แชร์ความรู้!! สถานีวิทยุกระจายเสียง จ.หนองคาย จัดกิจกรรมผลิตรายการวิทยุเคลื่อนที่รายการ "รอบรู้แรงงาน(ภาษาลาว) ครั้งที่ 2" (มีคลิป)

Publish 2017-06-22 11:16:34เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2560 ที่ผ่านมา ที่ด่านพรมแดนหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย นายเกรียงศักดิ์ ถวายชัย ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย เป็นประธานพิธีเปิดการจัดกิจกรรมผลิตรายการวิทยุเคลื่อนที่ รายการ”รอบรู้แรงงาน(ภาษาลาว) ครั้งที่2” ซึ่งเป็นไปตามโครงการประชาสัมพันธ์แรงงานต่างด้าว ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 เพื่อมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการ และแรงงานต่างด้าวที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนขยายผลความรู้ที่ได้รับไปยังเครือข่ายญาติพี่น้องและคนใกล้ชิดนายเกรียงศักดิ์ ถวายชัย ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคาย เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีแนวโน้มการใช้แรงงานต่างด้าวสูงขึ้นทุกปี เนื่องจากคนไทยไม่นิยมการทำงานในบางอาชีพ เช่น งานกรรมกร งานประมง งานแม่บ้าน เป็นต้น และด้วยประเทศไทยมีอัตราการจ้างงานค่าแรงขั้นต่ำที่สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน และมีสภาพการทำงานที่ดีกว่า จึงเกิดปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในประเทศไทย การเข้ามาของแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีคุณภาพ เช่น ร่างกายไม่แข็งแรง มีโรคประจำตัว ไม่มีประสบการณ์ ไม่ความชำนาญ ไม่มีพื้นฐานความรู้ แรงงานที่ไม่มาจดทะเบียนและการพิสูจน์สัญชาติ ทำให้ไม่ทราบจำนวนและที่พักอาศัยของแรงงานทั้งหมดที่มีอยู่อย่างแท้จริง และการหลบเลี่ยงเข้ามาทำงานอย่างผิดกฎหมาย ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์ ย่อมส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและ ปัญหาอื่น ๆ ตามมา อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงได้จัดกิจกรรมผลิตรายการวิทยุเคลื่อนที่ รายการ”รอบรู้แรงงาน(ภาษาลาว) ครั้งที่2” ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบการ และแรงงานต่างด้าวที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องชัดเจน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนขยายผลความรู้ที่ได้รับไปยังเครือข่ายญาติพี่น้องและคนใกล้ชิด.

ภาพ/ข่าว ภัทรวินทร์ ลีปาน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จังหวัดหนองคาย