เรื่องเล่าสุดประทับใจ!!!“ในหลวงร.9”พระราชทาน200ล้านให้นร.เด็กดีแต่ยากจน-ทุนหมดให้มาบอก แต่ไม่มีใครกล้ากราบทูล“พระเทพฯ”ทรงรู้จึงพระราชทานแทน

เรื่องเล่าสุดประทับใจ!!!“ในหลวงร.9”พระราชทาน200ล้านให้นร.เด็กดีแต่ยากจน-ทุนหมดให้มาบอก แต่ไม่มีใครกล้ากราบทูล“พระเทพฯ”ทรงรู้จึงพระราชทานแทน

Publish 2017-06-30 09:14:04

สำหรับเรื่องราวอันน่าประทับใจของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยนั้น เป็นที่รับทราบและพบเห็นได้ทั่วไป เพราะมีการนำมาเผยแพร่ให้กับประชาชนคนไทยรับรู้เป็นที่สาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวระหว่าง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งได้สร้างความประทับใจปลื้มปีตีต่อพสกนิกรเป็นอย่างมาก และต่อไปก็คืออีกหนึ่งเรื่องเล่าที่น่าประทับใจ       ทั้งนี้ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ที่ได้โพสต์ในทวิตเตอร์ชื่อว่า  Dcdanai Chanchaochai‏ ซึ่งได้บอกเล่าเรื่องราวน่าประทับใจสุดปลาบปลื้มเมื่อได้รับเหรียญพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้งมีเรื่องที่เกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่9 ที่เล่าโดยองคมนตรีจากในงานครบรอบ 36 ปีสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดระบุไว้ดังนี้

“น้ำตาคลอ..ได้รับเหรียญพระเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่ ๙ ผู้ทรงได้รับการถวายการยกย่องจากองค์การสหประชาชาติ UNDP ปี 2549 ในฐานะบุคคลที่ประสบความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 

ท่านองคมนตรี พลากร สุวรรณรัฐ ได้กรุณาเล่าให้ฟังบนเวที เมื่อห้าปีก่อน พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งให้องคมนตรี 5-6 ท่านเข้าเฝ้าฯ ที่โรงพยาบาลศิริราช และรับสั่งให้องคมนตรี เดินทางไปตามจังหวัดต่างๆอย่างเงียบๆ ไม่ให้เป็นข่าวเพื่อไปสร้างห้องน้ำ ที่พักครู ให้กับครูตามชนบท และให้คัดเลือกนักเรียนที่ยากจน แต่เป็นเด็กดี มีความกตัญญูรู้คุณ โดยทรงรับเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน ส่งเรียนจนจบระดับมหาวิทยาลัย


ทั้งนี้ ได้พระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ 200 ล้านบาท และรับสั่งว่าหากเงินทุนหมด ให้องคมนตรีมากราบทูล เพื่อจะได้พระราชทานทุนทรัพย์เพิ่มเติมปรากฏว่า ท่านองคมนตรีไม่มีผู้ใดกล้ากราบบังคมทูล ความทราบถึงสมเด็จพระเทพรัตน์ฯพระองค์ท่านจึงพระราชทานทุนทรัพย์ของพระองค์ แทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สิ่งที่พระองค์ทรงเน้น คือการสร้างเด็กดี ให้การศึกษาที่ดีแก่นักเรียนยากจน และทรงเป็นห่วงเรื่องนี้อย่างมาก

 

จึงขออนุญาตนำมาถ่ายทอดให้ทุกท่านได้รับทราบจากงานครบรอบ 36 ปีสถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

      

       อย่างไรก็ตามสำหรับ ดนัย จันทร์เจ้าฉาย เป็นนักคิด นักเขียน นักจัดรายการวิทยุ นักบรรยาย นักบริหารการตลาดและประชาสัมพันธ์ ที่ปลูกฝังแนวคิดธุรกิจสีขาว ด้วยหลักการกลยุทธ์น่านน้ำสีขาว (White Ocean Strategy) และการสื่อสารบนพื้นฐานของความเป็นจริง ซึ่งเป็นต้นแบบการประชาสัมพันธ์ที่มุ่งเน้น เรื่องคุณธรรมจริยธรรมอย่างเป็นรูปธรรม ขยายผลอย่างกว้างขวางในสังคมทุกภาคส่วน และยังเป็นวิทยากรรับเชิญบรรยายในหัวข้อ คุณธรรม จริยธรรม ธรรมะ การตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์ กลยุทธ์การสื่อสารในภาวะวิกฤต ให้กับสถาบันทั้งในและต่างประเทศ ผู้ดำเนินรายการ CEO Vision และHuman Talk คลื่นความคิด 96.5 FM อสมท.

 

 

 

 

ขอบคุณทวิตเตอร์:อินสตาแกรม Dcdanai Chanchaochai


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน