แชร์ด่วน!!! เปิด 5 กลุ่มธุรกิจไทยที่ต้องการแรงงานสูง ใครตกงานรีบไปสมัครด่วน

Publish 2017-07-09 13:39:55สำหรับใครที่กำลังตกงานอย่างท้อ เพราะได้มีการเปิดโผ 5 อันดับธุรกิจในไทยที่ต้องการสูงสุด โดย น.ส.แสงเดือน ตั้งธรรมสถิตย์ ผู้ร่วมก่อตั้งและหัวหน้าผู้บริหารด้านปฏิบัติการเว็บไซต์จ๊อบไทยดอทคอม (JobThai.com) กล่าวว่า บริษัทได้ทำการวิเคราะห์รวบรวมจากฐานข้อมูลของเว็บไซต์ จ๊อบไทย เพื่อรายงานสถานการณ์ความต้องการแรงงานแบบภาพรวมในช่วงครึ่งปี 2560 ตั้งแต่เดือนมกราคม – มิถุนายน พบว่ามี 5 กลุ่มธุรกิจที่มีความต้องการแรงงานสูงสุด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 
1. กลุ่มธุรกิจบริการ จำนวนงานทั้งหมด 9,691 อัตรา โดยประเภทงานที่มีความต้องการแรงงานสูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่มธุรกิจนี้ ได้แก่ งานบริการลูกค้าสัมพันธ์ 1,698 อัตรา งานขาย 1,388 อัตรา และงานเทคนิค/ซ่อมบำรุง 914 อัตรา

2. กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม จำนวนงาน 9,018 อัตรา สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ พนักงานบริการ/ต้อนรับ 2,762 อัตรา งานผลิต/ควบคุมคุณภาพ 1,197 อัตรา และงานขาย 1,059 อัตรา

3. กลุ่มธุรกิจค้าปลีก จำนวนงาน 8,138 อัตรา สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ งานขาย 2,899 อัตรา งานบัญชี/การเงิน 639 อัตรา และงานจัดซื้อ/ธุรการ 470 อัตรา

4. กลุ่มธุรกิจยานพาหนะ/ชิ้นส่วนยานยนต์ จำนวนงาน 6,775 อัตรา สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ งานเทคนิค/ซ่อมบำรุง 1,249 อัตรา งานขาย 1,161 อัตรา และงานผลิต/ควบคุมคุณภาพ 925 อัตรา

5. กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง จำนวนงาน 6,316 อัตรา สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ งานโยธา/สำรวจ/สถาปัตย์ 1,386 อัตรา งานบัญชี/การเงิน 1,150 อัตรา และงานวิศวกรรม 1,025 อัตรา

 ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวนี้ สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่เศรษฐกิจของประเทศไทยที่กำลังอยู่ในช่วงฟื้นตัว ซึ่งปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยยังคงเป็นการบริโภคของภาคเอกชน การลงทุนของภาครัฐในโครงการสำคัญต่างๆ และการเติบโตของภาคการท่องเที่ยว ขณะเดียวกัรกลุ่มตลาดรถยนต์ในประเทศก็ปรับตัวดีขึ้น จึงส่งผลต่อความต้องการแรงงานในกลุ่มธุรกิจเหล่านี้ และทั้งนี้คาดการณ์ว่าในช่วงครึ่งปีหลัง งานในสายผลิตจะยังคงมีอัตราความต้องการแรงงานเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยภาคการผลิตได้รับปัจจัยสนับสนุนมาจากการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการและท่องเที่ยวที่จะขยายตัวดีตามไปด้วย และสำหรับใครที่กำลังตกงานรีบไปสมัครกันได้เลย เพราะงานดีๆกำลังรอคุณอยู่

 

 

 เรียบเรียงโดย

อุมาพร พ่วงผลฉาย