สพม.24 กาฬสินธุ์ กลุ่มร.ร.มัธยมขนาดเล็ก ร่วมจัดทำรูปแบบและกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ(คลิป)

Publish 2017-08-12 19:32:54วันที่ 12 ส.ค.2560 ที่ห้องประชุมโปงลาง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 (สพม.24) กาฬสินธุ์  ดร.อุดมชัย ชัยจุฑาภัค  ผอ.สพม.24  นายปริญญา  จุฑาสงฆ์  รองผู้อำนวยการ สพม. 24  เข้าติดตามการแก้ไขปัญหาคุณภาพการศึกษาในกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กในสังกัด หลังคุณภาพการศึกษาอยู่ระดับต่ำกว่ามาตรฐานจากผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ หรือ O-Net ซึ่ง สพม. 24 อยู่ในอันดับที่ 40-41 จาก 42 เขตการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)นายเรืองศักดิ์  โพธิ์หล้า ผอ.ร.ร.ดอนไทรงามพิทยาคม ในฐานะประธานชมรมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก สังกัด สพม.24  ระบุว่า ภายหลังประชุมในส่วนผู้บริหารทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษาของกลุ่ม ร.ร.มัธยมศึกษาในสังกัด สพม.24 จาก 55 แห่ง มีสถานศึกษาที่เป็น ร.ร.มัธยมขาดเล็กกว่า 37 แห่ง กระจายอยู่ใน 18 อำเภอของ จ.กาฬสินธุ์  อีกทั้งยังเป็นเขตชนบทห่างไกล  ในส่วนของการปรับตัวทางชมรมฯ ได้จัดโครงการการจัดทำเครื่องมือและรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ หรือ O-NET เป็นการเตรียมตัวแต่ต้นปีเพื่อให้เกิดความพร้อมของบุคลากรทางการศึกษาก่อนจะขยายผลสู่นักเรียนในสังกัด โดยวางเป้าหมายที่จะต้องขึ้นไปอยู่ในอันดับต้น ๆ เพราะเชื่อในศักยภาพของบุคลากรและนักเรียน  อย่างไรก็ตามสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของ จ.กาฬสินธุ์ ยังไม่มีผลกระทบหรือสร้างความเสียหายให้กับสถานศึกษาในสังกัด สพม. 24 โดยเฉพาะกลุ่มโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก  แต่ครอบครัวของนักเรียนอาจจะได้รับผลกระทบเพราะส่วนใหญ่พื้นที่น้ำท่วมจะเป็นนาข้าว และพื้นที่การเกษตร ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบที่จะดำเนินการช่วยกันและกันให้ดีที่สุด

 

 นายปริญญา  จุฑาสงฆ์  รองผอ.สพม.24 กล่าวว่า ปัจจัยข้อจำกัดอยู่หลายเรื่องในกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กโดยเฉพาะบุคลากรทางการศึกษา ผลจากการวิเคราะห์และตกผลึกของกลุ่มผู้บริหารจนเกิดเป็นการรวมกลุ่มกันของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สพม.24 ที่มีทั้งหมด 55 แห่ง แต่ 37 แห่ง เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก แนวทางการแก้ไขปัญหาระยะแรกคือการรวมกลุ่มของครูผู้สอน 5 สาระวิชามาจัดทำเครื่องมือ นั่นก็คือแนวข้อสอบที่จะเป็นแบบฝึกหัดสำหรับนักเรียน  ต่อจากนี้จะขยับขึ้นเป็นหลักสูตรเฉพาะ โดยปีนี้เป็นปีแรกที่ทางกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กได้ร่วมกันเข้าแก้ปัญหาเพื่อให้ตรงจุดเพราะปัญหาคุณภาพการศึกษาที่ตกต่ำของ สพม.24 ที่สะสมมานาน  ส่วนปัจจัยที่เกิดปัญหามาจากการขาดแคลนบุคลากรครู โดยเฉพาะที่ตรงกับสาขาวิชา  แต่ด้วยความตื่นตัวของผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรครูในกลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กและต้องการปรับเปลี่ยนให้การศึกษามีคุณภาพมากขึ้นเลยเกิดเป็นกระบวนการตรงนี้ขึ้นมา ซึ่งทาง สพม.ได้ตั้งความหวังในการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้อยู่ในระดับต้น ๆ ของ สพฐ. ที่จะเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2560

ภาพข่าว/ชมพิศ ปิ่นเมือง ข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.กาฬสินธุ์