งามหน้าไหมล่ะ?! ผู้รับเหมาบุกทวงหนี้กลางสภาเทศบาล หลัง“เบี้ยว”ค่าจ้างวางท่อระบายน้ำ 1.4 ล้าน ส่งงาน 3 เดือนตังไม่จ่าย ทำวงประชุมแตก (มีคลิป)

Publish 2017-08-25 21:52:21ผู้รับเหมาทนไม่ไหวกับพฤติกรรม”เบี้ยวหนี้”ของฝ่ายบริหารเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา บุกทะลุกลางปล้องห้องประชุมสภาฯ ถามถึงปัญหาที่ไม่จ่ายมาเป็นเวลานานกว่า 3 เดือน โอดกลางสภาฯ”ผมต้องทำมาหากินเลี้ยงลูกเมีย ทำงานอย่างถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ไม่รู้หรอกว่าผู้บริหารเทศบาลแบ่งเป็นสองฝักสองฝ่าย วิงวอนขอให้สภาฯอันทรงเกียรติ แจ้งไปยังฝ่ายบริหารเทศบาลได้จ่ายเงินให้ตนด้วย เพราะได้ทำงานเสร็จและส่งมอบตรวจรับงานจากคณะกรรมการเป็นที่เรียบร้อยแล้วกว่า 3 เดือน รองนายกหญิงวางกล้ามอวดเบ่ง..!!สั่งประธานสภาฯ ห้ามไม่ให้ที่ปรึกษาฯรองนายกอีกคนอภิปราย เหิมเกริมหนักขู่ฟ้องประธานสภา”วันที่ 25 สิงหาคม 2560 ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านใหม่ นายรวย ทองยัง ประธานสภาฯ ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2560 มีฝ่ายบริหารประกอบไปด้วย นางสายเรียม เดโชสินสวัสดิ์, นายสกุลพร สุภิมารส สองรองนายกรักษาราชการนายกเทศมนตรี ที่โดน ม.44 ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ วาระการประชุมที่สำคัญคือการเสนอญัตติ การโอนเงินงบประมาณไปตั้งจ่ายในรายการใหม่ 10โครงการรวมเป็นเงินงบประมาณกว่า 7ล้านบาทเศษ ในขณะที่สมาชิกกำลังอภิปรายตำหนิฝ่ายบริหารอยู่นั้น ปรากฏว่านายอภิชา เลิศพัชรกมล ผู้รับเหมา ก่อสร้าง หจก.โชคชัยรุ่งเรืองทรัพย์ ได้ขออนุญาตต่อประธานสภาฯร้องขอต่อที่ประชุมว่า ตนเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างวางท่อระบายน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วม ตามสัญญา เป็นเงิน 1,420,000 บาท อีกสัญญาเป็นการวางท่อประปาเป็นเงิน 100,000 บาท กับเทศบาลฯ ขั้นตอนของการก่อสร้างเป็นไปตามระเบียบของทางราชการที่กำหนดทุกประการ  “หลังก่อสร้างเสร็จเดือนมิถุนายน 2560 จึงส่งมอบงานตามระเบียบพัสดุ และขอเบิกเงินค่าก่อสร้าง ปรากฏว่า ได้รับการปฏิเสธ อ้างว่านางสายเรียม รองนายกฯ รักษาการ ไม่ให้จ่ายจนถึงวันนี้ก็ยังไม่รับเงินค่าก่อสร้าง ตนไม่รู้หรอก ว่าผู้บริหารเทศบาลทะเลาะกันแบ่งเป็นสองฝ่าย จึงวิงวอนขอให้สภาฯอันทรงเกียรติแห่งนี้ ได้แจ้งให้ฝ่ายบริหารได้จ่ายเงินให้ตนด้วย เพราะตนทำมาหากินลี้ยงลูกเมีย ต้องการใช้เงินที่ทำงานด้วยความสุจริตมายังชีพ และงานที่ทำก็สมบูรณ์แบบ และส่งมอบตรวจรับงานตามสัญญาไปแล้วกว่า 3 เดือน”นายอภิชากล่าวอย่างไรก็ตามนางสายเรียม รักษาการนายก ซึ่งอยู่ในที่ประชุมก็ได้รับฟังด้วยท่าทีเรียบเฉยไม่ตอบคำถามใดๆ จนประธาน สภาต้องหยุดพักการประชุม 1 ชั่วโมง ซึ่งต่อมานางสายเรียม รองนายกรักษาการได้ตอบคำถามต่อสภาฯว่าโครงการดังกล่าวนั้นไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เพราะไม่มีแผนงานที่ทางเทศบาลได้กำหนด การเบิกจ่ายจึงอาจผิดระเบียบของทางราชการได้ และในขณะนี้กำลังหารือกับผู้บังคับบัญชาระดับอำเภอและจังหวัดอยู่ส่วนกรณีที่ผู้รับเหมาจะฟ้องร้องเทศบาลก็สามารถดำเนินการได้  จากนั้นนายสุนทร แพงไพรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ ได้ขออภิปรายเสนอแนะ แต่ถูกนางสายเรียมประท้วง โดยอ้างว่า ตนเป็นนายกรักษาการไม่อนุญาตให้นายสุนทรพูดในที่ประชุมนี้ ประธานสภาจึงอ้างสิทธิ์ในการทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ ที่จะอนุญาตให้ใครพูดก็ได้ โดยนายสุนทรชี้แจ้งว่า โครงการวางท่อระบายน้ำ เป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และวางท่อน้ำประปาก็เป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติจากสภาเทศบาลแห่งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนที่เดือดร้อน ตนตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดจึงต้องประวิงเวลา เพราะมีข่าวว่าเรียกผู้รับเหมาเข้าพบในห้องก่อนจ่ายเงินเพราะอะไร ทั้งๆที่ผ่านขั้นตอนการส่งมอบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเพื่อไม่ให้เทศบาลได้รับความเสียหาย ตนขอเรียกร้องให้เทศบาลได้ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายของทางราชการโดยเร็วที่สุด

ภาพ/ข่าว   มานะ  แย้มจะบก   ผู้สื่อข่าวภูมิภาค   สำนักข่าวทีนิวส์   จังหวัดนครราชสีมา