ยึดแล้ว168ล้านเด็กเจ๊แดง!!!“อดีตพท.เชียงใหม่”รวยผิดปกติซุกสารพัดหุ้น-ที่ดิน-เงินโดนหมดทั้งเมียและแม่ยึดเรียบ!!ศาลสั่งจำคุกไปแล้ว2ปีไม่รออาญา

ยึดแล้ว168ล้านเด็กเจ๊แดง!!!“อดีตพท.เชียงใหม่”รวยผิดปกติซุกสารพัดหุ้น-ที่ดิน-เงินโดนหมดทั้งเมียและแม่ยึดเรียบ!!ศาลสั่งจำคุกไปแล้ว2ปีไม่รออาญา

Publish 2017-07-13 09:18:28

จากกรณีเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ในคดีหมายเลขดำที่ อม. 64/2559 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 43/2560 ระหว่างคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กับนายเกษม นิมมลรัตน์ อดีต ส.ส.เชียงใหม่ และอดีตที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ คนสนิทนางเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ โดยมีคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน คดีหมายเลขดำที่ อม. 97/2559 คดีหมายเลขแดงที่ อม. 44/2560 ระหว่างอัยการสูงสุด (อสส.) กับนางดวงสุดา นิมมลรัตน์, นางบุญทอง สุภารังษี และนายเกษม       ทั้งนี้คำพิพากษาของศาลฯขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน โดยองค์คณะผู้พิพากษามีมติเป็นเอกฉันท์ให้ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นผิดปกติ มูลค่า 168,453,245.70 บาท ตกเป็นของแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 4, 38 ประกอบมาตรา 83 ประกอบด้วย หุ้นบริษัท แอสคอน คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ที่อยู่ในชื่อของนางบุญทอง มารดานายเกษม จำนวน 20,612,770 หุ้น ราคาหุ้นละ 3.60 บาท มูลค่า 74,205,972 บาท และหุ้นบริษัทดังกล่าวที่อยู่ในชื่อของนางดวงสุดา ภรรยานายเกษมที่ขายไปแล้ว 923,000 หุ้น เป็นเงิน 3,015,214.34 บาท  หุ้นบริษัท วินโคสท์ อินดัสเทรียล พาร์ค จำกัด (มหาชน) ที่เหลือจากการขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันที่พ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษานายก อบจ.เชียงใหม่ 1,000,168 หุ้น มูลค่า 390,065.52 บาท เงินได้จากการขายหุ้นบริษัท เอ็ม ลิ้งค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ของนางบุญทอง 4,187,700 หุ้น เป็นเงิน 5,407,163.98 บาท เงินลงทุนในหุ้นที่เพิ่มขึ้นของนายเกษมและนางบุญทองในกรณีพ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษานายก อบจ.เชียงใหม่ มูลค่ารวม 8,572,529.82 บาท


       นอกจากนี้ยังมีที่ดินโฉนดเลขที่ 19767 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เนื้อที่ 25.6 ตารางวา ราคา 1,200,000 บาท ของนางบุญทอง เงินลงทุนในหุ้นที่เพิ่มขึ้นของนายเกษม และนางบุญทอง ในกรณีนายเกษมพ้นจากตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลา 1 ปี ในตำแหน่งที่ปรึกษานายก อบจ.เชียงใหม่ มูลค่ารวม 20,515,721.04 บาท และเงินลงทุนในหุ้นที่เพิ่มขึ้นของนางบุญทอง กรณีนายเกษมพ้นจากตำแหน่ง ส.ส. มูลค่ารวม 55,146,579 บาท

 

       ก่อนหน้านี้ทั้งนี้ศาลฎีกาได้สั่งจำคุก 12 เดือน นายเกษมไม่รอลงอาญา ฐานจงใจยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ มีพฤติกรรมส่อผิดปกติ มีพฤติการณ์ร้ายแรง อย่างไรก็ตามนายเกษมเริ่มทำงานการเมืองโดยเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำตัวนางเยาวภาในช่วงปี 2544-2548 และเคยทำหน้าที่เลขานุการส่วนตัวรวมถึงเป็นคนขับรถให้นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี เคยเป็นที่ปรึกษานายก อบจ.เชียงใหม่ สมัยนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ ต่อมาได้ลงสมัครรับเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ในปี พ.ศ.2555 และได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.สมัยแรก ก่อนที่จะลาออกโดยให้เหตุผลเรื่องปัญหาสุขภาพ


ติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน