การอำลาครั้งสุดท้าย!! คืนวันละสังขารของหลวงปู่มั่น ครูอาจารย์ผู้เมตตาต่อศิษย์จนวาระสุดท้าย แจ้งข่าวในนิมิตแม่ชีแก้ว ก่อนเดินทางสู่แดนนิพพาน

Publish 2017-06-19 11:46:41การอำลาครั้งสุดท้าย!! คืนวันละสังขารของหลวงปู่มั่น ครูอาจารย์ผู้เมตตาต่อศิษย์จนวาระสุดท้าย แจ้งข่าวในนิมิตแม่ชีแก้ว ก่อนเดินทางสู่แดนนิพพาน

เมื่อครั้งที่คุณย่าชีแก้ว เสียงล้ำ ได้กลับมาอยู่ที่สำนักชีบ้านห้วยทราย ท่านได้นำคณะเดินทางบุกป่าฝ่าดงข้ามภูเขาใช้เวลา ๑๒ วัน ถึงบ้านหนองผือนาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร เพื่อไปคารวะพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต และรับฟังธรรม ปีละครั้ง แต่ละครั้งที่ไป พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ให้โอกาสเป็นพิเศษ และได้ฟังธรรมอันลึกซึ้งที่องค์ท่านเมตตาเทศนาให้โดยเฉพาะเจาะจง เพื่อความก้าวหน้าในการภาวนา
คุณย่าชีแก้ว เสียงล้ำ ได้ภาวนาเกิดนิมิตเห็นตัวเองนอนตายอยุ่บนกี่ทอผ้าร่างกายขึ้นอืดพองสีผิวหนังเปลี่ยนเป็นเขียวคล้ำดำ หนังปริแตกออกเหม็นน้ำหนองไหลเยิ้ม มีพวกหนอกเจาะไชกินเนื้อหนังอยุ่ทั่วร่างกาย จึงสะดุ้งตกใจ ท่านได้เล่านิมิตนั้นถวายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต องค์ท่านจึงสอนกระตุ้นเตือนว่า ทุกคนในโลกก็ต้องตาย ร่างกายเน่าเห็นผุพังมีสภาพเดียวกันถ้วนทั่วทุกคน ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงแปรเปลี่ยนไปแตกดับสลายไปเป็นธรรมดาของมัน เรามักไม่สนใจที่จะพิจารณาให้รู้เข้าใจเห็ฯ ชัดในสิ่งนั้นๆ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ย้ำว่า เอาละทีนี้ ให้ตั้งใจพิจารณาดูความเกิด ความแก่ ความเจ็บ และความตายของตนเองให้รู้เห็นเข้าใจจริงๆ ให้ได้

