คนเลี้ยงแมวต้องรู้!!! "ก.เกษตรฯ"ออกประกาศให้"แมว" เป็นสัตว์ควบคุม ต่อไปนี้ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ...อย่างเคร่งครัด (อ่านรายละเอียด+คลิป)!?!

Publish 2017-06-30 15:51:12

ห้ามพลาดข่าวสารสำคัญเด็ดขาด สำหรับคนที่เลี้ยงแมว หรือบรรดาทาสแมวทั้งหลาย หากตอนนี้มีการเลี้ยงน้องเหมียวอยู่ในครอบครองและเป็นเจ้าของ ต่อไปนี้จะต้องมีการดูแลสัตว์เลี้ยง และปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด 
โดยล่าสุดมีรายงานว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศกฎกระทรวงกำหนดสัตว์ควบคุมและระยะเวลาการฉีดวัคซีน 2560 ให้แมวเป็นสัตว์ควบคุมตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 และให้เจ้าของจัดการให้แมวได้รับการฉีดวัคซีนครั้งแรกเมื่อแมวมีอายุตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 4 เดือน และได้รับการฉีดวัคซีนครั้งต่อไปตามระยะเวลาที่กำหนดในใบรับรองการฉีดวัคซีน ลงวันที่ 23 มิถุนายน ที่ผ่านมา 


กล่าวคือ หลังจากนี้ใครที่เลี้ยงแมวจะต้องฉีดวัคซีนให้สัตว์เลี้ยงของตนเอง เมื่อสัตว์เลี้ยงมีอายุได้ 2 เดือน และต้องทำการฉีดในครั้งถัดไปตามกำหนดที่สัตว์แพทย์ลงรายละเอียดไว้ ถึงแม้ว่าตอนนี้จะเป็นเพียงแค่การออกประกาศ เพื่อให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงได้ยึดปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ก็ไม่ควรละเลย เพราะโรคต่างๆ ที่มาจากสัตว์เลี้ยง เป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรนิ่งนอนใจ และยังเป็นการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในแมวอีกด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของผู้เลี้ยงและสัตว์ในครอบครอง ซึ่งถือว่าเป็นการป้องกันที่ควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

 

 

 

 

ขอบคุณ  Twitter: @darin_indy
 ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ฌาวิตรา พัฒนาอารยสกุล