คิดให้ดีๆ 85 ปี 24 มิถุนา!! “พล.ท.นันทเดช” ฉายภาพชัดๆ ยุค2475 คณะราษฎรทำอะไรไว้กับสถาบันเบื้องสูง แล้วยุคสมัยนี้ใครพวกไหนเคลื่อนไหวเพี้ยนๆ??

คิดให้ดีๆ 85 ปี 24 มิถุนา!! “พล.ท.นันทเดช” ฉายภาพชัดๆ ยุค2475 คณะราษฎรทำอะไรไว้กับสถาบันเบื้องสูง แล้วยุคสมัยนี้ใครพวกไหนเคลื่อนไหวเพี้ยนๆ??

Publish 2017-06-24 11:49:37

เวียนมาบรรจบครบรอบอีกปีหนึ่ง สำหรับกิจกรรมการรำลึกเหตุการณ์วันที่  24 มิ.ย. 2475  วันที่  คณะราษฎร ได้นำทหารบกและทหารเรือ  อันถือเป็นกองกำลังในพระนคร มารวมตัวกันบริเวณรอบพระที่นั่งอนันตสมาคม ประมาณ 2,000 นาย ตั้งแต่เวลาประมาณ 05.00 น. โดยอ้างว่าเป็นการสวนสนาม จากนั้นให้ พันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา อ่านประกาศคณะราษฎร ฉบับที่ 1 ณ บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า หรืออีกนัยหนึ่งก็คือการประกาศยึดอำนาจเปลี่ยนแปลงการปกครอง จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข    

 

ประเด็นสำคัญก็คือวันนี้ของทุกๆ ปีก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งออกมาเคลื่อนไหวในเชิงแสดงสัญญลักษณ์การเป็นคนร่วมสมัย อ้างรำลึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ ว่าเป็นวันสำคัญที่ประเทศไทยมีการใช้ระบอบประชาธิปไตยในการปกครองประเทศ และยิ่งด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศมีการบริหารจจัดการโดยคณะรัฐบาลคสช. ก็ยิ่งทำให้วันนี้สำคัญเป็นหลายเท่าตัว เพราะคนเหล่านั้นมองว่าเป็นการแย่งชิงอำนาจทางการเมืองจากวิถีประชาธิปไตยมาเป็นอำนาจการปกครองโดยระบอบเผด็จการทหาร  ทั้ง ๆ ที่เหตุการณ์ช่วงปี 2556-2557 จะมีหลักฐานชัดเจนว่าความล้มเหลวของประเทศที่นำมาซึ่งการลุกฮือของประชาชนมาจากเงื่อนไขอะไร   ถ้าไม่ใช่เหตุกรณีสืบเนื่องจากรัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พยายามออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้กับนช.ทักษิณ  ผู้เป็นพี่ชาย ??


 

 

จากเหตุกรณีนี้  พล.ท.นันทเดช  เมฆสวัสดิ์   อดีตรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานข่าวกรองแห่งชาติ ได้โพสต์บทความเรื่อง “ 2475 อันธพาลจะครองเมือง ? ”  มีใจความสำคัญดังนี้

 

“  ปัจจุบันเหตุการณ์ปฏิวัติเมื่อ  24  มิถุนายน  2475  ผ่านมาได้ 85  ปีแล้ว  แต่ก็เริ่มมีข้อสงสัยว่า  ประชาธิปไตยที่คณะราษฎร  คิดว่าได้มอบให้ประชาชนนั้น จริงๆแล้ว ทำได้สำเร็จหรือไม่  เมื่อการปฏิวัติเริ่มขึ้น ในขณะที่ในขณะที่ประชาชนยังไม่มีการศึกษาพอที่จะเข้าใจถึงสิทธิหน้าที่(ฝรั่งว่า แค่ทำนาถูกวิธียังทำไม่เป็นเลย) 

นอกจากนั้น ประชาชนยังมีความผูกพันกับพระมหากษัตริย์ของเขา จนไม่เข้าใจว่า ปฏิวัติแล้ว เอาพระมหากษัตริย์ของเขาไปไว้ที่ไหน เพราะเริ่มต้นคณะราษฎรก็ออกแถลงการโจมตี ร.7อย่างรุนแรง นั้นคือ ต้นเหตุ ที่ทำให้ประชาชน ไม่สนองตอบ คณะราษฎร จนทำอะไรได้ไม่สะดวก ที่เหลือก็เป็นความล้มเหลวที่คณะราษฎร เริ้มต้นขึ้นมาเอง 

เกือบทั้งสิ้นตลอดระยะเวลา 25 ปี ที่คณะราษฎร อยู่ในอำนาจ รวม 3 เรื่องใหญ่ๆ คือ

(1) แย่งชิงอำนาจกันเอง จนมีรัฐประหารเกิดขึ้นถึง 4 ครั้ง กบฏ 3ครั้ง ความโหดเหี้ยมของการแย่งชิงอำนาจ ในยุคจอมพล ป.นั้นกล่าวได้ว่าไม่มียุคไหนจะร้ายแรงไปกว่ายุคนั้นแล้ว และก็เป็นตัวอย่างให้ทหารมีการรัฐประหารในเวลาต่อมา เพียงแต่ในปัจจุบัน รัฐประหารต้องมีเหตุผลที่ประชาชนสนับสนุนด้วยเท่านั้น

