“จีนกับไทยไม่เคยเหินห่างจากกัน เป็นญาติพี่น้องใกล้ชิดกันมาตลอด” สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร) เมื่อมีพระปฏิสันถาร พระอาจารย์ใหญ่เสวียเฉิง

รู้จริง... รู้แจ้ง... ทุกเรื่องราวพระอริยสงฆ์   http://panyayan.tnews.co.th

“จีนกับไทยไม่เคยเหินห่างจากกัน เป็นญาติพี่น้องใกล้ชิดกันมาตลอด” สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร) เมื่อมีพระปฏิสันถาร พระอาจารย์ใหญ่เสวียเฉิง 

“จีนกับไทยไม่เคยเหินห่างจากกัน เป็นญาติพี่น้องใกล้ชิดกันมาตลอด” สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร) เมื่อมีพระปฏิสันถาร พระอาจารย์ใหญ่เสวียเฉิง

เมื่อวันเสาร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น.ที่ผ่านมา เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ ๒๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โปรดประทานพระวโรกาสให้ พระอาจารย์ใหญ่เสวียเฉิง ประธานพุทธสมาคมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และผู้นำทางพระพุทธศาสนาจากประเทศจีน เฝ้าถวายสักการะ ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

“จีนกับไทยไม่เคยเหินห่างจากกัน เป็นญาติพี่น้องใกล้ชิดกันมาตลอด” สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร) เมื่อมีพระปฏิสันถาร พระอาจารย์ใหญ่เสวียเฉิง
ติดตามข่าวเพิ่มเติมที่ :ล้ำกว่าอียิปต์เห็นๆ!! วัดจีนชุบร่าง "มัมมี่ไต้ซือ" ด้วยทองคำเปลว จนอร่ามทั้งร่าง ... ก่อนส่งไปประดิษฐานบนภูเขาให้ชาวบ้านสักการบูชา!!

“จีนกับไทยไม่เคยเหินห่างจากกัน เป็นญาติพี่น้องใกล้ชิดกันมาตลอด” สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร) เมื่อมีพระปฏิสันถาร พระอาจารย์ใหญ่เสวียเฉิง

โอกาสนี้ ได้มีพระปฏิสันถารกับคณะผู้มาเฝ้าความสำคัญตอนหนึ่ง ว่า
“จีนกับไทยไม่เคยเหินห่างจากกัน เป็นญาติพี่น้องใกล้ชิดกันมาตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราทั้งหลายเป็นพุทธศาสนิกชนด้วยกัน ยิ่งมีสายสัมพันธ์เชื่อมถึงกันอย่างแน่นแฟ้น ไม่ใช่คนอื่น
การที่ท่านร่วมมือกันตั้งสถาบันพระพุทธศาสนาเถรวาท-มหายาน ก็ขออนุโมทนา เพราะเป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกันให้ถ่องแท้ ในฐานะผู้นับถือพระศาสนาเดียวกัน มีพระพุทธเจ้าเป็นพระศาสดา และมีจุดมุ่งหมายคือพระนิพพานดุจเดียวกัน”

“จีนกับไทยไม่เคยเหินห่างจากกัน เป็นญาติพี่น้องใกล้ชิดกันมาตลอด” สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร) เมื่อมีพระปฏิสันถาร พระอาจารย์ใหญ่เสวียเฉิง
ติดตามข่าวเพิ่มเติมที่ :พุทธพาณิชย์อู้ฟู่!! "ปันเชินลามะ" ออกมาแฉ "อลัชชีแดนมังกร" รุกหนัก เรี่ยไรชาวบ้าน เปลี่ยนวัดเป็นสถาบันการเงิน ... เจริญรอยตามพี่ไทย?!!
 

“จีนกับไทยไม่เคยเหินห่างจากกัน เป็นญาติพี่น้องใกล้ชิดกันมาตลอด” สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร) เมื่อมีพระปฏิสันถาร พระอาจารย์ใหญ่เสวียเฉิง

ทั้งนี้ พระอาจารย์ใหญ่เสวียเฉิง หรือ พระสังฆาธิการเสฺวเฉิง ถือกำเนิดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๐๙ ณ อำเภอเซียนโหยว มณฑลฝูเจี้ยน (ฮกเกี้ยน) เข้าอุปสมบท ณ วัดก่วงฮั่ว เมืองผูเถียน เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๕ ภายใต้การอุปัชฌาย์และปลงผมจากพระอาจารย์อาวุโสติ้งไห่ จากนั้นได้ศึกษาพระธรรมจากพระอาจารย์ใหญ่หยวนจัว
สำเร็จการศึกษามหาบัณฑิตจากสำนักการศึกษาพระพุทธศาสนาแห่งประเทศจีนเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๙ ได้รับถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๐ ได้รับถวายรางวัลสันติภาพพระเถระอติษะแห่งบังกลาเทศเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๓ ได้รับถวายสมัญญาว่า “พระอาจารย์ไตรปิฎก” จากสมาคมภิกษุแห่งประเทศอินเดียเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๔
ขณะนี้ดำรงตำแหน่งประธานสมาคมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศจีน คณบดีสำนักการศึกษาพระพุทธศาสนาแห่งประเทศจีน ประธานสมาคมพระพุทธศาสนาประจำมณฑลฝูเจี้ยน เจ้าอาวาสวัดก่วงฮั่ว เมืองผูเถียน มณฑลฝูเจี้ยน เจ้าอาวาสวัดฝ่าเหมิน อำเภอฝูเฟิง มณฑลส่านซี และเจ้าอาวาสวัดหลงเฉวียนแห่งกรุงปักกิ่ง ขณะเดียวกัน พระสังฆาธิการเสฺวเฉิงยังดำรงตำแหน่งคณะกรรมการที่ปรึกษาทางการเมืองประชาชนแห่งชาติจีน รองประธานคณะกรรมการศาสนาเพื่อสันติภาพแห่งประเทศจีน รองคณบดีสำนักวิจัยการศึกษามนุษย์และศาสนาระดับสูงประจำมหาวิทยาลัยเป่ยจิงนอร์มัล บรรณาธิการประจำนิตยสาร “พระสัทธรรม” เป็นต้น
ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก : สมาคมผู้สื่อข่าว ไทย – จีน FB: Paisal Puechmongkol  @Paisal.Fanpage

“จีนกับไทยไม่เคยเหินห่างจากกัน เป็นญาติพี่น้องใกล้ชิดกันมาตลอด” สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร) เมื่อมีพระปฏิสันถาร พระอาจารย์ใหญ่เสวียเฉิง
ติดตามข่าวเพิ่มเติมที่ :ทรงสนพระทัยและสนับสนุนดาราศาสตร์ เชื่อมสัมพันธ์จีน-ไทย! สมเด็จพระเทพฯ ทรงเป็นสักขีพยานลงนามงานดาราศาสตร์ระดับชาติที่ประเทศจีน
ข่าวโดย :  กิตติ จิตรพรหม ทีนิวส์  / สำนักพิมพ์ กรีนปัญญาญาณ/ ทีมข่าวปัญญาญาณ – ทีนิวส์