สวนปากนักการเมือง!! “บิ๊กตู่”ก้าวสู่ปีที่ 3 กระแสไลค์ยังดี  มีผลงานหลายมิติให้เชียร์อัพ  ห่วงแต่ศก.ปากท้องฝากเร่งแก้ไข!?!

สวนปากนักการเมือง!! “บิ๊กตู่”ก้าวสู่ปีที่ 3 กระแสไลค์ยังดี มีผลงานหลายมิติให้เชียร์อัพ ห่วงแต่ศก.ปากท้องฝากเร่งแก้ไข!?!

Publish 2017-04-23 09:56:40

เนื่องในโอกาสการทำงานเข้าสู่ปีที่ 3   “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ   เรื่องการบริหารประเทศของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ โดยยึดโรดแมปการเปลี่ยนผ่านประเทศ และการวางยุทธศาสตร์พัฒนาชาติ 20  ปี

 

 


          

 
ล่าสุดพบว่าในภาพรวม ณ วันนี้  ประชาชนยังคงมีสัดส่วนส่วนความนิยมชมชอบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ที่สูง    โดยประชาชน  ร้อยละ44.77 นิยมชมชอบเท่าๆเดิม เพราะ มั่นใจในตัวนายกรัฐมนตรี สามารถควบคุมสถานการณ์และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ ทำงานด้วยความเสียสละ ฯลฯอันดับ 2 ร้อยละ  29.40   นิยมชมชอบลดลงเพราะ ยังไม่สามารถแก้ปัญหาปากท้องได้ เศรษฐกิจไม่ดี สถานการณ์บ้านเมืองยังไม่ปกติ ปิดกั้นสิทธิเสรีภาพ ฯลฯ  และ  อันดับ 3 ร้อยละ 25.83  นิยมชมชอบมากขึ้น  เพราะ ยังมีความมุ่งมั่นในการทำงาน ตั้งใจที่จะดำเนินการตามโรดแมป ทำงานรวดเร็ว มีนโยบายช่วยเหลือประชาชน ฯลฯ

 

 

 


โดยเมื่อถามว่า สิ่งใด? หรือเรื่องใด?   ทำให้ประชาชนนิยมชมชอบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ มากขึ้นอันดับ 1 ร้อยละ 70.51 เรื่องการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน เพราะมีการปราบปรามอย่างเด็ดขาด ต่อเนื่อง จริงจัง มีผลงานให้เห็นชัดเจน รัฐบาลให้ความสำคัญ ฯลฯ อันดับ 2 ร้อยละ 65.33 เรื่องบ้านเมืองเป็นระเบียบ สงบสุข ไม่มีการชุมนุมประท้วง เพราะ เป็นเรื่องที่ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศดีขึ้น บ้านเมืองไม่วุ่นวาย ฯลฯ อันดับ 3 ร้อยละ 62.56 เรื่องการบริหารบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า มั่นคง เพราะ ประเทศจะได้พัฒนา ทันสมัย พัฒนาในทางที่ดีขึ้น สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ ประชาชนอยู่ดีกินดี ฯลฯ

 

อย่างไรก็ตามในข้อถาม สิ่งใด? หรือเรื่องใด? ที่จะทำให้ประชาชนนิยมชมชอบรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์   ลดลงอันดับ 1  พบว่า   ร้อยละ76.50    เรื่องเศรษฐกิจย่ำแย่ ประชาชนมีความเป็นอยู่ลำบากเพราะ ทำให้การค้าการลงทุนหยุดชะงัก ค่าครองชีพแพง ประชาชนตกงาน ต้องกู้หนี้ยืมสิน รายได้ไม่พอจ่าย ฯลฯ อันดับ 2 ร้อยละ 73.46 เรื่องการบังคับใช้กฎหมาย เช่น เก็บภาษี กฎหมายจราจรเพราะ ทำให้ประชาชนต้องลำบาก มีกระแสต่อต้าน ไม่เห็นด้วย ทำให้เกิดการคัดค้านโจมตีรัฐบาล ฯลฯ และอันดับ 3 ร้อยละ68.36 เรื่องเผด็จการ ปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นเพราะ ใช้อำนาจมากเกินไป ประชาชนไม่ค่อยมีโอกาสแสดงความคิดเห็น มีส่วนร่วมทางการเมืองน้อย ฯลฯ

 

และเมื่อถามถึง สิ่งที่ประชาชนอยากฝากบอกรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ คือ อันดับ 1 ร้อยละ80.70 คือ ให้เร่งแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาปากท้อง คุณภาพชีวิตของประชาชนอันดับ 2 ร้อยละ71.58 ให้ดำเนินงานตามโรดแม็ป จัดการเลือกตั้ง เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย และอันดับ 3 ร้อยละ69.97 ขอใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

นิตติยา บุญตาวัน