มาดูกันชัดชัด !!! 5 นักการเมือง ที่รวยเกินพันล้าน "อภิสิทธิ์-ยิ่งลักษณ์" เงินเพิ่มเท่าไหร่ ???

Publish 2017-05-04 11:20:44


เมื่อช่วงเดือนมีนาคม 2560 สำนักงานคณะกรรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เปิดเผยข้อมูลบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินที่นักการเมืองยื่นในยุครัฐบาลนายอภิสิทธิ์ และ น.ส.ยิ่งลักษณ์ กรณีออกจากตำแหน่ง 1 ปี 5 คนแรกที่พบว่ามีทรัพย์สิน เกิน 1,000 ล้านบาท ประกอบด้วย 1. นายประกอบ จิรกิติ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ ประชาธิปัตย์ และคู่สมรส แจ้ง ป.ป.ช.ว่ามีทรัพย์สิน 2,139,949,433 บาท 2. นายณัฐพล ทีปสุวรรณ อดีต ส.ส.กทม. ประชาธิปัตย์ และคู่สมรส มืทรัพย์สิน 1,876,272,398 บาท คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ ประชาธิปัตย์ มีทรัพย์สิน 1,781,689,267 บาท นายวิลาส จันทร์พิทักษ์ ส.ส.กทม. ประชาธิปัตย์ มีทรัพย์สิน 1,338,301,075 บาท และนางอัญชลี เทพบุตร อดีต ส.ส.ภูเก็ต มีทรัพย์สิน 1,289,180,485 บาทยังพบว่าในส่วนของนายอภิสิทธิ์ได้ยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินตอนเข้ารับตำแหน่งแจ้งว่ามีทรัพย์สิน 52 ล้านบาท มีหนี้สิน 1 ล้านบาท และเมื่อพ้นจากตำแหน่งแจ้งว่ามีทรัพย์สิน 54 ล้านบาท ไม่มีหนี้สิน เท่ากับว่ามีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 2 ล้านบาท และในกรณีพ้นจากตำแหน่งครบ 1 ปีแจ้งว่ามีทรัพย์สิน 53 ล้านบาท ไม่มีหนี้สินขณะที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินตอนเข้ารับตำแหน่งแจ้งว่ามีทรัพย์สิน 541 ล้านบาท ไม่มีหนี้สิน และเมื่อพ้นจากตำแหน่งแจ้งว่ามีทรัพย์สิน 603 ล้านบาท มีหนี้สิน 28 ล้านบาท เท่ากับว่ามีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 62 ล้านบาท มีหนี้สินเพิ่ม 28 ล้านบาท และในกรณีพ้นจากตำแหน่งครบ 1 ปีแจ้งว่ามีทรัพย์สิน 612 ล้านบาท มีหนี้สิน 33 ล้านบาท


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

บุญชัย ธนะไพรินทร์

ติดตามข่าวอื่นๆ