พ่อท่านโพธิรักษ์ประกาศ “ปีนี้หนัก จะอยู่หรือไม่อยู่ก็ไม่รู้”  ไพศาลโพสขอให้ พ่อท่านโพธิรักษ์ อย่าเพิ่งละสังขาร

รู้จริง... รู้แจ้ง... ทุกเรื่องราวพระอริยสงฆ์   http://panyayan.tnews.co.th

พ่อท่านโพธิรักษ์ประกาศ “ปีนี้หนัก จะอยู่หรือไม่อยู่ก็ไม่รู้”  ไพศาลโพสขอให้ พ่อท่านโพธิรักษ์ อย่าเพิ่งละสังขาร 

พ่อท่านโพธิรักษ์ประกาศ “ปีนี้หนัก จะอยู่หรือไม่อยู่ก็ไม่รู้”  ไพศาลโพสขอให้ พ่อท่านโพธิรักษ์ อย่าเพิ่งละสังขาร

ในครั้งพุทธการ ก่อนที่องค์พระพุทธเจ้าจะเสด็จปรินิพานเคยเอยเรื่องการละสังขาร ๒-๓ ครั้ง แต่พระอานนท์ได้อาราธนาไว้ หรือท่านพุทธทาส ก่อนจะดับขัน ได้เคยเอ่ยเช่นนี้มา๒-๓ รอบเหมือนกัน จนความทราบถึง ในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระองค์จึงได้อารธนาให้อยู่ช่วยเรื่องศาสนาก่อน ท่านรับอารธนาจึงหายอาพาธ อยู่ต่อมาอีกหลายปี มาครั้งนี้ พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ปรารภอายุสังขาร คุณไพศาลพืชมงคล ได้ลงในเฟสส่วนตัวขอให้ทางสันติอโศก และบรรดาลูกศิษย์ ให้มีการอารธนาให้ท่านพ่ออยู่ต่อ ซึ่งเหตุการณ์นี้ได้รับคำยืนยันจาก คุณไพศาลพืชมงคล ได้ลงในเฟสส่วนตัวไว้ดังนี้

พ่อท่านโพธิรักษ์ประกาศ “ปีนี้หนัก จะอยู่หรือไม่อยู่ก็ไม่รู้”  ไพศาลโพสขอให้ พ่อท่านโพธิรักษ์ อย่าเพิ่งละสังขาร
ติดตามข่าวเพิ่มที่ :พระสยามเทวาธิราชมีจริง ตั้งแต่วันที่ 14 เมษายนปีนี้ พระนางกาลกิณีเทวี จะเริ่มไล่ล่าพวกทำผิดคิดชั่วต่อบ้านเมือง “ไพศาล”เตือนไว้แล้ว

พ่อท่านโพธิรักษ์ประกาศ “ปีนี้หนัก จะอยู่หรือไม่อยู่ก็ไม่รู้”  ไพศาลโพสขอให้ พ่อท่านโพธิรักษ์ อย่าเพิ่งละสังขาร

ด่วน!!!! พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ปรารภอายุสังขาร(ยังไม่ถึงขั้นปลงอายุสังขาร)
ขอตั้งสัตยาธิษฐาน แห่งการถือพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดมา 
กราบอาราธนาพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ พระอริยสงฆ์ อย่าเพิ่งปลงอายุสังขารอย่าเพิ่งละสังขารเลย 
การดำรงอยู่ของสังขารของพระคุณนั้นเป็นประโยชน์และความสุขแก่ชาวโลก
จึงขออาราธนาพ่อท่านเจริญอิทธิบาท 4 ต่อไป เพื่อดำรงอายุขัย ไปตลอดกัป ดังที่พระตถาคตเจ้าทรงรับรองไว้นั้นเถิด 
ขอเชิญชวน กัลยาณมิตร และญาติธรรมสำนักสันติอโศก ได้ร่วมกันอาราธนาพ่อท่าน โดยพร้อมเพรียงกันเถิด
พ่อครูพูดว่า..“ ปีนี้ ๖๐ คงได้อยู่เนาะ ๕๕๕  ๖๐ โฮ้...มันนานเกิน….โอ๊ยยย..อาตมาคือยังงี้ ปีนี้มันเป็นปีครบอีกรอบนักษัตรหนึ่ง อาตมาใช้อิทธิบาทมา ๑ นักษัตรแล้ว ๗๒ มาถึง ๘๔ แล้ว เพราะฉะนั้น ปีนี้นี่ หนัก ถ้าเกินปีนี้ไป ก็จะดีขึ้นหน่อย ปีนี้จะหนัก อยู่ ไม่อยู่ ก็ไม่รู้ได้ ..ปี ๘๓ - ๘๔ นี้ล่ะ เพราะฉะนั้น ๘๔ นี้จะหนัก ต้องสู้ ขึ้นรอบใหม่ จะได้หรือไม่ได้ ก็ไม่รู้ ถ้าเข้ารอบใหม่ไม่ได้ ก็ต้องจบ
พ่อท่านพูดเมื่อวันที่ ๗ เม.ย. ๖๐ ขณะเดินไปดูเรือรามจักร

