สร้างสรรค์อย่างนี้..ต้องชม!! ม.ราชมงคลฯเมืองสองแคว จัด “รับน้องใหม่ลงแขกดำนา” ปลูกฝังประเพณีไทย หวังนศ.รุ่นใหม่ช่วยอนุรักษ์ประเพณี?

Publish 2017-05-29 11:27:57

นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้นักศึกษาไทยได้หันมาสนใจประเพณีอันดีงามของไทยเราที่มีมาสมัยโบราณ เมื่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.พิษณุโลก ได้จัดกิจกรรมกิจกรรมดำนาเป็นปฐมฤกษ์ในกิจกรรมสร้างสรรค์ “รับน้องใหม่ด้วยการ ลงแขกดำนา” ปลูกฝังวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีว่าที่ร้อยตรีอิทธิพล บุบผะศิริ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมด้วย ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมดังกล่าวนี้ด้วย 

 

ทั้งนี้ ในปีนี้มีนักศึกษาใหม่ร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน ลงแขกดำนาในพื้นที่ 10 ไร่ โดยใช้ข้าวพันธุ์ “ไรซ์เบอรี่” อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหารสูง มีคุณสมบัติต่อต้านอนุมูลอิสระได้ดี อุดมไปด้วยโพเลจในปริมาณสูง นอกจากนี้ยังอุดมไปด้วยสารอาหารอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากมาย ซึ่งมีระยะการปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว 90-100 วัน ซึ่งในการปลูกนั้นไร้สารเคมีตามเอกลักษณ์ “เกษตรปลอดภัย” ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก


 

 

โดยก่อนจะมีการลงแขกดำนา ของน้องๆ นักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก นั้นได้มีการประกอบพิธีแรกนา กล่าวคำขอขมาพระแม่ธรณี พระแม่คงคา และพระแม่โพสพ ที่มีพระคุณต่อชาวนาและเกษตรกรของไทย จากนั้นในเวลาต่อมา นักศึกษาจำนวนกว่า 500 คน จึงได้ร่วมดำนากันอย่างสนุกสนาน โดยมีนายอำเภอเมืองพิษณุโลก ร่วมดำนาในครั้งนี้ร่วมกับนักศึกษาด้วยเช่นกัน

 

 

 

 

ขณะเดียวกัน ทางด้าน ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  กล่าวถึงเหตุผลในการจัดกิจกรรมนี้ ว่า ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ได้จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เช่นนี้เป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้วิธีการปลูกข้าวแบบดำนาที่ให้ผลผลิตที่ดีกว่าวิธีการอื่น พร้อมทั้งเพื่อตระหนักถึงความสำคัญของข้าว และยังเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง และสิ่งที่สำคัญเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีการลงแขกดำนาให้ดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติไทยสืบไป.

 

 

ขอบคุณ workpointติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

กำพลาภร พุฒิพุทธ

ติดตามข่าวอื่นๆ