!!

“ผมบอกวินัยท่านผิดข้อหนึ่ง” ปริศนาธรรม จากความผิดพลาดเล็กน้อย ที่อาจส่งผลไปตลอดชีวิต หากคิดวางเฉย จาก พระต่างถิ่นที่มอบแก่หลวงปู่ชา!!!

ในช่วงเวลาเข้าพรรษานี้ นอกจากการศึกษาพระธรรมวินัยจากหนังสือ วิสุทธิมรรคและบุพพสิกขาวัณณนาแล้ว หลวงพ่อยังได้รับคำแนะนำจากพระอาจารย์ชาวกัมพูชารูปหนึ่ง เป็นผู้แตกฉานทั้งในด้านปริยัติและปฏิบัติ ซึ่งได้เข้ามาอยู่ในประเทศไทย เพื่อสอบทานพระไตรปิฎกไทย พระอาจารย์รูปนี้ ท่านมีความจำที่แม่นยำมากในพระวินัยบัญญัติ มีความรู้แตกฉานในคัมภีร์ แต่ท่านเป็นพระธุดงค์ชอบอยู่ตามป่าตามเขา

สำหรับพระอาจารย์ชาวกัมพูชารูปนี้ มีเรื่องหนึ่ง ซึ่งทำให้หลวงพ่อรู้สึกชื่นชมและสรรเสริญน้ำใจของท่านอยู่เสมอ ก็คือ วันหนึ่งหลวงพ่อได้ศึกษาพระธรรมวินัยกับพระอาจารย์หลายข้อ มีอยู่ข้อหนึ่งท่านบอกคลาดเคลื่อนไป ซึ่งตามปกติเมื่อได้ศึกษาพระธรรมวินัยและทำกิจวัตรแล้ว ถึงเวลากลางคืน หลวงพ่อชอบขึ้นไปเดินจงกรมนั่งสมาธิอยู่บนหลังเขา วันนั้นประมาณ ๔ ทุ่มกว่า ขณะที่กำลังเดินจงกรมอยู่ ได้ยินเสียงกิ่งไม้แห้ง ดังกรอบแกรบใกล้เข้ามา ๆ ท่านเข้าใจว่าคงเป็นงูหรือสัตว์อย่างอื่นออกหากิน แต่พอเสียงนั้นดังมาใกล้ ๆ ท่านก็มองเห็นว่า เป็นพระอาจารย์ชาวกัมพูชานั่นเอง

“ผมบอกวินัยท่านผิดข้อหนึ่ง” ปริศนาธรรม จากความผิดพลาดเล็กน้อย ที่อาจส่งผลไปตลอดชีวิต หากคิดวางเฉย จาก พระต่างถิ่นที่มอบแก่หลวงปู่ชา!!!

ติกตามข่าวเพิ่มที่ : ถีบตกสวรรค์!! เมื่อหลวงพ่อชาสอนศิษย์ฝรั่งด้วย “ลูกถีบอรหันต์” เข้าหน้าอกเต็มๆจนหงายหลัง มอบคำสอนสำคัญ! ที่ทำเอาน้ำตาไหล

“ผมบอกวินัยท่านผิดข้อหนึ่ง” ปริศนาธรรม จากความผิดพลาดเล็กน้อย ที่อาจส่งผลไปตลอดชีวิต หากคิดวางเฉย จาก พระต่างถิ่นที่มอบแก่หลวงปู่ชา!!!

จึงถามว่า “ท่านอาจารย์มีธุระอะไรครับ จึงได้มาดึก ๆ ดื่น ๆ”

“ผมบอกวินัยท่านผิดข้อหนึ่ง” พระอาจารย์ชาวกัมพูชาตอบ

“ท่านอาจารย์ไม่ควรลำบากถึงขนาดนี้เลย ไฟส่องทางก็ไม่มี เอาไว้พรุ่งนี้จึงบอกผมใหม่ก็ได้ครับ” หลวงพ่อกราบเรียนด้วยความเกรงใจ

“ไม่ได้ ๆ เกิดผมตายไปคืนนี้ ท่านจะนำไปสอนคนอื่นผิด ๆ อีก เป็นบาปเป็นกรรมเปล่า ๆ” พระอาจารย์ชาวกัมพูชายืนยันเจตนารมณ์

“ผมบอกวินัยท่านผิดข้อหนึ่ง” ปริศนาธรรม จากความผิดพลาดเล็กน้อย ที่อาจส่งผลไปตลอดชีวิต หากคิดวางเฉย จาก พระต่างถิ่นที่มอบแก่หลวงปู่ชา!!!

ติกตามข่าวเพิ่มที่ :“ธรรมะ คือ ธรรมชาติ” แม้แต่ต้นไม้ก็เทศน์ธรรมอันมาจากธรรมชาติให้ฟังได้ ปริศนาธรรมที่”หลวงปู่ชา”ทิ้งไว้ให้หมั่นพิจารณาด้วยตนเอง #สาธุ สาธุ

“ผมบอกวินัยท่านผิดข้อหนึ่ง” ปริศนาธรรม จากความผิดพลาดเล็กน้อย ที่อาจส่งผลไปตลอดชีวิต หากคิดวางเฉย จาก พระต่างถิ่นที่มอบแก่หลวงปู่ชา!!!

และเมื่อท่านได้บอกพระวินัยใหม่เรียบร้อยแล้ว ก็กลับไป ทำให้หลวงพ่อซึ้งในน้ำใจของพระอาจารย์รูปนั้นมาก ว่าท่านมองเห็นประโยชน์ของผู้อื่นอย่างแท้จริง แม้มีความผิดพลาดเพียงเล็กน้อยก็มิได้ประมาท ไม่รอให้ข้ามวันข้ามคืน รีบแก้ไขทันที เป็นตัวอย่างที่น่าสรรเสริญและถือปฏิบัติตามอย่างยิ่ง

“ผมบอกวินัยท่านผิดข้อหนึ่ง” ปริศนาธรรม จากความผิดพลาดเล็กน้อย ที่อาจส่งผลไปตลอดชีวิต หากคิดวางเฉย จาก พระต่างถิ่นที่มอบแก่หลวงปู่ชา!!!

ติกตามข่าวเพิ่มที่ :"บิณฑบาตเอาคน ไม่ได้บิณฑบาตเอาอาหาร" เจตนาที่หลวงพ่อชาใช้ในการไปเผยแพร่ศาสนาพุทธในต่างประเทศ

ที่มา : เล่มที่ ๑ “อุปลมณี” พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

ข่าวโดย :  กิตติ จิตรพรหม ทีนิวส์  / สำนักพิมพ์ กรีนปัญญาญาณ/ ทีมข่าวปัญญาญาณ – ทีนิวส์