กราบสาธุ!!!“สมเด็จพระสังฆราช”เสด็จกลางสายฝนบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานฯขอคนไทยสามัคคีปท.เป็นสุขถวาย“ในหลวงร.10”ทรงเบาพระราชหฤทัยคลายพระกังวล

กราบสาธุ!!!“สมเด็จพระสังฆราช”เสด็จกลางสายฝนบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานฯขอคนไทยสามัคคีปท.เป็นสุขถวาย“ในหลวงร.10”ทรงเบาพระราชหฤทัยคลายพระกังวล

Publish 2017-07-07 13:48:25

จากกรณีเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จมายังพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทานอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้นเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษา       ทั้งนี้เมื่อสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเสด็จลงจากรถพระที่นั่ง ปรากฏว่าขณะนั้นฝนกำลังตก แต่พระองค์ก็เสด็จลงมาจากรถพระที่นั่งท่ามกลางสายฝนที่ตกโปรยปรายลงมา ก่อนทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน อุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งได้ต่างสร้างความปลื้มปีติแก่ข้าราชการ ประชาชน ที่มาเฝ้ารอรับเสด็จเป็นอย่างมาก


อย่างไรก็ตามในโอกาสนี้ สมเด็จพระสังฆราช ทรงนำเจริญจิตภาวนา และประทานพระสัมโมทนียกถาด้วย โดยมีข้อความตอนหนึ่งว่า

 

“ท่านทั้งหลายมาพรั่งพร้อมกันในวันนี้ เพราะมีคุณธรรมสำคัญร่วมกันประการหนึ่ง ซึ่งประสานน้ำใจกันไว้ให้สนิท เสมือนญาติร่วมสาโลหิตเดียวกัน คุณธรรมสำคัญข้อนั้น คือ ความสามัคคี

 

ทุกท่านคงตระหนักดีอยู่แล้วว่า พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้ทรงเพียรพยายามมาโดยตลอดรัชสมัย ในการพระราชทานพระบรมราโชวาท เน้นย้ำให้คนไทยทุกคน มีสติระลึกรู้อยู่ในความเป็นชาติไทย ให้รู้รักสามัคคี ให้ปรองดอง กลมเกลียว เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อจะได้สรรค์สร้างบ้านเมือง ให้ร่มเย็นเป็นสุข ปราศจากความวิวาทบาดหมางและเบียดเบียนกัน

 

จนกระทั่งถึงรัชกาลปัจจุบัน สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ก็ได้ทรงสืบสานพระราชปณิธานนั้นๆ สืบมา สมควรที่เราชาวไทย จะได้สนองพระเดชพระคุณ ด้วยการสมัครสมานกลมเกลียวกัน เพื่อจะได้เป็นที่ทรงเบาพระราชหฤทัยผ่อนคลายพระกังวล

 

 

 

ขอบคุณ:เฟซบุ๊กสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช

             Anchalee Sasaki

             วัชรชัย คล้ายพงษ์ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ศิริพงษ์ หนูแก้ว

ติดตามข่าวอื่นๆ