ติดตามข่าวเพิ่มเติมที่ :"หลวงปู่ชอบ" "ถึงกับน้ำตาไหล"เพราะโดนหลวงปู่มั่นเจียระไน อย่างหนักหนาสาหัส กว่าจะเป็นเพชรน้ำงาม จนได้ธรรมะมาสอนพวกเรา!!สวดให้ขึ้นใจ... คาถาพระสีวลี!! สุดยอดคาถาเรียกทรัพย์ที่แม่ชีบุญเรือนได้มาจากพระอินทร์!!คุณย่าชีแก้ว เสียงล้ำ จึงตั้งใจมุ่งมั่นภาวนาพิจารณาหวังจะให้รู้แจ้งเห็นจริงตามที่องค์ท่านสั่งสอนอย่างไม่ลดละ ยามที่อยู่ห่างไกล ก็จะรำลึกถึงติดต่อทางจิตกับองค์ท่านเสมอ เมื่อพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ล้มป่วยหนัก ท่านนิมิตเห็นพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เหาะมาลอยอยู่ในอากาศทุกคืน มาเตือนว่าให้รีบไปหาโดยเร็ว เป็นโอกาสสุดท้ายแล้ว ใกล้จะตายแล้วมิฉะนั้นจะไม่มีโอกาสได้พบกันอีก ครั้งใดก็ตามที่แม่ชีแก้วและคณะเตรียมตัวจะไปคารวะองค์ท่าน ก็มักจะมีอุปสรรคขัดขวางเสมอ มาครั้งนี้ก็เช่นกันแม้ว่าจะเร่งรัดเตรียมตัวเพื่อจะเดินทางในระยะไกล ก็มีเหตุให้ล่าช้า ในที่สุด พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ก็จากไป หมดโอกาสที่จะไปคารวะจนได้
พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต มาปรากฏในนิมิตให้คุณย่าชีแก้ว เสียงล้ำ เห็นองค์ท่านลอยอยู่บนอากาศอันเป็นครั้งสุดท้าย เตือนสติอย่าได้ตกอยู่ในความประมาท ได้เตือนมาหลายครั้งให้รีบไปพอ แต่นี่ก็สายเกินไปแล้ว บัดนี้องค์ท่านได้เข้าสู่นิพพานเสียแล้ว และจากโลกนี้ไปเป็นอนันตกาลไปพบก็คงเห็นเพียงร่างกายที่ปราศจากจิตใจ ก็ไม่สามารถจะแนะนำให้ความรู้อุบายใดๆ ที่ยังมีปัญหาค้างคาใจอยู่ได้อีกแล้ว และเตือนสติว่าอย่าประมาทนิ่งนอนใจ เกียจคร้านจะเป็นมูลเหตุให้ต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในโลกสงสารต่อไปอีก
เมื่อคุณย่าชีแก้ว เสียงล้ำ ถอนจิตออกจากสมาธิใกล้รุ่งเช้า ท่านจึงสั่งใ้หรีบเร่งเตรียมตัวเดินทางไปเคารพศพ ได้บอกแก่แม่ชีในสำนักทุกคนก็ร้องไห้อาดูรทั้งสำนักชี ขณะกำลังสับสนวุ่นวายกันอยู่นั้น ชาวบ้านก็ได้วิ่งมาบอกว่าได้ฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงประกาศว่า พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ได้มรณะภาพไปแล้วเมื่อคืนนี้..."

ติดตามข่าวเพิ่มเติมที่ :สวดให้ขึ้นใจ... คาถาพระสีวลี!! สุดยอดคาถาเรียกทรัพย์ที่แม่ชีบุญเรือนได้มาจากพระอินทร์!!
         ใน ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ขณะนั้นคุณแม่ชีแก้วมีอายุได้ ๙๐ ปี ด้วยธาตุขันธ์ในวัยชราและอาการป่วยที่รุมเร้า ท่านป่วยหนักในช่วง 3 ปีสุดท้าย และในที่สุดคุณแม่ชีแก้วก็จากไปด้วยอาการสงบ ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๓๔ เวลา ๐๙.๒๕ น. ที่สำนักชีบ้านห้วยทราย อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร สิริรวมอายุได้ ๙๐ ปี ๕๔ ปีในเพศแม่ชี นับเป็นความสูญเสียบุคคลสำคัญของผู้ปฏิบัติธรรมในฝ่ายสาวิกาอย่างน่าเสียดายยิ่งธรรมประวัติคุณย่าชีแก้ว เสียงล้ำ สำนักชีบ้านห้วยทราย คุณแม่ชีแก้ว เสียงล้ำ อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 
ที่มา : FB เพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น


ติดตามข่าวเพิ่มเติมที่ :แม่ชีแก้ว ศิษย์หญิงผู้เดียวที่หลวงปู่มั่นสั่งห้ามไม่ให้ภาวนา แต่สุดท้ายก็บรรลุธรรม ชมภาพอัศจรรย์อัฐิธาตุแม่ชีแก้ว งดงามมาก!
ข่าวโดย :  กิตติ จิตรพรหม ทีนิวส์  / สำนักพิมพ์ กรีนปัญญาญาณ/ ทีมข่าวปัญญาญาณ – ทีนิวส์เรียบเรียงโดย

กิตติ จิตรพรหม