Fontภูพิงค์ และทักษิณ บนแมคอินทอช  คือตัวอักษรทีในหลวง รัชกาลที่ ๙ ทรงออกแบบ สำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์แมคอินทอชด้วยพระองค์เอง

รู้จริง... รู้แจ้ง... ทุกเรื่องราวพระอริยสงฆ์   http://panyayan.tnews.co.th

Fontภูพิงค์ และทักษิณ บนแมคอินทอช  คือตัวอักษรทีในหลวง รัชกาลที่ ๙ ทรงออกแบบ สำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์แมคอินทอชด้วยพระองค์เอง

Fontภูพิงค์ และทักษิณ บนแมคอินทอช  คือตัวอักษรทีในหลวง รัชกาลที่ ๙ ทรงออกแบบ สำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์แมคอินทอชด้วยพระองค์เอง
พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงใช้ภาษาต่าง ๆ ได้อย่างเชี่ยวชาญเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ใจมาก แม้แต่ภาษาสันสกฤตซึ่งเป็นภาษาโบราณและศักดิ์สิทธิ์ของชาวอินเดียที่นับถือศาสนาฮินดูก็ทรงศึกษารอบรู้อย่างลึกซึ้ง

Fontภูพิงค์ และทักษิณ บนแมคอินทอช  คือตัวอักษรทีในหลวง รัชกาลที่ ๙ ทรงออกแบบ สำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์แมคอินทอชด้วยพระองค์เอง
ติดตามข่าวเพิ่มที่ : “ถ่ายรูปนี่แสงเข้าตา..ไม่ได้นะโยม”  หลวงพ่อคูณพูดกับในหลวง ร.๙ เพราะทรงชื่นชอบการถ่ายรูปจึงทรงขอฉายภาพหลวงพ่อบนลานประทักษิณอุโบสถวัดบ้านไร่

 

เช่าพระคลิ๊กที่นี่
บ้านพระเครื่อง

 

Fontภูพิงค์ และทักษิณ บนแมคอินทอช  คือตัวอักษรทีในหลวง รัชกาลที่ ๙ ทรงออกแบบ สำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์แมคอินทอชด้วยพระองค์เอง

เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๒๙ ทรงริเริ่มใช้คอมพิวเตอร์ในการทรงพระราชนิพนธ์คำร้องและโน้ตเพลงสำหรับเครื่องดนตรีชนิดต่าง ๆ ซึ่งเป็นงานที่ใช้เวลามากทีเดียว ในปีต่อมา ทรงใช้โปรแกรมชื่อ Fontastic เพื่อทรงออกแบบตัวอักษรภาษาไทยและภาษาอังกฤษขนาดต่าง ๆ
หลังจากนั้น ได้ทรงศึกษาตัวอักษร “เทวนาครี” โดยทรงปรึกษาหารือกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาบาลีและสันสกฤต เช่น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และ หม่อมหลวงจิรายุ นพวงศ์ อดีตองคมนตรี ซึ่งได้ถวายงาน และช่วยตรวจสอบการเขียนอักษร

Fontภูพิงค์ และทักษิณ บนแมคอินทอช  คือตัวอักษรทีในหลวง รัชกาลที่ ๙ ทรงออกแบบ สำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์แมคอินทอชด้วยพระองค์เอง
ติดตามข่าวเพิ่มที่ : "รูปนี้ไม่เอา..ไม่สวยเดี๋ยวให้ถ่ายใหม่ต้องมองกล้อง เดี๋ยวในหลวงจะยิ้ม" รับสั่งในหลวง ร.๙ ที่อดีตพยาบาลส่วนพระองค์ไม่เคยลืม

Fontภูพิงค์ และทักษิณ บนแมคอินทอช  คือตัวอักษรทีในหลวง รัชกาลที่ ๙ ทรงออกแบบ สำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์แมคอินทอชด้วยพระองค์เอง

ชื่อ “เทวนาครี” แปลว่า อักษรของนครแห่งทวยเทพ ใช้ในการเขียนภาษาสันสกต ปรากฤต ฮินดิ และมารธิ จนทรงสามารถออกแบบได้สำเร็จในเวลาต่อมาไม่นาน ผู้ที่ริเริ่มศึกษาภาษาเหล่านี้อาจจะสับสนเพราะจำนวนตัวอักษรที่แท้จริงยังไม่เป็นที่แน่นอน แม้ผู้เชี่ยวชาญทางภาษาก็ยังหาข้อยุติมิได้
นอกจากตัวอักษรทั้งหลายดังกล่าวข้างต้นแล้ว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ยังทรงออกแบบอักษรไทย-อังกฤษ อีกสองชุด พระราชทานชื่อว่า ภูพิงค์ และทักษิณ สำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์แมคอินทอช
01 = อักษรเทวนาครี อังกฤษ และไทย ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงออกแบบ
02 = บัตรส่งความสุขที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงประดิษฐ์ขึ้น พระราชทานเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่
ที่มา :  FB : Information Division of OHM

Fontภูพิงค์ และทักษิณ บนแมคอินทอช  คือตัวอักษรทีในหลวง รัชกาลที่ ๙ ทรงออกแบบ สำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์แมคอินทอชด้วยพระองค์เอง
ติดตามข่าวเพิ่มที่ : พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ตรัสตอบสัมภาษณ์เรื่อง"พระมหากษัตริย์" ที่ใครได้ยินต้องบอกคำเดียวว่า "ขอพระองค์ทรงพระเจิญ"
ข่าวโดย :  กิตติ จิตรพรหม ทีนิวส์  / สำนักพิมพ์ กรีนปัญญาญาณ/ ทีมข่าวปัญญาญาณ – ทีนิวส์