ติดตามข่าวสารได้ที่ www.tnews.co.th

วันที่ 11 กรกฎาคม นายทัศนนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายสมเกียรติ บุดดี นายกเทศมนตรีตำบลศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย ลงพื้นที่เพื่อตรวจความพร้อมของพื้นที่ภายใน วัดท่าข้ามศรีดอนชัย ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ ซึ่งเป็นจุดที่จะมีการก่อสร้าง ศูนย์วัฒนธรรมไทลื้อ เพื่อการอนุรักษ์ในสิ่งที่กำลังจะสูญหายไปของ ชาติพันธุ์ไทลื้อ ซึ่งที่ผ่านมาในพื้นที่ตจำบลศรีดอนชัย ได้ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทลื้อมาอย่างต่อเนื่องและใช้พื้นที่วัดจัดกิจกรรมหลายอย่าง เพื่อประชาสัมพันธ์ความเป็นไทลื้อ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เดินทางมาท่องเที่ยวชมวถีชีวิต และพื้นที่ดังกล่าวขาดจุดศูนย์รวมในจุดเดียวเกี่ยวกับไทลื้อ จึงได้มีโครงการ ศูนย์วัฒนธรรมไตลื้อ ขึ้นมาในจุดดังกล่าว ซึ่งขณะนี้ในจุดดังกล่าว มีความพร้อมในการดำเนินการสร้างทันที

อะเมซิ่งไทยแลนด์!! เชียงรายหนุนสร้าง "ศูนย์วัฒนธรรมไทลื้อ"  เพื่อทำการส่งเสริมการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม (มีคลิป)
 

นายทัศนนัย กล่าวว่า ปัจจุบันในจุดดังกล่าวมีพียงบ้านไม้ชั้นเดียวยกสูงเพียงหลังเดียว ที่เป็นต้นแบบอยู่ภายในวัด ที่เป็นของชาวไทลื้อ ที่สืบทอดกันมาช้านาน และปัจจุบันเริ่มมีให้เห็นลดลง เพราะด้วยกาลเวลาและราคาวัสดุการสร้างบ้านไม้มีราคาสูง ทำให้ต้องมีการส่งเสริมให้คงอนุรักษ์เอาไว้เป็นศูนย์การเรียนรู้ไทลื้อ และมีการปรับปรุงบ้านต้นแบบ เนื่องจากทรุดโทรมไปตามกาลเวลา โดยทางรัฐบาล ได้สนับสนุนงบประมาณ 9,121,500บาท เพื่อทำการส่งเสริมการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเชื่อว่าเมื่อศูนย์ฯ ดังกล่าาวสร้างเสร็จจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการสัมผัสวิถีชีวิตของชาวไทลื้อ ได้เดินทางมาท่องเที่ยวศึกษาหาข้อมูล และได้เห็นในสิ่งที่เป็นไทลื้อทั้งหมด ที่จะถูกรวบรวมในศูนย์ดังกล่าว

อะเมซิ่งไทยแลนด์!! เชียงรายหนุนสร้าง "ศูนย์วัฒนธรรมไทลื้อ"  เพื่อทำการส่งเสริมการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม (มีคลิป)

“ซึ่งไม่ได้เฉพาะว่าจะเกิดศูนย์ส่งเสริมศิลปะไทลื้อขึ้นมาเท่านั้น แต่จะคงอนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรมอื่น ๆ ของชาวไทลื้อควบคู่กันไปด้วย โดยเฉพาะเรื่องของการทอผ้าซึ่งเมื่อเกิดศูนย์รวมไทลื้อขึ้นมาแล้ว ก็จะทำให้ชาวบ้านมีรายได้มากขึ้นจากการท่องเที่ยว ส่งผลดีให้ทุกคนไม่ทิ้งถิ่นฐานไปทำงานยังพื้นที่อื่น” นายอำเภอเชียงของกล่าว

นายสมเกียรติ กล่าวว่า การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของต้นกำเนิดที่เป็นเอกลักษณะเฉพาะแบบไทลื้อ จะทำให้พื้นที่แห่งนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสวิถีชีวิตอย่างใกล้ชิดและสามารถเที่ยวได้ทั้งปี และความเป็นชาติพันธุ์ไทลื้อได้ถูกส่งต่อให้ลูกหลานสืบต่อมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเรื่องของการทอผ้า ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะและมีลวดลายที่สวยงาม รวมทั้งยังมีศิลปะวัฒนธรรมอีกหลายรูปแบบที่เชื้อเชิญนักท่องเที่ยวทุกคนให้มาเห็นถึงความเป็นจริงของไทลื้อ

อะเมซิ่งไทยแลนด์!! เชียงรายหนุนสร้าง "ศูนย์วัฒนธรรมไทลื้อ"  เพื่อทำการส่งเสริมการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม (มีคลิป)

อะเมซิ่งไทยแลนด์!! เชียงรายหนุนสร้าง "ศูนย์วัฒนธรรมไทลื้อ"  เพื่อทำการส่งเสริมการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม (มีคลิป)

อะเมซิ่งไทยแลนด์!! เชียงรายหนุนสร้าง "ศูนย์วัฒนธรรมไทลื้อ"  เพื่อทำการส่งเสริมการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม (มีคลิป)

อะเมซิ่งไทยแลนด์!! เชียงรายหนุนสร้าง "ศูนย์วัฒนธรรมไทลื้อ"  เพื่อทำการส่งเสริมการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม (มีคลิป)

อะเมซิ่งไทยแลนด์!! เชียงรายหนุนสร้าง "ศูนย์วัฒนธรรมไทลื้อ"  เพื่อทำการส่งเสริมการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรม (มีคลิป)

พระครูสุจิณวรคุณ เจ้าอาวาสวัดท่าข้ามศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย กล่าวว่า ซึ่งเมื่อเอ่ยถึงชาติพันธุ์ไทลื้อ หรือ ไตลื้อ ที่จังหวัดเชียงราย สำหรับผู้ที่ได้สัมผัสมา จะนึกถึงชาวไทลื้อ ที่ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ เพราะที่นี้ไม่เฉพาะเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวไทลื้อเท่านั้น แต่ยังถูกยกให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในทุกด้าน โดยศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมไตลื้อ ที่ตั้งขึ้นที่วัดท่าข้ามศรีดอนชัย จะเป็นผลดีต่อนักท่องเที่ยว เพราะเป็นศุนย์รวมทุกอย่างเกี่ยวกับไทลื้อไว้ในที่แห่งดเดียว ตั้งแต่ความเป็นมาของไทลื้อและชีวิตที่น่าศึกษาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้จากที่ได้รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณ เพื่อสร้างศูนย์ศูนย์วัฒนธรรมไตลื้อ จะส่งเสริมในทุกด้าน ทั้งความเป็นอยู่ของชาวบ้านและการท่องเที่ยวในระยะยาว

ข่าว/ภาพ เหรียญชัย จันทร์สุภาเสน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.เชียงราย