ขู่ลั่น นักลต. !!! หลังปม"ซื้อ-ขาย" พรรคกระฉ่อน "ปู่มีชัย" ยันผิดกม.ชัด ซัดอย่าวางใจ ให้บริหารบ้านเมือง

Publish 2017-05-08 18:26:13


นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวถึงความเคลื่อนไหวทางการเมืองต่อกระแสข่าว จะมีการซื้อขายพรรคการเมือง ว่า ประเด็นดังกล่าวต้องตรวจสอบว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือไม่ หากพบว่าเป็นข้อเท็จจริงอาจเข้าข่ายที่กระทำผิดกฎหมาย โดยร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  ว่าด้วยพรรคการเมือง ฉบับที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) อยู่ระหว่างพิจารณา มีบทบัญญัติให้ถือว่าการกระทำดังกล่าวนั้นเป็นความผิด  อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบรายละเอียดที่เกิดขึ้นนั้น ต้องให้ทุกฝ่ายร่วมกันตรวจสอบ เพราะแม้ว่ากฎหมายจะระบุว่าเป็นข้อห้ามกระทำ แต่เมื่อมีการฝ่าฝืนต้องร่วมกันตรวจสอบ ทั้งนี้มาตรฐานการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องทุนทางการเมืองนั้นมีข้อกำหนดไว้ชัดเจนว่า หากผู้ใดที่รับเงินบริจาค จำนวน 5,000 บาท ขึ้นไปต้องเปิดเผยผ่านทางเว็ปไซต์เพื่อแจ้งต่อสาธารณะ และ ห้ามรับเงินบริจาคที่มากจนเกินไปด้วย   ส่วนกรณีที่อาจเกิดขึ้น เช่น มีการให้เงินซอง ผ่านตัวบุคคลนั้น ตามกติกามีข้อห้ามผู้ใดเรียกรับเงินเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง เช่น แลกกับตำแหน่ง เป็นต้น หากตรวจสอบพบจะถือว่าเป็นการกระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญาทันที  

“กับประเด็นที่จะมีการซื้อขายพรรคตามที่มีกระแสข่าว ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดก่อนจะมีมาตรการทางกฎหมายบังคับใช้ เมื่อพบข้อเท็จจริงดังกล่าว ถือว่าพรรคการเมืองนั้นไม่ควรได้รับการไว้วางใจต่อการบริหารประเทศตั้งแต่แรกแล้ว อย่างไรก็ตามที่ผ่านมามีกฎหมายหลายฉบับที่ระบุไว้เป็นข้อห้าม เช่น ห้ามฆ่าคน ห้ามลักทรัพย์ แม้จะห้ามแต่ยังมีคนที่กระทำ ดังนั้นเมื่อก่อนที่การกระทำจะเกิดขึ้นคงไม่สามารถทำอะไรได้ เพราะเป็นความคิดที่อยู่ในใจ แต่เมื่อเกิดการกระทำตามที่ห้ามแล้วจำเป็นต้องตรวจสอบตามกฎหมาย” นายมีชัย กล่าว นายมีชัย ยังชี้แจงถึง กติกาใหม่ว่าด้วยพรรคการเมืองที่กรธ.บัญญัติ คือ การรวมตัวของพรรคการเมืองสามารถทำได้ 2 กรณี คือ พรรคการเมืองรวมตัวกันเพื่อตั้งพรรคการเมืองใหม่ หรือ พรรคใดพรรคหนึ่งยุบพรรคที่มี เพื่อร่วมกับพรรคการเมืองหลัก ซึ่งการกระทำดังกล่าวสามารถทำได้ก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง หรือสภา แต่หากมีการเลือกตั้งแล้วเสร็จ และมี ส.ส. จะไม่สามารถรวมพรรคได้


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

สุธา ทางดี