เริ่มยกโครงสร้างเรือนยอดบุษบกพระเมรุมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ”ในหลวงรัชกาลที่ ๙” พร้อมกับทางกรมศิลปากรแจ้งข่าวความคืบหน้า

รู้จริง... รู้แจ้ง... ทุกเรื่องราวพระอริยสงฆ์   http://panyayan.tnews.co.th

เริ่มยกโครงสร้างเรือนยอดบุษบกพระเมรุมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ”ในหลวงรัชกาลที่ ๙” พร้อมกับทางกรมศิลปากรแจ้งข่าวความคืบหน้า

เริ่มยกโครงสร้างเรือนยอดบุษบกพระเมรุมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ”ในหลวงรัชกาลที่ ๙” พร้อมกับทางกรมศิลปากรแจ้งข่าวความคืบหน้า

เมื่อวานนี้ ( ๒๓ เฒ.ย. ๒๕๖๐)  กรมศิลปากรจัดพิธียกโครงสร้างเรือนยอดบุษบกพระเมรุมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ “ในหลวงรัชกาลที่ ๙”  ในงานนี้นายอารักษ์ สังหิตกุล อดีตอธิบดีกรมศิลปากร ในฐานะทีมวิศวกรที่ปรึกษาวิศวกรรมด้านโครงสร้างพระเมรุมาศ   ได้แจ้งข่าวว่า “หลังจากประกอบโครงสร้างเรือนยอดพระเมรุมาศเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะเป็นกระบวนการทำงานด้านสถาปัตยกรรม และงานตกแต่งลวดลาย ที่จะดำเนินการต่อเนื่องกันไปตามแผนงานที่กำหนด ซึ่งในส่วนของยอดของหอเปลื้องนั้น อยู่ระหว่างการจัดการประกอบโครงสร้างที่โรงงานเหล็ก ที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อเสร็จแล้วจะนำมาติดตั้งภายในเดือน เม.ย.นี้

เริ่มยกโครงสร้างเรือนยอดบุษบกพระเมรุมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ”ในหลวงรัชกาลที่ ๙” พร้อมกับทางกรมศิลปากรแจ้งข่าวความคืบหน้า
ติดตามข่าวเพิ่มเติมที่ :ราชรถที่ใช้ในพระราชพิธีเชิญพระโกศพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทำไมถึงต้องเป็น”ราชรถปืนใหญ่”

เริ่มยกโครงสร้างเรือนยอดบุษบกพระเมรุมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ”ในหลวงรัชกาลที่ ๙” พร้อมกับทางกรมศิลปากรแจ้งข่าวความคืบหน้า

ส่วนความคืบหน้าการจัดสร้างฉากบังเพลิง ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในหลวงรัชกาลที่ ๙) นายมณเฑียร ชูเสือหึง จิตรกรเชี่ยวชาญสํานักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ได้ให้ข้อมูลว่า อยู่ระหว่างดำเนินการลงสี ใส่รายละเอียดของกล้ามเนื้อ สีผิวเทวดา ลงน้ำหนักสีฉลองพระองค์ให้มีความงดงาม ในส่วนด้านหลังฉากบังเพลิงที่เป็นดอกไม้ทิพย์และดอกไม้มงคล ได้คัดลอกรูปทรงที่เป็นดอกไม้และลงสีโดยรวมไว้บ้างแล้ว จากการที่ได้ขยายแบบเท่าจริงลงบนผืนผ้าใบทำให้เห็นช่องว่างบางส่วน จึงใส่รายละเอียดเนื้อหาของภาพที่เชื่อมโยงกันลงไป คาดว่าจะลงสีและเก็บรายละเอียดแล้วเสร็จไม่น่าจะเกินเดือน มิถุนายน ที่จะถึงนี้

เริ่มยกโครงสร้างเรือนยอดบุษบกพระเมรุมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ”ในหลวงรัชกาลที่ ๙” พร้อมกับทางกรมศิลปากรแจ้งข่าวความคืบหน้า
ติดตามข่าวเพิ่มเติมที่ :เห็นแล้วใจหาย!!! กรมศิลป์เผยแบบ"พระเมรุมาศ" พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ"ในหลวง ร.๙"(รายละเอียด+ภาพ)
 

เริ่มยกโครงสร้างเรือนยอดบุษบกพระเมรุมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ”ในหลวงรัชกาลที่ ๙” พร้อมกับทางกรมศิลปากรแจ้งข่าวความคืบหน้า

          นายมณเฑียรยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในส่วนความคืบหน้าการร่างแบบจิตรกรรมฝาผนังพระที่นั่งทรงธรรม ที่เป็นภาพเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๔๖ โครงการ อยู่ในขั้นร่างภาพลายเส้นแบ่งเป็น ๓ ผนัง โดย
ผนังที่ ๑ เป็นงานโครงการสวนจิตรลดากับโครงการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ๑๐ โครงการ 
ผนังที่ ๒ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง ๒ ผนัง ออกแบบภาพร่างไปแล้วประมาณ ๘๐ %
ผนังที่ ๓ เป็นพื้นที่โครงการพระราชดำริภาคกลางและภาคใต้ก็มีความคืบหน้าไปแล้วประมาณ ๔๐ % 
และจะร่างต้นแบบทั้งหมดให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ ๒๘ เม.ย. เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ นำขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัย จากนั้นจะได้เชิญทาง วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยช่างศิลป์ลาดกระบัง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่จะมาร่วมเขียนภาพกับช่างสิบหมู่ มาหารือ มอบร่างแบบไปดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบ ช่วงต้นเดือน พ.ค.นี้
ที่มา : http://welovethaiking.com  ชมรมคนรักในหลวง

เริ่มยกโครงสร้างเรือนยอดบุษบกพระเมรุมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ”ในหลวงรัชกาลที่ ๙” พร้อมกับทางกรมศิลปากรแจ้งข่าวความคืบหน้า
ติดตามข่าวเพิ่มเติมที่ :ใจหาย...เริ่มกำหนดแล้ว!!ถวายพระเพลิงพระบรมศพ ปลาย ตค. ไม่ใช่ ธค. ตามที่แชร์ให้ว่อน

ข่าวโดย :  กิตติ จิตรพรหม ทีนิวส์  / สำนักพิมพ์ กรีนปัญญาญาณ/ ทีมข่าวปัญญาญาณ – ทีนิวส์