ชวนเพื่อนเที่ยวเหนือ!! AIIB ผลักดัน "เชียงใหม่เมืองท่องเที่ยว" สู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของประเทศ ลุยขยายสนามบินนานาชาติ!! (คลิป)

Publish 2017-07-14 16:58:25

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยหลัง นายจิน ลี่ฉิน ประธานธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย Asian Infrastructure Investment Bank หรือ AIIB พร้อมคณะ เข้าพบหารือ ที่ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด (POC) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ว่า

 

 คณะของผู้บริหาร AIIB มาเพื่อสำรวจข้อมูลความต้องการด้านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ในศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย


และพร้อมจะให้การสนับสนุนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นจุดศูนย์กลางภูมิภาคอย่างเต็มศักยภาพ ในการเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค โดยคาดการณ์ว่า ในปี 2561 นักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้าประเทศมาอีกกว่า 10 ล้านคน ดังนั้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดเชียงใหม่จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ทั้งในการขยายพื้นที่สนามบิน การคมนาคมขนส่ง หรือแม้แต่การสร้างแหล่งกักเก็บน้ำ และการกำจัดขยะ

นอกจากนี้ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้ผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอยู่ 3 ประการ คือ การพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ และการสร้างท่าอากาศยานเชียงใหม่ที่ 2 การขยายสนามบินนานาชาติแห่งที่ 2 และระบบขนส่งสาธารณะเชียงใหม่ ซึ่งผู้บริหารธนาคารเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานแห่งเอเชีย ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดเชียงใหม่รองรับการพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไปติดตามข่าวสารทาง Line

เพิ่มเพื่อน

เรียบเรียงโดย

ภานุเมศ ตันรักษา

ติดตามข่าวอื่นๆ