(2) ใช้เวลาไปกับการพยายามทำให้ประชาชนหันมาสนใจ และ เคารพ"รัฐธรรมนูญ"ให้มากกว่า "พระมหากษัตริย์" ถึงขนาดกางร่มให้รัฐธรรมนูณ มีการจัดข้าราชการมาเข้าแถวต้อนรับ แต่เวลามีเรื่องสำคัญๆขึ้นมาจะอ้างว่า "เป็นรัฐบาลของพระมหากษัตริย์" ทุกที ไม่ได้อ้างรัฐธรรมนูญเลย

(3) ตอนก่อนปฏิวัติ ประเทศสยามเป็นประเทศที่เจริญกว่าประเทศรอบบ้านทั้งหมด เมื่อ 25 ปีของคณะราษฎร ผ่านไป ประเทศไทยก็ดีขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อย เช่น เพิ่งจะมีสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ขึ้นมาใหม่2แห่ง ก่อน1ปี ที่คณะราษฎรจะหมดอำนาจ (ร.6สร้างสพานพระราม6 มีรถไฟวิ่งข้ามด้วย ต่อมา ร.7สร้างสะพานพุทธ ) เพิ่งมาเริ่มพัฒนาประเทศจริงๆในยุค จอมพล สฤษดิ์ นี่เอง เสียดายเวลาที่เสียไปไหม!

เมื่อเกิดเหตุการณ์ 14 ตุลา 16 ขึ้นมา ประชาชนทุกจังหวัดออกมาร่วมมือกันต่อต้านเผด็จการทหาร  โดยยึดสถาบันฯเป็นธงนำทำให้บุคคลกลุ่มหนึ่งตกใจ เพราะความผูกพันของประชาชนต่อสถาบันฯนั้นมีมากเหลือเกิน  ทั้งที่คนกลุ่มนี้ พยายามลดบทบาทของสถาบันฯ มาตลอดเวลา 

ดังนั้นจึงเกิดการยกเอาการปฏิวัติ 2475 ขึ้นมาบูรณะใหม่ให้ดูดีขึ้น ทำกันอย่างจริงจัง อย่างต่อเนื่อง ผ่านหนังสือ,บทความ,การอภิปราย การชู อ.ปรีดีฯว่าดีเลิศประเสริฐศรี จึงมีขึ้นอย่างเกินเลย ผิดความจริง เพราะแม้แต่ ตัว อ.ปรีดียังออกมาบอกว่า "ผู้คนที่สนใจชีวิตและผลงานของท่านหากจะมีการวิจัยหรือประเมินอะไร ขอให้ดูอายุของท่านประกอบด้วย -อ้าง นาย สุภา 
ศิริมานนท์ " นอกจากนั้น อ.ปรีดีฯยังย้ำอีกว่า "เมื่อท่านมีอำนาจ ก็ขาดประสบการณ์ เมื่อมีประสบการณ์ก็ไม่มีอำนาจ" และก็มีบุคคลในคณะราษฎร ออกมายอมรับในทำนองเดียวกัน อีกหลายคน

ปัจจุบันมีผู้พยายามนำเอา เหตุการณ์ปฏิวัติ 24 มิ.ย.2475 โดยเฉพาะ การนำชื่อ อ.ปรีดีฯ มาใช้เป็นเครื่องมือในการ โจมตีสถาบันฯ โดยมีจุดประสงค์แอบแฝงทางการเมือง เพื่อก่อความสับสนให้กับประชาชน และโจมตีรัฐบาล ควบคู่กันไปด้วย 

โดยลืมไปว่า รัฐบาลของคณะราษฎร เกือบทุกรัฐบาลก็มาจากการรัฐประหารทั้งนั้น และ เป็นทำรัฐประหารแบบไม่มีเหตุผล เพียงแต่มุ่งขจัดพวกเดียวกันในกลุ่มคณะราษฎร ให้พ้นออกไปเท่านั้น

คณะราษฎรนั้น แม้จะปกครองบ้านเมืองแบบทะเลาะกันเอง แต่ นายกฯของคณะราษฎร ก็ไม่เคยโกงชาติโกงบ้านเมือง เลยสักคน แม้หลายคนจะต้องไปอยู่ต่างประเทศ ก็ไปอยู่อย่างสง่างาม ตรงกันข้ามกับ ผู้นำรัฐบาล บางคน ที่ไม่ได้มาจากการปฏิวัติ กลับโกงเอาๆ
ดังนั้นถ้าจะเอาเรื่องนี้มาเคลื่อนไหว ก็ระวังให้ดีว่าจะเป็นการประจานตัวเองหรือเปล่า 
หรือจะเอาแค่รับตังค์ มาใช้ก็พอแล้ว อย่าเอา อ.ปรีดีฯหรือเจ้าคุณพหลฯมาหากินเลยครับ??”

 

 

 

 

cr. FB Nuntdach Makswatติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

กำพลาภร พุฒิพุทธ