ด่วน !!! สั่งเลิกสอบ "สังคม" โอเน็ต ป.6-ม.3 ให้หาวิธีประเมินใหม่เริ่มปี 60

กระทรวงศึกษาธิการ สั่งเลิกสอบโอเน็ต รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 ชั้น ป.6-ม.3

จากกรณีที่ก่อนหน้านี้กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) มีข้อเสนอให้ตัดวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ออกจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ โอเน็ต ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(สทศ.) แล้วให้โรงเรียนเป็นผู้ประเมินวิชาดังกล่าวเองนั้น

         ล่าสุดการจัดสอบโอเน็ต ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จะมีขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2561 สทศ.ประกาศจัดสอบเพียง 4 วิชา  คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เท่านั้น ไม่มีการสอบวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.60- นพ.ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ชี้แจงว่า แม้ สทศ. จะไม่จัดสอบโอเน็ตวิชาสังคมศึกษาฯ ในระดับป.6 และม.3 แล้ว แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีการสอบวัดผลประเมินผล ในวิชาดังกล่าว แต่จะเป็นการจัดทดสอบแบบเข้มข้นในทุกชั้นปีตั้งแต่ ป.1 –ม.6  โดยมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ไปหาวิธีการประเมินที่เหมาะสมกับบริบทแต่ละพื้นที่ มีความเป็นธรรมและใกล้ชิดเด็ก  

       ส่วนการสอบโอเน็ต ระดับม.6  ไม่มีการเปลี่ยนแปลง สอบ 5 วิชาเหมือนเดิม คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และวิชาสังคมศึกษาฯ ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง เพราะเกี่ยวข้องกับการรับเด็กเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย หากจะตัดรายวิชาใดออกคงต้องหารือกับที่ประชุมอธิการบดี (ทปอ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน

“ผมให้นโยบายไปว่า การประเมินวิชาสังคมศึกษาฯ อยากให้เน้นหน้าที่พลเมือง ความเป็นไปในสังคม และศีลธรรม เพื่อให้เด็กสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง ไม่ใช่เรียนเพื่อสอบอย่างเดียวแล้วลืมหมด อยากให้เน้นเรื่องเหล่านี้ขึ้นมา ไม่ใช่ไปรวมอยู่ในสังคมศึกษาฯทั้งหมด ซึ่งได้มอบให้ สพฐ. ศธจ.และสพท.ไปร่วมกันหาวิธีการประเมินที่มีคุณภาพมาตรฐาน และให้ประเมินทุกปี โดยต้องประเมินอย่างเป็นจริง ไม่ใช่มารอประเมินทีเดียวเมื่อจบช่วงชั้น เพื่อให้ครูได้ใกล้ชิดเด็ก และรู้ว่า เด็กมีความรู้ผิด ชอบ ชั่วดี ที่ถูกต้องว่า เป็นอย่างไร” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

     อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาก็เคยมีการปรับเปลี่ยนตัดสอบบางวิชาในการสอบโอเน็ตมาแล้ว คือการสอบโอเน็ต ปีการศึกษา 2558 ได้ตัดสอบ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา วิชาศิลปะ และวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ออก

ขณะที่ รศ.ดร.สัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการ สทศ. กล่าวว่า การตัดวิชาสังคมศึกษาฯ ออกจากการสอบโอเน็ตชั้นป.6 และม.3 เพราะเห็นว่า เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับบริบทของโรงเรียนในแต่ละพื้นที่ ซึ่งเรื่องนี้เป็นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการศธ.

     ดังนั้นจึงควรให้ตนสังกัดจัดสอบเอง ไม่เกี่ยวกับกรณีที่ มีการวิพากษ์วิจารณ์ ว่าข้อสอบสทศ. กำกวม เนื่องจากที่ผ่านมาสทศ.มีการพัฒนาข้อสอบอย่างต่อเนื่องและในการจัดสอบโอเน็ตปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา ก็ไม่มีข้อสอบผิด

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง 
- ลงโทษเบาไป? "กระทรวงศึกษาธิการ" จ่อเล่นงานเพิ่ม.!! ปมรุ่นพี่ทำร้ายเด็กป.4


- แชร์ไปให้ถึงกระทรวงศึกษาธิการ!!! นี่หรือแม่พิมพ์ของชาติ เอารองเท้าวางบนหัวเด็ก พร้อมสั่งกราบต่อหน้าเพื่อน...โซเชียลจวกยับจรรยาบรรณไม่มี!!!