พ่อท่านโพธิรักษ์ประกาศ “ปีนี้หนัก จะอยู่หรือไม่อยู่ก็ไม่รู้”  ไพศาลโพสขอให้ พ่อท่านโพธิรักษ์ อย่าเพิ่งละสังขาร
ติดตามข่าวเพิ่มที่ :“อวสานของกบฏผีบุญ”ตามที่นิยามเวลาที่สิริอัญญาบอกเป็นเช่นไร แถมยังตอบคำถามว่า “วิชชาธรรมกายมีอยู่จริงไหมในพุทธบัญญัติ” มาอ่านกันดู?
 

พ่อท่านโพธิรักษ์ประกาศ “ปีนี้หนัก จะอยู่หรือไม่อยู่ก็ไม่รู้”  ไพศาลโพสขอให้ พ่อท่านโพธิรักษ์ อย่าเพิ่งละสังขาร

ปัจจุบันนี้ พ่อท่านสมณะโพธิรักษ์   เป็นนักบวชผู้ก่อตั้งสำนักสันติอโศก ปัจจุบันเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของชาวสันติอโศก มีชื่อเดิมว่า มงคล รักพงษ์ เกิดวันที่๕ มิถุนายน ๒๔๗๗ ที่จังหวัดศรีสะเกษ ในวัยเด็กอาศัยอยู่กับมารดาที่จังหวัดอุบลราชธานี ได้เข้ามาศึกษาชั้นมัธยมที่กรุงเทพฯ จบการศึกษาที่โรงเรียนเพาะช่าง แผนกวิจิตรศิลป์ และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “รัก รักพงษ์”  ต่อมาได้หันมาศึกษา พุทธศาสนาและได้อุปสมบทในคณะธรรมยุติกนิกาย ณ วัดอโศการาม เมื่อวันที่ ๗ พ.ย. ๒๕๑๓ได้รับฉายาว่า โพธิรกฺขิโต มีพระราชวรคุณ (สำรอง คุณวุฑฺโฒ) เป็นพระอุปัชฌาย์ จนเมื่อ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๑๖ พระโพธิรักษ์ ได้เข้ารับการแปรญัตติฯ เป็นพระของคณะมหานิกายอีกคณะหนึ่ง โดยมิได้สึกจากคณะธรรมยุต พอปี ๒๕ เม.ย. ๒๕๑๖ พระโพธิรักษ์ได้คืนใบสุทธิให้ฝ่ายธรรมยุต ถือไว้แต่ใบสุทธิ ฝ่ายมหานิกาย อย่างเดียว และ๖ ส.ค. ๑๘ พระโพธิรักษ์และคณะ ได้ประกาศ นานาสังวาส กับมหาเถรสมาคม (ประกาศลาออกจากมหาเถรสมาคม) และได้รับความคุ้มครอง ตามมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย เนื่องจากถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่านอกรีต จากการปฏิบัติที่เคร่งครัดของพระโพธิรักษ์และคณะ ได้แก่ ฉันอาหารมังสวิรัติ, ฉันอาหารวันละ ๑ มื้อ, ไม่ใช้เงินทอง, นุ่งห่มผ้าย้อมสีกรัก, ไม่มีการเรี่ยไร, ไม่รดน้ำมนต์-พรมน้ำมนต์, ไม่ใช้การบูชา ด้วยธูปเทียน, ไม่มีไสยศาสตร์ฯ ในภายหลัง พระโพธิรักษ์ และคณะ ได้รับการพิพากษาว่าเป็น ผู้แพ้ ไม่สามารถ เรียกขานตนเองว่า พระ ได้ จึงเรียกตนเองว่า สมณะ แทน และยังคงปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเหมือนเดิม
ขอขอบคุณ FB: เพจ Paisal Puechmongkol @Paisal.Fanpage

พ่อท่านโพธิรักษ์ประกาศ “ปีนี้หนัก จะอยู่หรือไม่อยู่ก็ไม่รู้”  ไพศาลโพสขอให้ พ่อท่านโพธิรักษ์ อย่าเพิ่งละสังขาร
ติดตามข่าวเพิ่มที่ :อย่าหลงประเด็นที่ทำกัน “ไพศาล”ออกมาเตือนหลังวันสงกรานต์พระนางกาลกิณีเทพีสงกรานต์นอนหลับมา พวกเกียร์ว่างจะออกมาทำงาน ไว้ตามดูคำโบราณส่งผลไหม!
ข่าวโดย :  กิตติ จิตรพรหม ทีนิวส์  / สำนักพิมพ์ กรีนปัญญาญาณ/ ทีมข่าวปัญญาญาณ – ทีนิวส์