“ให้ปท.เดินไปได้ นำไปสู่ปชต.อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข”ย้อนฟัง“แม่ทัพแดง”ขุนศึก“บิ๊กตู่”คุยเสียงเข้ม“ผู้ว่าฯ”อย่ายึดติดพรรคการเมือง???

“ให้ปท.เดินไปได้ นำไปสู่ปชต.อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข”ย้อนฟัง“แม่ทัพแดง”ขุนศึก“บิ๊กตู่”คุยเสียงเข้ม“ผู้ว่าฯ”อย่ายึดติดพรรคการเมือง???

Publish 2017-05-31 13:36:47

       จากกรณีก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคมที่ผ่านมา พล.ท.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ แม่ทัพภาคที่1 ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาคที่1 (ผอ.รมน.ภาค1) เป็นประธานการประชุมย่อยรับฟังความคิดเห็นในระดับพื้นที่ /จังหวัด ครั้งที่1 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดในเขตภาคกลาง และภาคตะวันออกร่วมประชุม โดยเป็นการนำข้อคิดเห็นต่างๆ10 ประเด็นที่กำหนดไว้มาทบทวน กระนั้นได้มีข้อสังเกตุบางประการว่าคำถาม4ข้อของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.มีความสอดคล้องกับการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในครั้งนี้ของพล.ท.อภิรัชต์หรือไม่       “ ยืนยันว่าการสรุปผลที่ได้นั้นเป็นไปตามมาตรฐาน และเชื่อถือได้ตามหลักวิชาการ ขณะเดียวกันทางกองทัพภาคที่1 จะมีประชุมอีก2 ครั้ง โดยเชิญกลุ่มย่อยต่างๆในภาคกลางตอนบนและกลุ่มย่อย จากพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง มาทบทวนอีกครั้ง อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาในการรับฟังความคิดเห็น ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี เพราะทางท่านผู้ว่าราชการทุกจังหวัดในเขตภาคกลางได้กำกับดูแล และลงมารับฟังความคิดเห็นด้วยตนเอง ทำให้ผลการดำเนินงานในกอ.รมน.ภาค1 เป็นไปตามกรอบเวลา


       ทั้งนี้พล.ท.อภิรัชต์ ยังกล่าวว่า ในวันนี้เป็นการทบทวนภายหลังที่ทุกฝ่ายแสดงความคิดเห็นไปแล้ว คงจะได้ข้อสรุปนำไปสู่การปรองดอง และการเลือกตั้ง ทั้งนี้เมื่อทำเสร็จสิ้นทุกกระบวนการ ทางคณะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอกระบวนการสามัคคีปรองดอง ที่มีพล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธาน จะจัดทำร่างสัญญาประชาคม และจัดทำเวทีสาธารณะอีกครั้ง ซึ่งตนเชื่อว่าทุกอย่างจะเป็นได้อย่างเรียบร้อย จนได้แนวทางการอยู่ร่วมกันได้ ถามว่าจากการรับฟังความคิดเห็นปรากฎมีคลื่นใต้น้ำ หรือไม่ จะบอกว่าไม่มี100% ก็ไม่ได้ แต่ทุกอย่างเป็นไปตามกรอบเวลาของการปรองดองที่นำไปสู่การเลือกตั้ง

 

       “ จากการรายงานของท่านผู้ว่าฯทุกคนเห็นด้วย แต่ในความเห็นด้วยนั้น ก็อย่าไปยึดติดที่พรรคการเมือง วันนี้ต้องมองว่ารัฐบาลมีความจริงใจในการบริหารราชการแผ่นดินอย่างมาก โดยเฉพาะท่านนายกฯอยากให้ทุกอย่างเดินไปได้ โดยมีรากฐานคือ ความปรองดอง แต่ถ้าทุกคนยังยึดติดตามนโยบายพรรค ยึดติดระบบการเมืองที่นำไปสู่ความไม่ราบรื่นของการบริหารราชการแผ่นดิน มันก็จะไม่ได้ข้อยุติสักที ซึ่งการบริหาร ผมไม่เชื่อว่าจะมีอะไร100% เพราะจะมีคนเห็นต่าง แต่บนความเห็นต่างนั้น ขอให้บ้านเมืองเดินไปได้ นำไปสู่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

 

       การประชุมครั้งนี้เป็นการทบทวนความคิดเห็นอีกครั้งหนึ่ง แล้วถามแกนนำทั้ง4 กลุ่มว่าเห็นด้วยหรือไม่ จากนั้นก็จะจัดเวทีอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งเป็นเวทีสาธารณะ แล้วให้แกนนำทั้ง4 กลุ่มเอาไปสอบถามประชาชน เพื่อให้ประชาชนเข้าใจ หากไม่เห็นชอบตรงไหนก็ให้ยึดเสียงประชาชนเป็นหลัก ถ้าเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วย ทุกคนที่ร่วมกันเสนอข้อคิดเห็นต่างๆก็จะคล้อยตามและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศชาติ และนำไปสู่การเลือกตั้ง และมีการจัดตั้งรัฐบาลที่มีความมั่นคงแข็งแรงต่อไป” พล.ท.อภิรัชต์ กล่าว


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน