"การฝากปัจจัยทำบุญ" คนฝากปัจจัยก็ได้บุญเท่ากับคนที่ไปทำบุญด้วยตนเอง หลวงปู่เทสก์ท่านยืนยันไว้

รู้จริง... รู้แจ้ง... ทุกเรื่องราวพระอริยสงฆ์   http://panyayan.tnews.co.th

"การฝากปัจจัยทำบุญ" คนฝากปัจจัยก็ได้บุญเท่ากับคนที่ไปทำบุญด้วยตนเอง หลวงปู่เทสก์ท่านยืนยันไว้

"การฝากปัจจัยทำบุญ" คนฝากปัจจัยก็ได้บุญเท่ากับคนที่ไปทำบุญด้วยตนเอง หลวงปู่เทสก์ท่านยืนยันไว้
ถาม สมมุติว่าเขาฝากปัจจัยผมมาทำบุญ ผมไม่ได้เอามาทำบุญ จะลืมหรืออย่างไรก็แล้วแต่ กับเขาฝากมาแล้ว ผมเอามาทำบุญ คนที่เขาทำบุญได้บุญเท่ากันไหมครับ

"การฝากปัจจัยทำบุญ" คนฝากปัจจัยก็ได้บุญเท่ากับคนที่ไปทำบุญด้วยตนเอง หลวงปู่เทสก์ท่านยืนยันไว้
ตอบ เท่ากัน บุญเกิดตั้งแต่ฝากทีแรกแล้ว คุณจะนำมาทำบุญหรือไม่ทำก็ได้อยู่แล้ว ได้ตั้งแต่ทีแรก
ติดตามข่าวเพิ่มที่ : "หลวงปู่ทสก์ในอดีตชาติเคยเป็นทหารและหลานหลวงปู่มั่น" เลยดื้อ และไม่ยอมใครง่ายๆ หลวงปู่มั่นยืนยันไว้!!!

 

"การฝากปัจจัยทำบุญ" คนฝากปัจจัยก็ได้บุญเท่ากับคนที่ไปทำบุญด้วยตนเอง หลวงปู่เทสก์ท่านยืนยันไว้ ถาม ได้เท่ากันหรือครับ
ตอบ ได้เท่ากัน เหมือนกัน คือเจตนาว่าจะทำบุญละ มันเป็นบุญของเขาแล้ว จะเอามาทำบุญหรือไม่ทำก็ตามเถอะเขาได้แล้วนั่น ถ้าไม่เอามาทำบุญก็เป็นบาปของคุณ

"การฝากปัจจัยทำบุญ" คนฝากปัจจัยก็ได้บุญเท่ากับคนที่ไปทำบุญด้วยตนเอง หลวงปู่เทสก์ท่านยืนยันไว้
ติดตามข่าวเพิ่มที่ : หลวงปู่เทสก์ เตือน! พุทธศาสนาจะเสื่อมไม่ใช่เพราะใคร แต่เพราะ "พุทธบริษัทที่ไม่เข้าใจและปฏิบัติตามอำนาจกิเลสตน" !!

"การฝากปัจจัยทำบุญ" คนฝากปัจจัยก็ได้บุญเท่ากับคนที่ไปทำบุญด้วยตนเอง หลวงปู่เทสก์ท่านยืนยันไว้

(หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
FB :วัดป่า และเพจ เกร็ด ประวัติพระอริยสงฆ์

"การฝากปัจจัยทำบุญ" คนฝากปัจจัยก็ได้บุญเท่ากับคนที่ไปทำบุญด้วยตนเอง หลวงปู่เทสก์ท่านยืนยันไว้

ติดตามข่าวเพิ่มที่ : หลวงปู่เทสก์ได้ยืนยัน "วิธีแก้สมาธิ...ที่หลวงปู่มั่นท่านสอนทางแก้การนั่งสมาธิ จนจิตดับไม่รู้สึกตัวของหลวงปู่ขาวไว้เช่นไร"
ข่าวโดย :  กิตติ จิตรพรหม ทีนิวส์  / สำนักพิมพ์ กรีนปัญญาญาณ/ ทีมข่าวปัญญาญาณ – ทีนิวส์